Siirry pääsisältöön

Lauda

Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.5.2018

1

Rekisterinpitäjä

Lapin yliopisto

PL 122, 96101 Rovaniemi

Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi

Puh. 016 341 341

Y-tunnus 0292800-5

2a

Rekisterin vastuuhenkilö

Toni Raja-Hanhela

Lapin korkeakoulukirjasto

+358 40 573 3492

2b

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Kumpula

Lapin korkeakoulukirjasto

+358 40 484 4317

2c

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lakimies Hannu Mikkola

Hallintoyksikkö, tutkimuspalvelut

+358 40 735 6200

tietosuoja@ulapland.fi

3

Rekisterin nimi

Lauda-julkaisuarkisto

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Lauda-julkaisuarkistossa julkaistaan yliopiston avoimia ja rajoitettuja julkaisuja, sekä näiden julkaisujen metatietoja

5

Rekisterin pitämisen peruste

Sopimus

6

Rekisterin tietosisältö

Julkaisujen metatiedot ja kokotekstit. Julkaisujen lupatiedot.

7

Säännönmukaiset tietolähteet

Julkaisun yhteydessä annetut tiedot julkaisusta. Julkaisun bibliografiset tiedot.

8

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Avoimet julkaisut ovat luettavissa www-selaimella. Julkaisujen metatiedot ovat vapaasti haravoitavissa OAI-PMH-rajapinnan kautta toisiin palveluihin.

Rajoitettuun kokoelmaan kuuluvat työt ovat luettavissa vain Lapin korkeakoulukirjaston yliopistokirjaston tiloissa.

9

Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Julkaisuarkiston tiedot näkyvät järjestelmissä, jotka ovat haravoineet metatiedot OAI-PMH-rajapinnalla. Julkaisuarkiston tiedot näkyvät myös Lapin korkeakoulukirjaston LUC-Finna palvelussa.

10

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Julkaisujen metatiedot ovat avoimesti saatavilla verkon kautta. Avointen julkaisujen kokotekstit ovat vapaasti saatavilla verkon kautta. Rajoitetun kokoelman kokotekstit ovat saatavilla vain kirjaston tiloissa.

11

Rekisterin suojauksen periaatteet

A manuaalinen aineisto

Julkaisujen julkaisusopimukset säilytetään kirjastossa lukitussa tilassa.

B sähköisesti käsiteltävät tiedot

Lauda on Kansalliskirjaston ylläpitämä DSpace-pohjainen julkaisuarkisto. Kansalliskirjasto huolehtii teknisestä ylläpidosta ja varmuuskopioinnista.

Tietojen tallentaminen ja käsittely on rajattu vain osalle kirjasto henkilökunnasta. Järjestelmään on erilliset käyttäjätunnukset ja salasanat, joilla tietojen tallennus ja muokkaaminen tapahtuvat.

Fyysinen suojaus noudattaa yliopiston tietoturvasäännöksiä. Järjestelmän palvelimet sijaitsevat Suomessa. Sovelluksen ja palvelimen välinen yhteys on suojattu.

12

Tietojen säilytysaika

Julkaisujen tiedot säilyvät järjestelmässä niin kauan kuin julkaisut ovat saatavissa. Julkaisut joilla ei ole tekijöiden kanssa tehtyä voimassa olevaa julkaisulupaa poistetaan järjestelmästä

13

Rekisteröidyn oikeudet

- tietojen tarkastusoikeus

- tietojen korjaaminen

- tietojen poistaminen

- tietojen käsittelyn rajoittaminen

- tietojen siirto-oikeus

- vastustamisoikeus

Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen alussa.