Lapin korkeakoulukirjaston käyttösäännöt ja lainaussäännöt 1.11.2010 alkaen

Hyväksytty Lapin korkeakoulukirjaston johtokunnan kokouksessa 6.10.2010. Käyttösäännöt päivitetty 20.1.2020.

Käyttöoikeus

Lapin korkeakoulukirjasto on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen kirjasto. Se on kaikille avoin ja palvelee erityisesti Lappia. Osa aineistosta ja palveluista on tarkoitettu vain oman korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön.

Asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston palvelukohtaisia sääntöjä ja ohjeita.

Kirjastokortti

Kirjastokortin saadakseen asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiailta vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja sen omistaja on vastuussa sillä lainatusta aineistosta.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjastoon nimensä tai osoitteidensa muutoksista ja kortin katoamisesta. Kadonneen kortin tilalle saa maksua vastaan uuden kortin.

Lainaus

Tarkat tiedot lainauksesta saa lainaussäännöistä.

Kaukopalvelu

Mikäli tarvittavaa aineistoa ei ole Lapin korkeakoulukirjaston kokoelmissa, asiakas voi pyytää aineistoa tilattavaksi muista kirjastoista kotimaasta tai ulkomailta. Kaukopalvelusta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Elektroninen aineisto

Lapin korkeakoulujen opiskelijoilla ja henkilökunnalla on nykyisten lisenssisopimusten perusteella käyttöoikeus vain omalle korkeakoululleen hankittuihin tietokantoihin ja elektronisiin aineistoihin. Ne ovat käytettävissä
korkeakoulujen paikallisverkkoon liitetyillä työasemilla sekä paikallisverkon ulkopuolelta etäkäytössä oman organisaation tunnuksilla.

Kirjaston paikallisasiakkaat voivat käyttää kirjaston hankkimia elektronisia aineistoja kirjastojen tiloissa olevilla työasemilla sopimusten mukaisilla tavoilla.

Elektronisten aineistojen lisenssisopimuksissa on määritelty kullekin aineistolle käyttöehdot, joita sekä kirjaston että asiakkaiden tulee noudattaa. Elektronisten aineistojen käyttöoikeus sallii aineiston katselun, tallentamisen ja tulostamisen voimassa olevan tekijänoikeuslain ja käyttölisenssien esittämin rajoituksin.

Tarkempia tietoja elektronisten aineistojen käyttöehdoista saa molempien korkeakoulujen LUC-Finnasta ja
kirjaston henkilökunnalta.

Tietopalvelu ja koulutus

Kirjaston henkilökunta ohjaa ja opastaa tiedonhaussa, tietokantojen ja muiden e-aineistojen käytössä. Laajoista tiedonhauista peritään hinnaston mukainen maksu.

Kirjaston henkilökunta antaa opetussuunnitelmiin sisältyvää informaatiolukutaidon opetusta opintojen eri vaiheissa ja järjestää koulutustilaisuuksia myös henkilökunnalle. Ulkopuolisille voidaan järjestää kirjastoesittelyjä
ja tiedonhankinnan koulutusta, josta peritään hinnaston mukainen maksu.

Kirjaston tilat

Kirjaston eri toimipisteiden aukioloajoista tiedotetaan kirjastoissa ja verkkosivustolla.

Kirjastossa on tiloja erilaisiin käyttötarkoituksiin, esim. ryhmätyötiloja ja lukutiloja. Hiljaisiksi merkityissä tiloissa on taattava työrauha muille kirjaston käyttäjille. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää kulkuavaimilla kirjaston luku- ja työskentelytiloja myös aukioloaikojen ulkopuolella.Lisätietoja tiloista saa kirjastosta.

Kirjaston henkilökunta voi pyytää kirjaston toimintaa ja muita asiakkaita häiritsevää asiakasta poistumaan. Häiritsevältä asiakkaalta voidaan myös kieltää kirjaston käyttö määräajaksi tai kokonaan.

Asiakaspalaute ja ehdotukset

Asiakas voi antaa kirjastoa koskevia ehdotuksia tai muuta palautetta verkkolomakkeilla tai kirjastoon.

Lainaussäännöt

Päivitetty 2.9.2019

Lapin korkeakoulukirjaston kokoelmat ovat pääsääntöisesti kaikkien käytettävissä. Aineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortiksi käy myös minkä tahansa suomalaisen korkeakoulun kirjastokortti tai Lapin korkeakoulukirjaston hyväksymä opiskelijakortti. Vastaanottaessaan kirjastokortin asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston lainaussääntöjä.

Kirjastokortin saadakseen asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiailta vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja sen omistaja on vastuussa sillä lainatusta aineistosta.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjastoon nimensä tai osoitteidensa muutoksista ja kortin katoamisesta. Kadonneen kortin tilalle saa maksua vastaan uuden kortin.

Asiakasrekisteri

Kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Tiedot rekisteriä varten antaa kukin asiakas itse. Rekisterin tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön. Lainoja koskevat tiedot häviävät, kun laina on
palautettu. Rekisteriseloste löytyy kirjaston verkkosivuilta.

Lainaus

Laina-ajat vaihtelevat eri kokoelmissa. Osan aineistoa saa vain lukusalilainaan. Jos haluttu aineisto on toisessa kirjaston toimipisteessä, asiakas voi tilata sen haluamaansa toimipisteeseen. E-aineistojen käyttöehdoista saa tietoa molempien korkeakoulujen LUC-Finnasta ja henkilökunnalta.

Asiakkaalle lähetetään eräpäivien ennakkoilmoituksia, myöhästymisilmoituksia sekä varausten saapumisilmoituksia sähköpostitse tai kirjeitse. Kirjasto ei voi taata lähetettävien ilmoitusten perille tuloa kaikissa
tilanteissa. Asiakkaalla on velvollisuus seurata itse lainojensa erääntymistä.

LUC-Finnassa asiakas voi tarkistaa asiakasrekisterissä olevat tietonsa, lainaamansa aineiston palautuspäivät sekä voimassaolevat varauksensa. Tietokannassa voi uusia lainansa ja tehdä varauksia.
Asiakas voi tilata kaukopalvelun välityksellä lainoja Varastokirjastosta. Lainat ovat maksuttomia. LUC Finnan kautta opiskelijat ja henkilökunta voivat itse maksutta tilata Varastokirjastosta artikkelikopioita.

Uusiminen

Asiakas voi uusia lainansa itsepalveluna LUC-Finnassa tai asiakaspalvelutiskeillä, puhelimitse tai sähköpostitse.
Lainan voi uusia LUC-Fnnassa 50 kertaa, mikäli aineistoon ei ole varausta ja asiakkaan maksut ovat alle hinnastossa mainitun lainakieltorajan.

Mikäli omatoiminen uusinta LUC-Finnassa ei onnistu, asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Käyttökatkos tai tekninen häiriö ei vapauta myöhästymismaksujen maksamisesta.

Palautus

Lainat on palautettava tai uusittava viimeistään eräpäivänä. Enintään seitsemän (7) päivän lainat sekä tietokoneet ja muut laitteet on palautettava siihen toimipisteeseen, josta ne on lainattu. Neljätoista (14) päivää ja sitä
pitemmät lainat sekä osan lehdistä voi palauttaa mihin tahansa Lapin korkeakoulukirjaston toimipisteeseen. Lehtien palautusmahdollisuuden voi tarkistaa kirjastosta.

Lainoja voi palauttaa myös postitse omalla kustannuksellaan. Asiakas vastaa itse postitse palauttamastaan aineistosta siihen asti, kunnes aineisto saapuu kirjastoon. Postitse palautettaessa on suositeltavaa kirjata lähetys.
Kirjaston ollessa suljettuna painetun ja av-aineiston voi palauttaa kirjaston palautuslaatikoihin.

Myöhästyneistä lainoista peritään hinnaston mukaisesti myöhästymismaksua. Myöhästymismaksut kertyvät kirjaston aukiolopäiviltä.

Asiakkaalle lähetetään yli 7 vrk:n lainoista eräpäivämuistutus sähköpostitse 3 pv ennen eräpäivää ja 7 vrk:n lainoista yhtä päivää ennen eräpäivää. Kaikista lainoista lähetetään ensimmäinen palautuspyyntö eräpäivää
seuraavana päivänä. Toinen palautuspyyntö lähetetään 10 päivän kuluttua eräpäivästä. Sen jälkeen asiakkaalle lähetetään aineistosta lasku, johon lisätään laskutuslisä. Jos lainat palautetaan laskutuksen jälkeen, lasku raukeaa, mutta laskutuslisä ja myöhästymismaksut on maksettava.

Sähköpostitse lähetetyt ilmoitukset ovat maksuttomia, postitse lähetetyistä veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Ilmoituksia myöhässä olevasta aineistosta ei lähetetä viikonloppuisin eikä arkipyhinä.
Aineisto on palautettava siinä kunnossa kuin se on lainattu. Kirjaston aineistoa ei saa turmella esimerkiksi tekemällä merkintöjä ja alleviivauksia. Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingoittuneen tai kadonneen
aineiston.

Lainauskielto

Lainauskielto astuu voimaan, jos asiakkaan maksut ylittävät hinnastossa mainitun lainauskieltorajan tai lainat ovat myöhässä yli säännöissä annetun rajan. Lainauskiellossa oleva asiakas ei voi lainata, varata eikä itse uusia lainojaan. Lainauskielto voidaan purkaa, kun asiakas maksaa ainakin lainauskieltorajan ylittävät maksut ja joko palauttaa tai uusii myöhässä olevat lainansa. Asiakas voidaan asettaa määräaikaiseen lainauskieltoon myös, mikäli hän ei noudata kirjaston sääntöjä.

Varaus

Jos haluttu aineisto on lainassa, siihen voi tehdä varauksen LUC-Finnassa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Osaa aineistosta ei voi varata.

Varauksen saapumisilmoitus on sähköpostitse maksuton, postitse hinnaston mukaan.

Varausta tehdessä tulee valita, mistä kirjastopisteestä haluaa noutaa lainansa. Aineiston kuljetuksista saa lisätietoja kirjaston henkilökunnalta.

Aineisto on varattuna asiakkaalle viikon ajan. Varatun aineiston noutamatta jättämisestä peritään hinnaston mukainen maksu. Mikäli asiakas ei tarvitse varaamaansa aineistoa, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä
kirjastoon.

Aineiston korvaus

Kadonneen tai tuhoutuneen aineiston asiakas voi korvata hankkimalla tilalle uuden, maksamalla palvelutiskillä tai pyytämällä kirjastoa laskuttamaan aineiston. Aineistosta peritään hinnaston mukainen korvaus, laskutuksesta lisäksi laskutuslisä.

Palveluhinnasto LUC

Lainauspalvelut

 • Varaukset: maksuton
 • Varauksen noutamatta jättäminen: 2 €
 • Laina tai artikkelitilaus Varastokirjastosta: maksuton

Myöhästymismaksut

 • Vuorokausi- ja viikonloppulainat: 1 € / kirja / vrk, max 10 € / kirja
 • Muu lainattava aineisto: 0,5 € / kirja / vrk, max 5 € / kirja
 • Kannettava tietokone: 10 € / vrk
 • Lainakielto: kun asiakkaalla on maksamattomia maksuja vähintään 5 €
 • Laskutuslisä: 5 €
 • Uusi kirjastokortti: 2 €
 • Korvaus palauttamattomasta tai tuhoutuneesta aineistosta: aineiston hankintahinta
 • Korvaus tietokoneesta: sen hetkinen arvo

Muista kirjastoista pyydetty kaukopalvelu

 • Laina Lapin kirjastoista: maksuton
 • Laina muualta Suomesta: 6 euroa (LUC opiskelijat ja henkilökunta), 10 euroa (muut asiakkaat)
 • Laina Pohjoismaista: 8 euroa (LUC opiskelijat ja henkilökunta), 15 euroa (muut asiakkaat)
 • Laina muualta: 22 euroa (LUC opiskelijat ja henkilökunta), 30 euroa (muut asiakkaat)
 • Artikkelikopiot kotimaasta: 6 euroa (LUC opiskelijat ja henkilökunta), 12 euroa (muut asiakkaat)
 • Artikkelikopiot muista maista: lähettävän kirjaston hinnoittelun mukaan, kuitenkin vähintään kotimaisen artikkelikopion hinta
 • Arkistolainat: kulujen mukaan

Noutamatta jääneestä, muualta tilatusta aineistosta peritään hinnaston mukaiset maksut.

Muille kirjastoille annettu kaukopalvelu

Kirjasto on NORFRI-kirjasto ja hyväksyy IFLA-voucherit.

 • Lainat kotimaisille kirjastoille: maksuton
 • Kopiot kotimaisille kirjastoille: maksuton
 • Lainat ulkomaisille kirjastoille: 16 €
 • Kopiot ulkomaisille kirjastoille: 12 €

Asiantuntijapalvelut

 • Tiedonhaun ohjaus: maksuton (LUC opiskelijat ja henkilökunta), maksuton alle 1 h (muut asiakkaat)
 • Kirjaston esittelyt, noin puoli tuntia: maksuton
 • Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus: sopimuksen mukaan  (LUC opiskelijat ja henkilökunta), 100 € / tunti + alv (muut asiakkaat)
 • Muut asiantuntijapalvelut: sopimuksen mukaan  (LUC opiskelijat ja henkilökunta), 60 € / tunti + alv, laajemmissa toimeksiannoissa sopimuksen mukaan (muut asiakkaat)
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK