Skip to main content

Väitöskirjan julkaiseminen

Yleistä väitöskirjan julkaisemisesta

Väitöskirjan julkaisijana voi olla myös jokin muu kuin yliopisto, esim. jokin valtakunnallinen ja tunnettu tutkimuksen aiheeseen liittyvä järjestö. Se on tarkoituksenmukaista silloin, kun tämä julkaisija pystyy tarjoamaan väitöskirjalle paremman levikin ja näkyvyyden sellaiselle kohderyhmälle, jolle väitöstyö on kiinnostava. Jos väitöskirjan sisällöllä voi arvioida olevan laajaa yleistä kiinnostavuutta, kannattaa selvitellä mahdollisuuksia julkaista se jonkin kotimaisen tiedekustantajan kautta. Tämä kannattaa tehdä hyvissä ajoin, koska kustantajilla on omat aikataulunsa, minkä vuoksi mahdollinen kustannussopimus kannattaa tehdä niin aikaisin, että kirja valmistuu varmasti ajoissa ennen väitöstilaisuutta. Ks. ohjeet.

Väitöskirjat julkaistaan pääsääntöisesti elektronisina, avoimina verkkojulkaisuina Acta electronica Universitatis Lapponiensis -sarjassa, jos julkaisijana on Lapin yliopisto. Julkaisualustana on Lapin yliopiston Lauda-julkaisuarkisto. Väitöskirjan julkaiseminen elektronisena on väittelijälle maksutonta, mutta halutessaan väittelijä voi teettää väitöskirjasta omalla kustannuksellaan painettuja kopioita, ks. ohjeet.

Tiedekunnan päätöksellä väitöskirjan voi julkaista myös painettuna yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis -sarjassa. Painatuskustannuksista tehdään siinä tapauksessa tiedekunnassa erillinen päätös.

Arktisessa keskuksessa tehdyt väitöskirjat voidaan tiedekunnan päätöksellä julkaista myös Arktisen keskuksen sarjoissa, joko Arctic Centre Reports tai Juridica Lapponica, mikäli julkaisemisesta on sovittu Arktisen keskuksen kanssa. Arktisen keskuksen sarjoissa julkaistaan pääsääntöisesti vain elektronisia julkaisuja. Painetusta julkaisusta pitää sopia erikseen. Arktinen keskus ei myy eikä jakele painettuja julkaisuja.

Yhteyshenkilöt tiedekunnissa ja Arktisessa keskuksessa:

  • Kasvatustieteiden tiedekunta – opintopäällikkö
  • Oikeustieteiden tiedekunta – hallintopäällikkö
  • Taiteiden tiedekunta – hallintopäällikkö
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta – hallintopäällikkö
  • Arktinen keskus – hallintopäällikkö

Julkaisuprosessi

Kokonaisuudessaan väitöskirjan julkaisuprosessiin kannattaa varata vähintään kaksi kuukautta ennen väitöskirjan julkistamista. Tämä aika riittää vain, jos käytetään valmista kansimallia. Ulkopuolisen julkaisijan kautta julkaistavan väitöskirjan aikataulu tulee sopia ajoissa julkaisijan kanssa, jotta julkaisu on valmis ja tiedekunnassa viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

1. Tiedekunta myöntää väittelyluvan ja määrää väitöspäivän

Esitarkastusvaiheen jälkeen tiedekuntaneuvosto myöntää väittelyluvan, määrää väittelypäivän sekä tekee päätöksen väitöskirjan ottamisesta Acta electronica Universitatis Lapponiensis -sarjaan tai Acta Universitatis Lapponiensis -sarjaan tai kirjaa tiedoksi väitöskirjan julkaisemisen ulkopuolisen julkaisijan kautta tai Arktisen keskuksen sarjassa.

2. Väittelijä ottaa viipymättä yhteyttä tutkijakouluun ja sopii taittoaikataulusta

Väitöskirja on toimitettava taittajalle viimeistään 7 viikkoa ennen väitöstä. Tutkijakoulu varaa taittajalle ajan väittelijän kanssa sovitun aikataulun mukaan, minkä varmistamiseksi väittelijän on otettava yhteyttä tutkijakouluun mahdollisimman ajoissa (dissertations (at) ulapland.fi).

Jos väittelijä aikoo painattaa omalla kustannuksellaan väitöskirjasta kopioita, se tulee kertoa tutkijakouluun samalla, kun sopii käsikirjoituksen toimitusaikataulusta. Samalla tulee antaa tutkijakouluun lisäkopioiden laskutusosoite.

3. Väittelijä valmistelee käsikirjoituksen taittoa varten

Väitöskirjan käsikirjoitus tulee muotoilla ja tarkistaa näiden ohjeiden mukaisesti. Käsikirjoitukseen ei saa tehdä enää taittovaiheessa muutoksia, vaan sen on oltava viimeisteltynä julkaisuvalmiiksi.

Käsikirjoitukseen alkuun tulee laatia tekstit nimiösivulle ja sitä seuraavalle sivulle, esipuhe ja tiivistelmät sekä laatia mahdolliset taulukko-, kuva- ja lyhenneluettelot. Väittelijän tulee itse pyytää ISBN- ja sarjanumerot sekä pysyvä osoite ja kirjoittaa ne ohjeiden mukaisesti ao. sivuille. Kirjasto neuvoo ja opastaa näiden sivujen tekemisessä (research.library (at) ulapland.fi).

Jos väittelijä haluaa väitöskirjalleen erikseen opiskelijatyönä suunnitellun kannen, sen suunnittelu pitää aloittaa hyvissä ajoin ottamalla yhteyttä taiteiden tiedekunnan hallintosihteeriin.

Väitöskirjatekstin muotoiluun, alkusivujen laatimiseen ja kannen suunnitteluun on ohjeet ohjeiston seuraavilla sivuilla.

4. Väittelijä toimittaa taittovalmiin materiaalin tutkijakouluun

Väittelijän tulee toimittaa tutkijakouluun valmis käsikirjoitus yhtenä .docx-tiedostona (kuvat ja kuviot erillisinä pdf-tiedostoina) sekä mahdollinen erikseen suunniteltu kansi omina tiedostoinaan. Artikkeliväitöskirjan artikkelit toimitetaan erillisinä pdf-tiedostoina (julkaistun artikkelin pdf tai viimeinen käsikirjoitusversio, riippuen alkuperäisen kustantajan asettamista ehdoista). Artikkelien pdf-tiedostot eivät saa olla lukittuja.

Jos painettavana julkaistavan taiteellisen väitöskirjan taittoon tai painatukseen liittyy joitakin erityisvaatimuksia, väittelijän tulee sopia järjestelyt ajoissa tutkijakoulun kanssa.

5. Väittelijä tekee julkaisusopimuksen väitöskirjastaan

Julkaisusopimus tehdään julkaisijan kanssa. Kirjasto edustaa yliopistoa julkaisijana ja tekee väittelijän kanssa julkaisusopimuksen valmiille sopimuspohjalle. Artikkeliväitöskirjan tekijä toimittaa julkaisusopimuksen lisäksi artikkeliensa uudelleenjulkaisuluvat kirjastoon tai muuten osoittaa saaneensa ko. luvat.

6. Kirjasto tallentaa väitöskirjan Laudaan ja yliopistopaino tekee siitä tarvittavat kopiot

Tutkijakoulu toimittaa taitetun väitöskirjan tiedostot kirjastoon ja yliopistopainoon.

Kirjasto tallentaa väitöskirjan Laudaan sekä luetteloi sen kirjastojärjestelmään ja LaCRISiin. Artikkeliväitöskirjan artikkeleista tallennetaan Laudaan vain ne, joille on uudelleenjulkaisuluvat.

Yliopistopaino painaa tarvittavat kopiot väitöskirjasta väitöstilaisuutta ja arkistointia varten eli vastaväittäjälle, väittelijälle, kustokselle, esitarkastajille, yliopiston arkistolle, tiedekunnalle ja yliopiston hallintoon, yhden kullekin. Tutkijakoulu toimittaa kirjat tiedekunnan kansliaan. Yliopiston hallinnon kappale asetetaan yliopiston pääaulaan esille 10 päiväksi ennen väitöstilaisuutta.

Kirjasto ei ota elektronisen väitöskirjan painettuja kopioita kokoelmiin, mutta elektroninen väitöskirja on löydettävissä ja luettavissa kirjaston kokoelmatietokannankin kautta.

Painetun väitöskirjan painatuksesta ja jakelusta vastaa väittelijä tai mahdollinen väitöskirjan ulkopuolinen kustantaja.

7. Väittelijä tekee väitöstiedotteen luonnoksen viestinnälle

Viestintä vastaa väitöstiedottamisesta. Väittelijän tulee laatia luonnos väitöstiedotteesta viestinnän ohjeiden mukaan viimeistään 2 viikkoa ennen väitöspäivää ja toimittaa sen viestintään vähintään 2 viikkoa ennen väitöstilaisuutta.

8. Väitöskirjan esilläpito julkisesti 10 päivää ennen väitöstilaisuutta

Viestintä ylläpitää tulevien väitösten tietoja yliopiston verkkosivuilla ja laittaa sinne tiedot väitöstilaisuudesta, linkin väitöskirjaan ja väitöstiedotteen. Väitöskirjan linkin tulee olla yliopiston verkkosivulla vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Painettu väitöskirja tai yksi painettu kopio elektronisesta väitöskirjasta on nähtävissä yliopiston pääaulassa vähintään 10 päivän ajan ennen väitöstilaisuutta.