Skip to main content

LaCRIS-opas

LaCRISin käyttö

LaCRIS-järjestelmässä on kaksi käyttöliittymää:

  • yliopiston sisäinen käyttöliittymä (backend system)
  • julkinen portaali

Yliopiston sisäiseen käyttöliittymään pääsee vain kirjautumalla yliopiston verkkotunnuksilla Haka-kirjautumisen kautta. Kirjautuneilla käyttäjillä on tehtäviensä mukaisesti erilaisia rooleja ja niiden mukaan säädettyjä oikeuksia nähdä, tallentaa, muuttaa ja poistaa tietoja.

Tutkijat, opettajat ja muut julkaisuja kirjoittavat tai projekteihin osallistuvat ovat ns. henkilökäyttäjiä, jotka pääsevät kaikkiin omiin tietoihinsa. 

Tiedekuntien ja AK:n hallintosihteereillä on oikeudet yksikkönsä kaikkiin henkilötietoihin, hankesihteereillä kaikkiin projektien ja myöntöjen tietohin ja kirjastossa kaikkiin julkaisu-, aktiviteetti- ja medianäkyvyystietoihin.

Julkinen portaali on avoinna verkossa ja siinä näkyy vain osa henkilöiden profiilitiedoista ja kaikista tiedoista vain ne, joiden näkyvyys on määritelty julkiseksi.

LaCRISin käyttöoikeudet

Kaikilla niillä, joilla on voimassa oleva tutkijan/opettajan työsopimus tai  voimassa oleva jatko-opinto-oikeus Lapin yliopistoon, on automaattisesti oikeus päästä tallentamaan omia profiili-, julkaisu-, aktiviteetti- ja medianäkyvyystietojaan.

Ne, joilla on ns. muun henkilökunnan työsopimus ja jotka kirjoittavat julkaisuja ja / tai osallistuvat tutkimus-, taide-, opetus- tai kehittämisprojekteihin, saavat vastaavan oikeuden oman tiedekuntansa tai AK:ssa AK:n hallintosihteeriltä, muissa yksiköissä LaCRIS-järjestelmän pääkäyttäjiltä, lacris@ulapland.fi.

Apurahatutkijat ja muut vierailevat tutkijat saavat vastaavan oikeuden tiedekuntansa tai AK:n hallintosihteeriltä.

Hallinto- ja palveluhenkilöstö saa tarvittavat muokkaus- ja raportointioikeudet pyytämällä LaCRIS-järjestelmän pääkäyttäjiltä, lacris@ulapland.fi.

LaCRISin käyttöoikeus päättyy, kun työ- tai vierailevan tutkijan sopimus päättyy tai jatko-opiskelu päättyy joko valmistumiseen, opintojen keskeyttämiseen tai siihen, että ei ole ajoissa ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Omien asetusten muokkaus

Voit muokata omaan käyttöliittymääsi liittyviä asetuksia napauttamalla mustassa yläpalkissa näkyvän käyttäjätunnuksesi viereissä olevaa nuolta

käyttäjätunnus ja nuoli alas

Nuolesta aukeavassa ikkunassa voit säätää asetukset haluamiksesi

profiili: sähköpostiasetukset, viestiasetukset, tehtäväasetukset, luotetut käyttäjät, kieliasetukset: käyttöliittymäkieli, tallennuskieli

Tallennuskieleksi kannattaa asettaa englanti, jos pääosa julkaisuista ja aktiviteeteista on englanninkielisiä. Silloin järjestelmä antaa sen oletusarvoksi ja kielen voi tarvittaessa tallentaessa vaihtaa muuksi.

Sähköposti-, viesti- ja tehtäväasetuksilla voit säätää, mistä asioista saat ilmoituksen.

Voit tarvittaessa valita luotetuksi käyttäjäksi sellaisen henkilön, jolle haluat antaa oikeuden muokata profiiliasi ja tallentaa julkaisu-, aktiviteetti-, palkinto- ja medianäkyvyystietojasi. Kyseisen henkilön tulee olla yliopiston henkilökuntaa tai jatko-opiskelija, mutta hänellä ei tarvitse olla omaa profiilia LaCRISissa. Julkaisujesi ja muun sisällön historiatiedoista näet, kuka tiedot on tallentanut ja kuka niitä on muokannut.