Siirry pääsisältöön

Tiedonhakijalle YO

Uudet opiskelijat

Kirjastoinfo
Uusille opiskelijoille järjestetään syyslukukauden alussa perehdytys kirjaston käyttöön. Kirjastoinfo sisältyy tiedekuntien ensimmäisen viikon orientaatio-ohjelmiin. Kirjastoinfo on myös uusien ulkomaisten opiskelijoiden orientaatio-ohjelmassa.

YMEN1807 Tiedonhankinnan perusteet (0,5 op)
Verkkokurssilla opiskellaan Lapin korkeakoulukirjaston LUC-Finnan monipuolista käyttöä sekä kotimaisten artikkelien hakuja (Arto). Ilmoittautuminen Pepissä. Kurssimateriaali: Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinnan perusteet on myös osa Akateemiset opiskelutaidot -kurssia, ilmoittautuminen Pepissä (KAKA0003).

Kandin ja gradun tekijät

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta (2 op) 
Kurssi toteutetaan viisi kertaa vuodessa verkkokurssina, mutta myös lähiopetusta on tarjolla. Ilmoittautuminen Pepissä.
Kurssin  tavoitteena on oppia tuntemaan oman tieteenalan keskeiset tietokannat ja oppia tehokkaita tiedon hankinta- ja arviointitaitoja. Kurssilla toteutetaan laaja tiedonhaku omaan tutkimusaiheeseen liittyen ja otetaan käyttöön viitteidenhallintaohjelma, siksi kurssi suositellaan suoritettavaksi kandin tutkielman yhteydessä.
Kurssimateriaali: Tieteellinen tiedonhankinta

Gradun tiedonhaku
Graduntekijät voivat varata ajan henkilökohtaiseen tiedonhaun ohjaukseen tai kysyä chatissa ma-pe 12-16 (KysyPois).

Tutkijakoulu

Tutkijakoulussa ei ole enää tarjolla omaa tiedonhaun opetusta. Väitöskirjatutkijat voivat osallistua halutessaan kurssille YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta (2 op) tai hyödyntää itsenäisesti kurssin materiaaleja.

Lisätietoa muusta kirjaston järjestämästä Tutkijakoulun opetuksesta.

Tilaa koulutus / esittely

Kirjasto järjestää pyynnöstä maksuttomia tutustumis- ja esittelykäyntejä (0,5 h) yliopistoyhteisön ulkopuolisillekäyttäjille.

Tutkijoille, henkilökunnalle ja myös yliopiston ulkopuolisille ryhmille järjestetään pyynnöstä räätälöityä tiedonhankinnan koulutusta. Yliopiston ulkopuolisille koulutus on maksullista.

Yhteyshenkilö:
Kati Vuontisjärvi, puh. 040 659 8004
etunimi.sukunimi@ulapland.fi