Siirry pääsisältöön

Tiedonhakijalle YO

Uudet opiskelijat

Kirjastoinfo
Uusille opiskelijoille järjestetään syyslukukauden alussa perehdytys kirjaston käyttöön. Kirjastoinfo sisältyy tiedekuntien ensimmäisen viikon orientaatio-ohjelmiin. Kirjastoinfo on myös uusien ulkomaisten opiskelijoiden orientaatio-ohjelmassa.

YMEN1807 Tiedonhankinnan perusteet (0,5 op)
Verkkokurssilla opiskellaan Lapin korkeakoulukirjaston LUC-Finnan monipuolista käyttöä sekä kotimaisten artikkelien hakuja (Arto). Ilmoittautuminen Pepissä. Kurssimateriaali: Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinnan perusteet on myös osa Akateemiset opiskelutaidot -kurssia, ilmoittautuminen Pepissä (KAKA0003).

Kandin ja gradun tekijät

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta (2 op) 
Kurssi toteutetaan viisi kertaa vuodessa verkkokurssina, mutta myös lähiopetusta on tarjolla. Ilmoittautuminen Pepissä.
Kurssin  tavoitteena on oppia tuntemaan oman tieteenalan keskeiset tietokannat ja oppia tehokkaita tiedon hankinta- ja arviointitaitoja. Kurssilla toteutetaan laaja tiedonhaku omaan tutkimusaiheeseen liittyen ja otetaan käyttöön viitteidenhallintaohjelma, siksi kurssi suositellaan suoritettavaksi kandin tutkielman yhteydessä.
Kurssimateriaali: Tieteellinen tiedonhankinta

Gradun tiedonhaku
Graduntekijät voivat varata ajan henkilökohtaiseen tiedonhaun ohjaukseen tai kysyä chatissa ma-pe 12-16 (KysyPois).

Tutkijakoulu

TUKO1289 Tutkimuksen suunnittelusta vaikuttavuuteen (2 op)
Kurssi on tarjolla tutkijakoulun opetustarjonnassa kahdesti vuodessa, syksyllä suomeksi ja keväällä etäopetuksena englanniksi. Kurssi järjestetään yhdessä tutkimuspalveluiden ja AK:n tiedeviestinnän kanssa. Kurssilla käsitellään tutkimussuunnitelman tekoa rahoitushakemusta varten, viestintäsuunnitelman tekemistä ja tieteellistä julkaisemista sekä sen suunnittelua. lmoittautuminen Pepissä.

TUKO1259 Open science (1 op)
Verkkokurssi. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa lukuvuonna 2021-2022. Avoimiin materiaaleihin voi tutustua itsenäisesti.

Tilaa koulutus / esittely

Kirjasto järjestää pyynnöstä maksuttomia tutustumis- ja esittelykäyntejä (0,5 h) yliopistoyhteisön ulkopuolisillekäyttäjille.

Tutkijoille, henkilökunnalle ja myös yliopiston ulkopuolisille ryhmille järjestetään pyynnöstä räätälöityä tiedonhankinnan koulutusta. Yliopiston ulkopuolisille koulutus on maksullista.

Yhteyshenkilö:
Kati Vuontisjärvi, puh. 040 659 8004
etunimi.sukunimi@ulapland.fi