Skip to main content

Kirjoittaminen

Pro gradun julkaisu verkossa

Kun pro gradu –tutkielma on hyväksytty ja arvosteltu tiedekuntaneuvostossa, opiskelijan tulee tallentaa tutkielmansa Lapin yliopiston sähköiseen julkaisuarkistoon, Laudaan.

Tiedekunnissa tiedusteluihin vastaavat opintopäälliköt.

Yhteyshenkilöt kirjastossa: 
Eija Kumpula, p. 040 484 4317 (KTK, OTK)
Raija Paavola, p. 040 484 4318 (YTK, TTK)
Email: ​gradut@ulapland.fi

Opinnäytteen tallentaminen Laudaan

 1. Valitse Laudassa ensin Pro gradut -kokoelma 
 2. Kirjaudu sitten sisään Haka-tunnistautumisella

 • Aloita tallennus: "Tallenna uusi julkaisu tähän kokoelmaan"

Julkaisun kuvailutiedot Laudaan

Täytä kaikki tarvittavat kohdat, pakolliset merkitty tähdellä!


Lisäohjeet URN-tunnus, Creative Commons-lisenssi ja Rajoitukset kohtiin.

 • URN-tunnus on verkkojulkaisun ainutkertainen ja pysyvä tunniste. Opinnäytteesi URN on pakollinen kenttä. 
 • Paina "Hae URN-tunnus", niin tunnus tulee automaattisesti.

Saatavuustieto ja rajoitukset

Kun tallennat opinnäytteesi, samalla annat luvan asettaa opinnäytteesi korvauksetta luettavaksi, selailtavaksi ja tulostettavaksi verkkoon. Vaihtoehtoina ovat joko avoin verkko (openAccess) tai rajoitettu lukusalikäyttö vain Lapin yliopistolla kirjastossa (restrictedAccess).

 • Yleisimmin saatavuustieto on openAccess

 • Täytä rajoitukset vain, jos haluat, että opinnäytteesi on luettavissa ainoastaan yliopistokirjaston asiakaskoneilla.

Tekijänoikeuslisenssit

Alla on kuvattuna tärkeimmät CC-lisenssit. Käytännön esimerkkejä lisenssien käytöstä on Creative Commons -yhteisön verkkosivustolla:

CC BY Nimeä (Attribution)

Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä. Lisenssillä varustettua aineistoa voi esimerkiksi käyttää opetuksessa kunhan tekijä mainitaan.

CC BY-SA Nimeä–Jaa-samoin (ShareAlike)

Kuten CC BY, mutta johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu. Yleinen yhteistuotantohankkeissa, kuten Wikipediassa ja Tieteen termipankissa. Suositeltava oppimateriaaleille.

CC BY-ND Nimeä–Ei-muutoksia (NoDerivatives)

Kuten CC BY, mutta teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia. Teosta saa hyödyntää vain sen alkuperäisessä muodossa. Tämän lisenssin voi antaa esimerkiksi taideteokselle.

CC BY-NC Nimeä–Ei-kaupallinen (NonCommercial)

Kuten CC BY, mutta teosta tai johdannaisteoksia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin tekijänoikeuslain mukaisesti. Laki ei määrittele, mitä on kaupallinen käyttö ja teoksen hyödyntäjän on mietittävä tämä aina tapauskohtaisesti (tällä lisenssillä varustettua teosta ei esimerkiksi voi jakaa kaupallisessa tai mainosrahoitteisessa blogissa, sivustossa tai julkaisuarkistossa). Lisenssiä suositellaan käytettäväksi vain erikoistapauksissa, esimerkiksi silloin kun teosta todennäköisesti hyödynnetään kaupallisten valmennuskurssien opetuksessa ja tämä halutaan estää.

CC BY-NC-SA Nimeä–Ei-kaupallinen–Jaa-samoin

Kuten CC BY-SA, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu, mutta vain epäkaupallisiin tarkoituksiin. Usein käytetty lisenssi oppimateriaaleissa (esim. MIT).

CC BY-NC-ND Nimeä–Ei-muutoksia–Ei-kaupallinen

Kuten CC BY-ND, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia eikä sitä voida käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Lisenssiä on käytetty paljon esimerkiksi äänikirjoissa, podcasteissa ja taideteoksissa, joiden halutaan leviävän laajalle, mutta tarkalleen samassa muodossa.

CC 0                     Nolla

Tekijä luopuu teoksensa kaikista oikeuksista (hyvä tieteellinen käytäntö kuitenkin suosittaa lähteen mainitsemista). Tätä lisenssiä on käytetty mm. Flickr-kuvapalvelussa ja suositellaan tietoaineistojen metadataan ja tutkimusdatan jakamiseen. Esimerkiksi Valtion taidemuseo on jakanut taidekokoelmansa metadatan CC 0 -lisenssillä.

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta research.library (at) ulapland.fi

Muuta opinnäytteesi arkistokelpoiseksi

Muuta opinnäytteesi pitkäaikaissäilytykseen soveltuvaan PDF/A-versioon (Archivable PDF (PDF/A)), ennen tallennusta Laudaan, Muutoksen voi tehdä mm. Adobe Acrobat Pro tai Microsoft Word -ohjelmilla. Alla ohjeet näihin molempiin.

Microsoft Word

 1. Avaa opinnäytteesi Wordissa, valitse File/Tiedosto 
 2. Valitse sitten: Tallenna Adobe PDF-muodossa / Save as Adobe PDF

3. Valitse avautuvan ikkunan alareunasta "Options"

4. Avautuvasta ikkunasta valitse kohta Luo PDF/A-1a yhteensopiva tiedosto (Create PDF/A-1a:2005 compliant file). Valitse OK. Työsi tallennetaan PDF/A-yhteensopivassa muodossa. Tallenna tämä tiedosto Laudaan.


Adobe Acrobat Pro DC

 1. Avaa opinnäyte Adobe acrobat Pro -ohjelmassa. Valitse File - Save as Other - Archivable PDF (PDF/A)

2. Anna tiedostolle haluamasi nimi, esim. sukunimi etunimi (älä käytä ääkkösiä)
3. Valitse tallennushakemisto ja tallenna.

Opinnäytteen lataaminen Laudaan

 • Lataa arkistokelpoiseksi muutettu opinnäytteesi (Archivable PDF (PDF(A))) Laudaan.
 • Tarkista tietojen oikeellisuus ja korjaa jos on tarvetta
 • Lähetä julkaisu.
 • Kirjaudu ulos oikeasta yläreunasta.

Lähettämäsi aineisto on nyt kirjastossa tarkastettavana. Saat ilmoituksen sähköpostilla, kun opinnäytteesi tallennus Laudaan on hyväksytty tai jos sen käsittelyssä ilmenee ongelmia. Työsi tulee näkyviin Laudassa, kun se on hyväksytty. Laudan sisältö näkyy myös LUC-Finnassa.

Gradun tiivistelmälomake

Lapin yliopistolle luovutettavaan opinnäytetyöhön tulee sisältyä lyhyt tiivistelmä, joka yhtenäisyyden vuoksi kirjoitetaan oheisen mallin mukaan. Tiivistelmä liitetään tutkielman kaikkiin kappaleisiin.

Tiivistelmälomakkeen tiedot:

1. Työn nimi
2. Tekijä(t)
3. Koulutusohjelma/opetuskokonaisuus/oppiaine
4. Työn laji (pro gradu-, laudatur-, lisensiaatintyö, kirjallinen työ)
5. Sivumäärä, liitteiden lukumäärä
6. Vuosi, jolloin työ on jätetty yliopistolle
7. Tiivistelmä
- tulee olla lyhyt, selkeä kuvaus opinnäytteen sisällöstä (max. 250 sanaa)
- siitä tulee ilmetä kaikki kirjoituksen sisältämät johtopäätökset ja uudet tiedot
- esitetään tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, tulokset ja päätelmät
- sisältö jäsentyy samoin kuin opinnäyte, josta se laaditaan
- tekstin tulee mahtua yhdelle A4-sivulle ja siinä on hyvä käyttää kappalejakoa (SFS 3855, Tiivistelmien laatiminen ja käyttö)
- tarkempia ohjeita tiivistelmän laadinnasta annetaan tiedekunnittain
8. Avainsanat/asiasanat
- opinnäytteen tekijä antaa työtään kuvaavat avainsanat (3-6 kpl, esim. tutkimuksen aiheet ja teemat, tutkimusmenetelmät, johtopäätökset, tulokset, aihekokonaisuus tai tieteenala johon tutkielma sijoittuu)
- suositellaan käytettäväksi Yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA)