Skip to Main Content

Mendeley

Viitteiden järjestely

 • Viitteet siirtyvät aina ensin Recently added -kansioon, jossa ne pysyvät 30 päivän ajan
 • Kaikki viitteet tallentuvat myös "All References" -kansioon.
 • My Publications -kansio sisältää käyttäjän omat julkaisut, jotka hän on vienyt Mendeleyhin.
 • Viitteitä voi järjestellä  omiin kansioihin.
  • Luo ensin kansio: "New collection" ja anna kansiolle nimi.
  • Kansiolle voi tehdä myös alakansioita
 • Siirrä halutut viitteet kansioon
  • valitse viitteet ruksaamalla ja klikkaa ruudun alareunasta Organize > Add to collection.
  • Valitse haluamasi kansio ja klikkaa Add.
  • viitteitä voi siirtää kansioihin tai kansioista toisiin myös raahaamalla
 • Poistetut viitteet säilyvät roskakorissa, Trash, jonkin aikaa

Kaksoiskappaleiden tarkastus

Tarkista säännöllisin väliajoin, oletko siirtänyt Mendeleyhin samoja viitteitä useaan kertaan. Tämän voi tehdä vain Mendeley Desktop -ohjelmalla.

 • Valitse All documents tai jokin kansiosi
 • Klikkaa yläreunan Tools-valikosta Check for Duplicates 
 • Saat näkyviin kaikki setit, joissa on kaksoiskappaleita. Kaksoisklikkaamalla saat setit auki, tarkista viitteet ennen yhteenliittämistä
 • Oikean reunan ikkunaan tulee näkyviin viitteen tiedot. Jos kentän alussa on ruksi, siinä ei ole ristiriitoja ja voit yhteenliittää tietueet valitsemalla Merge documents. Jos kentän alussa ei ole ruksia, tarkista tiedot ja korjaa mahdolliset virheet ennen yhdistämistä.
 • How do I check for and Merge duplicates in Mendeley Desktop?

OTK - Viitteiden järjestely

Oikeustieteissä lähdeluettelossa tulee usein eri osioihin kirjallisuus, virallislähteet sekä säädökset ja lyhenteet. Mendeley soveltuu parhaiten vain kirjallisuuslähteiden käyttöön. Halutessasi voit tehdä Mendeleyssä virallislähteitä varten omat kansiot, jolloin saat niistä eri listaukset.