Skip to Main Content

Mendeley

Julkaisujen tietojen tallennus omaan Mendeley-kirjastoon

Tehdessäsi tiedonhakuja eri tietokannoissa, voit tallentaa löytämiesi julkaisujen tiedot omaan Mendeley-kirjastoosi. Voit tallentaa viitteitä monella eri tavalla:

  1. PDF-tiedostojen tallennus omalta koneelta raahaamalla tai lisää-toiminnolla (Add New). Mendeley etsii viitetiedot tiedostosta ja tallentaa ne pdf-tiedoston kera kirjastoosi. 
  2. Web Importer -apuohjelmaa käyttäen on usein helpointa tallentaa julkaisujen tiedot eri hakupalveluista (mm. Ebsco, ProQuest, LUC-Finnan e-aineistohaku) ja webbisivuilta. Avaa julkaisun tarkemmat tiedot ja klikkaa suosikkivalikon Mendeley-kuvaketta. Valitse haluamasi viite ja siirrä Add-toiminnolla. Myös mahdolliset pdf-tiedostot siirtyvät samalla.
  3. Tallennus RIS -muodossa​. Tallenna valitsemasi viitteet tekstimuotoon ja tuo ne Mendeleyihin raahaamalla tai Add new -toiminnolla (mm. LUC-Finna, Finna.fi, LeisureTourism,)
    • Tätä tapaa voit käyttää myös, kun tuot viitteitä jostain toisesta viitteidenhallintaohjelmasta, esim. RefWorksista.
  4. Mendeley Search -toiminnon (mendeley.com) avulla voit hakea Mendeleyn muiden käyttäjien aiemmin tallentamia tietoja ja siirtää nitä omaan Mendeley-kirjasoosi: Add to library. 
  5. Suora siirto eli Export, Save to Mendeley (vain Scopus)
  6. Viitteen voi myös lisätä kirjoittamalla itse viitteen tiedot Mendeleyhin (esim. Westlaw) Add new > Add entry manually

HUOMAA tarkistaa siirron jälkeen, että Mendeleyhin on siirtynyt kaikki tarvittavat tiedot julkaisusta! Täydennä puuttuvat tiedot Mendeley-kirjastossasi!

Viitteiden siirto-ohjeita eri hakupalveluista

Hakupalvelu    

LUC-Finna
Finna.fi

Web Importer toimii

Tarkista kirjojen ja kotimaisten artikkelien kohdalla, että kaikki tarvittavat tiedot ovat siirtyneet. Korjaa tietoja tarvittaessa.

Siirto tiedostona:
Vie viite – Vienti: RIS

Mendeleyssä valitse: Add new > Import Library > RIS (*.ris)

Ebsco Web Importer toimii Siirto tiedostona:
Export – Direct Export in RIS Format / Citations in XML / BibTeX format – Save
Mendeleyssä valitse: Add new > Import Library > RIS (*.ris)
ProQuest Web Importer toimii 

Siirto tiedostona:
All save options – RIS

Scopus Suora siirto, Export tai Save to Mendeley  
Web of Science Web Importer toimii  Siirto tiedostona:
Export RIS (other reference software)
Leisure Tourism Siirto tiedostona:
Valitse viitteet (tähti) ja avaa oranssi välilehti ”My CABI” > valitse  välilehti ”Selected records” ja valitse ruksilla viitteet > klikkaa ”Export Citations”
Mendeleyssä valitse: Add new > Import Library > RIS (*.ris)
 
Bloomsbury Lisääminen käsin:
Avaa julkaisun tiedot, klikkaa cite ja tallenna käsin Mendeleyhin.
 
Westlaw Lisääminen käsin, Add new  
Heinonline Hae julkaisu LUC-Finnan e-aineistohaulla, Web Importer
tai tallenna pdf-tiedosto Mendeleyhin
 
Medic

Tallenna Mendeleyhin pdf-tiedostona, jos se on saatavissa. 

Siirto tiedostona: Valitse viitteet, klikkaa yläreunan "Valitut"
 * valitse Tulostus-/tallennusmuoto > RIS
 * kopioi viitetiedot muistioon ja tallenna muistio ris-tiedostona.
Mendeleyssä valitse: Add new > Import Library > RIS (*.ris)