Siirry pääsisältöön

Tutkijalle: näkyvyys ja arviointi

Omien julkaisujen näkyvyys

Tutkijalle on tärkeää saada julkaisemansa tieteelliset artikkelit näkyviksi. Omien julkaisujen näkyvyyttä voi lisätä julkaisemalla sellaisilla julkaisufoorumeilla, joita käytetään mahdollisimman laajasti ja julkaisut ovat siten helposti löydettävissä. Kaupallisesti kustannettujen julkaisujen rinnakkaistallentaminenkin lisää julkaisujen näkyvyyttä.

Vaikuttavuutta voi arvioida mm. seuraavilla mittareilla:

  • Viittausanalyysit kertovat, kuinka paljon tutkijan artikkeleihin on viitattu muissa artikkeleissa, lähdeaineistona Web of Science, Scopus ja GoogleScholar. Viittaukset lasketaan vain ko. palveluun sisältyvien julkaisujen viiteluetteloiden perusteella ja vain ko. palveluun sisältyville artikkeleille. Web of Sciencessä ja Scopuksessa on vain hyvin niukasti kirja-artikkeleita ja vielä vähemmän kokonaisia kirjoja, minkä vuoksi niistä saadut viittausmäärät Lapin yliopistossa kattavat vain osan todellisesta. Web of Science ja Scopus ovat myös luonnontiede-painotteisia, mikä on toinen syy siihen, että niiden antamat viittausmäärät ovat alakantissa.  (WoS, Scopus ja GoogleScholar -vertailua / Oulun yo)

  • Tutkijan H-index - Scopus, Web of Science ja Publish or Perish. Ks. lisätietoa H-indeksistä

Kirjastosta voi pyytää omien julkaisujen viittausanalyysin tai H-indeksin: Tilaa bibliometrinen analyysi

Tutkijan viittausanalyysi Scopuksessa, ohje.

Google Scholariin perustuvaa h-indeksiä (Publish or Perish) ei pidetä kovin luotettavana, koska Google Scholarin aineistojen kattavuudesta ei ole tietoa ja osaa siihen sisältyvästä aineistosta ei pidetä tieteellisesti riittävän luotettavana. Scopuksen ja Web of Sciencen aineistoihin perustuvia h-indeksejä pidetään luotettavina, mutta niiden ongelma on se, että Scopus ja Web of Science kattavat huonosti humanistisia ja yhteiskuntatieteitä, minkä vuoksi ko. alojen tutkijoille h-indeksit jäävät alhaisiksi.

Tutkijatunnisteet

Tutkija voi parantaa näkyvyyttään tietokannoissa ja helpottaa verkostoituminen tiedeyhteisössä luomalla itselleen tutkijatunnisteita ja profiileja tiedeyhteisössä käytössä olevissa järjestelmissä. Lisäksi tutkijakohtaisten viittausanalyysien tekemiseen tarvitaan näitä tunnisteita.

Tutkijoiden näkyvyyttä heikentävät myös vaihtelut ja virheet tutkijoiden nimien kirjoitusasuissa sekä vaihtuvat työpaikat. Tästä johtuen heidän julkaisujensa löytyminen tietokannoissa vaikeutuu. Tutkijatunnisteiden käyttö poistaa myös näitä ongelmia.

ORCID-tunnisteen käyttöä suositellaan laajasti ja jotkin kustantajat edellyttävät ORCID-tunnisteen käyttöä jo lähetettäessä tieteellistä artikkelia julkaistavaksi. Tutkija tarvitsee ORCID ID:n, jotta saisi oman profiilin tiedejatutkimus.fi-järjestelmään. 

Scopus-järjestelmä luo automaattisesti jokaiselle Scopukseen sisältyvän julkaisun kirjoittajalle oman Scopus author ID -tunnuksen, jonka avulla voi seurata ko. kirjoittajan julkaisujen viittausmääriä ja tuottaa Scopuksen julkaisuaineistoon perustuvan h-indeksin.

ResearcherID-tunnus tarjoaa helpon tavan seurata omien julkaisujen vaikuttavuutta ja tuottaa Web of Science -tietojärjestelmän julkaisuaineistoon perustuvan h-indeksin.

Google Scholariin voi luoda itselleen oman profiilin, jonka avulla voi lisätä näkyvyyttään ja tuottaa Google Scholar -järjestelmässä oleviin julkaisuihin perustuvan h-indeksin.

ISNI-tunnus on kansainväliseen standardiin perustuva yksilöjen ja julkisten yhteisöjen tunniste.

Tutkijoiden sosiaalinen media

Sosiaalinen media tarjoaa tutkijoille nopeita välineitä lisätä julkaisujensa näkyvyyttä sekä verkottua toisten tutkijoiden, tutkimusrahoittajien sekä muiden ammattilaisten kanssa. Palvelut sisältävät eri tieteenalojen tai tutkimusaiheiden ryhmiä, joiden kautta voi jakaa omia julkaisujaan ja muita materiaalejaan ja keskustella muiden tutkijoiden kanssa. Ne tarjoavat mahdollisuuden uusien yhteistyöryhmien rakentamiseen ja uusien työmahdollisuuksien löytämiseen. Blogeja käytetään keskustelun virittämiseen, omien ajatusten testaamiseen ja joissain tapauksissa osana tutkimusprosessia.

Altmetriikka

Altmetriikan avulla voidaan seurata sitä, montako kertaa tutkimuksen tuotos (artikkeli, kirja jne.) saa viittauksia, twiittauksia, tykkäämisiä, jakoja, kirjanmerkkejä. Samoin, montako kertaa sitä katsotaan, ladataan, mainitaan jossain, suositellaan, ja kuinka monta kertaa sitä arvioidaan tai siitä keskustellaan.

Altmetriikkaa on ryhdytty kehittämään, koska perinteiset tavat mitata tutkimuksen vaikuttavuutta ovat saaneet kritiikkiä eri alojen tutkijoiden keskuudessa. Erityisesti viittausanalyysit ovat olleet kritiikin kohteena. Kansainväliset viittaustietokannat kattavat paremmin lääketieteen ja luonnontieteiden alat ja kohtelevat eri tieteenaloja eri tavalla riippuen siitä, millainen julkaisukulttuuri niissä on. Myös h-indeksi on saanut kritiikkiä.

Lapin yliopistossa ei ole toistaiseksi käytössä altmetriikan seurantapalveluita. Tarvittaessa kirjasto voi tilata seurantapalvelua muista yliopistokirjastoista.