Siirry pääsisältöön

Tutkijalle: kirjat ja raportit

Tiedekuntien ja yksiköiden julkaisut

Tiedekuntien ja yksiköiden omat sarjat ja erillisteokset suositellaan julkaistavaksi elektronisina. Julkaisijana on joko yliopisto tai jokin sen yksikkö, ei koskaan hanke tai projekti. Laudassa julkaistavan kirjan tai raportin julkaisija on Lapin yliopisto, vaikka sisältö olisi esim. UArcticin temaattisen verkoston tuottama.

Tutkimusorganisaatioiden omat sarjat eivät täytä tieteellisen kustantamisen kriteerejä ja niiden levikki ja näkyvyys ovat tieteellisen julkaisemisen kannalta liian pieniä. Siksi tiedekuntien ja yksiköiden sarjoissa ei tule julkaista varsinaisia tieteellisiä kirjoja. Sen sijaan tiedekuntien ja muiden yksiköiden sarjat ovat sopivia rajalliselle kohderyhmälle kirjoitetuille tutkimusraporteille sekä erilaisille ammattiryhmille tarkoitetuille teoksille, joista pystytään tiedottamaan tavoitellulle kohderyhmälle ammattilehtien, verkkosivujen yms. avulla.

Yliopiston tai muiden organisaatioiden sivuille sijoitettu pdf ei ole oikea julkaisu. Lapin yliopiston julkaisut tulee julkaista Lauda-julkaisualustan kautta.

Kirjan sisällön toimittaminen

Kannet

E-julkaisuihin laitetaan vain etukansi, ei takakantta.  Etukanteen merkitään

  • toimittajat/tekijät
  • kirjan nimi
  • julkaisjaksi Lapin yliopisto
  • julkaisuvuosi
  • julkaisusarja ja sarjan numero, jos teos kuuluu sarjaan

Nimiösivu ja sitä seuraava sivu

Nimiösivua seuraavalle sivulle tulevat ISBN ja ISSN -numerot saa kirjastosta oheisella lomakkeella:

Jos julkaisijana on muu suomalainen organisaatio kuin Lapin yliopisto tai jokin sen yksikkö eikä julkaisijalla ole omia ISBN- ja ISSN-tunnuksia, tunnukset haetaan Kansalliskirjastosta:

Tekijänoikeudet ja julkaisusopimukset

Käsikirjoituksen kaikki tekijänoikeudet ovat kirjoittajilla. Julkaisemiseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista sovitaan aina kirjallisesti.

Tekijänoikeudet kirjoissa

Julkaisusopimuksessa tekijä luovuttaa julkaisijalle oikeuden tuottaa käsikirjoituksesta kirja (ja / tai e-julkaisu) ja jakaa, myydä ja markkinoida sitä. Sopimuksessa tekijä varmistaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet julkaistavaan käsikirjoitukseen kuvineen ja muine materiaaleineen siten, että hän ei riko kenenkään ulkopuolisen tekijänoikeuksia antaessaan julkaisuluvan. Lisäksi sopimuksessa sovitaan myös siitä, millaisia oikeuksia tekijälle (-jöille) jää julkaisemisen jälkeen julkaisun jakamiseen ja uudelleenjulkaisuun ja millaiset oikeudet ja vastuut julkaisijalla on.

Tekijä täyttää sopimuksen kirjan julkaisemisesta ja toimittaa sen yhdessä julkaisun pdf(A) -tiedoston kanssa kirjastoon osoitteeseen lauda@ulapland.fi. Kirjasto lähettää tekijälle linkin sähköiseeen allekirjoitukseen. Jos sähköinen allekirjoittaminen ei ole mahdollista, ota yhteyttä osoitteeseen lauda@ulapland.fi.

Tekijänoikeudet kokoomateoksissa

Kokoomateoksen toimittajalla ei ole mitään tekijänoikeuksia kirjoituksiin eikä hän voi tehdä julkaisijan kanssa julkaisusopimusta, elleivät tekijät häntä valtuuta siihen. Tekijöille jää edelleen vastuu siitä, että heillä on kaikki oikeudet käsikirjoituksiinsa kuvineen ja muine materiaaleineen siten, että he eivät riko kenenkään ulkopuolisen tekijänoikeuksia antaessaan julkaisuluvan.

Laudassa julkaistavien kokoomateosten jokaisesta artikkelista tehdään erillinen kirjoittajan (-jien) allekirjoittama sopimus. Toimittaja sopii tekijöiden kanssa kokoomateoksen tekijänoikeuslisenssin ja täydentää julkaisusopimuspohjaan teoksen tiedot ja lisenssin. Toimittaja voi lähettää sopimuspohjat kirjoittajille täydennettäväksi tai täydentää niihin itse tekijöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja artikkeleiden nimet.  Toimittaja kerää sopimukset ja lähettää ne yhdessä julkaistavien tiedostojen kanssa kirjastoon osoitteeseen lauda@ulapland.fi. Kirjasto lähettää jokaiselle kirjoittajalle oman linkin sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen. Jos joku kirjoittajista ei voi allekirjoittaa sopimusta sähköisesti, tulee asiasta ilmoittaa kirjastolle osoitteeseen lauda@ulapland.fi ja kirjasto toimittaa kirjoittajalle sopimuksen allekirjoitettavaksi toisella tavalla. Toimittaja huolehtii siitä, että kaikille artikkeleille on tehty julkaisusopimus.

Elektronisten julkaisujen käyttöoikeudet

Elektronisen julkaisun sisältöä voi käyttää monin tavoin helpommin kuin painetun. Tekijöiden on sen vuoksi tärkeää valita, millaisia oikeuksia he antavat teoksensa käyttäjille. Elektronisten teosten tekijöiden myöntämät oikeudet merkitään yleensä kansainvälisillä Creative Commons -lisensseillä. Vaikka tekijä antaisikin teokselleen laajat käyttöoikeudet, pitää teoksen käyttäjän kuitenkin aina viitata alkuperäiseen tekijään ja teokseen (CC BY). Lisensseillä voidaan rajoittaa teoksen kaupallista jatkokäyttöä ja muokkaamista sekä uudelleenjulkaisemisen lisenssejä.

Lisää tietoa kuvien käytöstä julkaisuissa ja oppimateriaaleissa:

Käyttöoikeuslisenssit

Lapin yliopiston sarjoissa julkaistaville väitöskirjoille valitaan julkaisusopimuksen teon yhteydessä lisenssi. Lisensis koskee monografiaväitöskirjaa ja artikkeliväitöskirjan johdanto-osaa. Lisäksi artikkeliväitöskirjan artikkeleilla voi olla omia lisenssejä. Lisätietoa ja käytännön esimerkkejä lisenssien käytöstä on Creative Commons -yhteisön verkkosivustolla:

CC BY logo CC BY Nimeä (Attribution)

Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä. Lisenssillä varustettua aineistoa voi esimerkiksi käyttää opetuksessa kunhan tekijä mainitaan.

CC BY-SA logo CC BY-SA Nimeä–Jaa-samoin (ShareAlike)

Kuten CC BY, mutta johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu. Yleinen yhteistuotantohankkeissa, kuten Wikipediassa ja Tieteen termipankissa. Suositeltava oppimateriaaleille.

CC BY-ND logo CC BY-ND Nimeä–Ei-muutoksia (NoDerivatives)

Kuten CC BY, mutta teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia. Teosta saa hyödyntää vain sen alkuperäisessä muodossa. Tämän lisenssin voi antaa esimerkiksi taideteokselle.

CC BY-NC logo CC BY-NC Nimeä–Ei-kaupallinen (NonCommercial)

Kuten CC BY, mutta teosta tai johdannaisteoksia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin tekijänoikeuslain mukaisesti. Laki ei määrittele, mitä on kaupallinen käyttö ja teoksen hyödyntäjän on mietittävä tämä aina tapauskohtaisesti (tällä lisenssillä varustettua teosta ei esimerkiksi voi jakaa kaupallisessa tai mainosrahoitteisessa blogissa, sivustossa tai julkaisuarkistossa). Lisenssiä suositellaan käytettäväksi vain erikoistapauksissa, esimerkiksi silloin kun teosta todennäköisesti hyödynnetään kaupallisten valmennuskurssien opetuksessa ja tämä halutaan estää.

CC BY-NC-SA logo CC BY-NC-SA Nimeä–Ei-kaupallinen–Jaa-samoin

Kuten CC BY-SA, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu, mutta vain epäkaupallisiin tarkoituksiin. Usein käytetty lisenssi oppimateriaaleissa (esim. MIT).

CC BY-NC-ND logo CC BY-NC-ND Nimeä–Ei-muutoksia–Ei-kaupallinen

Kuten CC BY-ND, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia eikä sitä voida käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Lisenssiä on käytetty paljon esimerkiksi äänikirjoissa, podcasteissa ja taideteoksissa, joiden halutaan leviävän laajalle, mutta tarkalleen samassa muodossa.

CC 0                     Nolla

Tekijä luopuu teoksensa kaikista oikeuksista (hyvä tieteellinen käytäntö kuitenkin suosittaa lähteen mainitsemista). Tätä lisenssiä on käytetty mm. Flickr-kuvapalvelussa ja suositellaan tietoaineistojen metadataan ja tutkimusdatan jakamiseen. Esimerkiksi Valtion taidemuseo on jakanut taidekokoelmansa metadatan CC 0 -lisenssillä.

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta research.library (at) ulapland.fi

Tallennus Laudaan

Yliopiston julkaisemat elektroniset teokset julkaistaan Laudassa. Julkaisuista tiedotetaan mm. laittamalla linkki Laudaan mahdollisimman laajasti niille verkkosivuille, joilla suunniteltu lukijakunta voidaan tavoittaa.

Kokoomateokset tallennetaan sekä yhtenä kokonaisuutena että kukin artikkeli erillisenä tiedostona. Tämä mahdollistaa erillisiin artikkeleihin linkittämisen ja niiden jakamisen kirjoittajien omilla kotisivuilla sekä esim. tutkijoiden sosiaalisessa mediassa. 

Kirjasto huolehtii e-julkaisujen tallennuksesta Laudaan ja toimittamisesta Kansalliskirjastoon kulttuuriaineistolain mukaisesti (ns. vapaakappale).

Lisätietoja ja toimitusosoite:

Raija Paavola, puh. 040 4844 318, lauda@ulapland.fi