Siirry pääsisältöön

Oikeudelliset lähteet: Oikeudelliset lähteet

Virallislähteet

1. Lait ja muut kirjoitetut säädökset ovat ensisijaisia virallisia lähteitä

Suomen säädöskokoelma on Suomalaisen säädöstiedon alkuperäinen ja virallinen lähde. Säädöskokoelmassa jokainen säädöksiin tehtävä muutos julkaistaan erikseen. Lakikirjaan säädös painetaan noin joka toinen vuosi siten, että kaikki osittaisuudistukset on otettu huomioon. Siksi onkin parempi käyttää sähköisiä versioita säädöksistä, joita on mm. Finlex- ja Edilex-palveluissa. Säädöksistä toimitetaan myös muita kokoelmia, jotka pyrkivät esimerkiksi oikeudenalan sääntöjen kokoamiseen.

EU:n antamien säädösten alkuperäinen ja virallinen lähde on Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti, jonka sähköinen versio on ollut 1.7.2013 alkaen todistusvoimainen ja sillä on oikeusvaikutuksia

2. Lain esityöt ovat tulkinnallisesti merkittävä oikeuslähde, koska niiden katsotaan ilmaisevan lainsäätäjän tahtoa. Lakien valmisteluaineistoa julkaistaan virallisissa julkaisusarjoissa. Ennen eduskuntakäsittelyä syntynyttä materiaalia julkaistaan komiteamietintöjen sarjassa sekä ministeriöiden omissa julkaisusarjoissa. Lain esitöitä ovat:

 • komiteanmietinnöt, lainvalmistelukunnan julkaisut sekä toimikuntien ja työryhmien mietinnöt,
 • hallituksen esitykset
 • valiokuntamietinnöt ja muut valtiopäiväasiakirjat

Lainvalmistelun vaiheet Finlexissä. Kaaviot asiakirjoineen: lainvalmistelu ministeriössä ja lakiehdotuksen käsittelyjärjestys.

3. Oikeuskäytäntö
Ylimpien tuomioistuimien ratkaisuista ilmenee, miten ja millä perusteilla oikeudellisia ongelmia on ratkaistu. Tuomioistuinratkaisujen ensisijainen lähde on tuomioistuimen antama päätös. Ratkaisuja julkaistaan painetuissa ja sähköisissä oikeustapauskokoelmissa.

Lyhenteitä

Lain esityöt

 • HE - Hallituksen esitys, esim. HE 79/2019
 • VM - Valiokuntamietinnöt, edessä valiokunnan lyhenne, esim. talousvaliokunnan mietintö TaVM, valiokuntien lyhenteet
 • VL - Valiokuntalausunnot
 • EV - Eduskunnan vastaus

Oikeuskäytäntö

 • KKO - Korkein oikeus
 • KHO - Korkein hallinto-oikeus
 • HO - Hovioikeudet
 • HAO - Hallinto-oikeudet
 • MAO - Markkinaoikeus
 • TT - Työtuomioistuin
 • VAKO - Vakuutusoikeus
 • KVL - Keskusverolautakunta
 • KILA - Kirjanpitolautakunta
 • TSV - Tietosuojavaltuutettu
 • TN - Työneuvosto