Siirry pääsisältöön

Saatavuus: Kirjan/artikkelin saatavuus

Miten löydän kirjan tai artikkelin luettavaksi?

Jos aineistoon ei löydy linkkiä kokotekstiin, voi katsoa löytyykö kyseinen kirja/artikkeli painettuna. Tarkista ensin julkaisun tiedoista, onko kyseessä kirja vai artikkeli lehdessä vai artikkeli toimitetussa teoksessa?

Artikkeli toimitetussa teoksessa

Puhekupla: Haku kirjan nimellä

Uljas-Rautio, K. (2010). Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Teoksessa J. Hurtig, M. Laitinen & K. Uljas-Rautio (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. (149-182). Jyväskylä. PS-kustannus.

Tarkista kirjan nimellä samoista palveluista kuin kirjatkin.

Kirja

Puhekupla: Haku kirjan nimellä.

Niiniluoto, I. (2002). Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodotus. Helsinki. Otava.

Tarkista kirjan nimellä:

Artikkeli painetussa lehdessä

Puhekupla: Haku lehden nimellä.

Harmanen, M. (2011). Kielitiedolla lisää kielitajua – perusopetuksen ja lukion kielitiedon opetus. Virittäjä, 115 (3), 385-394.  Sintonen, S. & Pehkonen, A. (2014). Effect of social networks and well-being on acute care needs. Health & Social Care in the Community, 22(1), 87-95.

Kun artikkelista ei löydy kokotekstiä, tarkista lehden nimellä

  • LUC-Finna, Kirjaston kokoelmat: painetut ja e-lehdet (Huomaa myös organisaationrajaus: Lapin korkeakoulukirjasto)
  • LUC-Finna: Varastokirjasto: painetut lehdet: ilmainen artikkelipyyntö Lapin yo:n ja AMKin opiskelijoille
  • Finna.fi (Suomen kirjastot): maksulliset artikkelipyynnöt

Tilaa artikkeli

Artikkelin kokoteksti ei löydy?

E-lehden artikkeli

Puhekupla: Haku artikkelin nimellä.

//libapps-eu.s3.amazonaws.com/customers/1541/images/viite_e-artikkeli.jpg

Tarkista artikkelin nimellä:

Kotimaiset artikkkelit

  • LUC-Finna
  • Google

Kansainväliset artikkelit

  • LUC-Finna, Kansainväliset e-aineistot
  • GoogleScholar
  • Tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallenteet

Hae tieteellisiä julkaisuja verkosta

Google Scholar Search