Siirry pääsisältöön

Opetuksen tueksi

Lisensoitujen e-aineistojen käyttöoikeudet

Kirjasto hankkii e-aineistoja sekä FinELibin (Kansallinen elektroninen kirjasto) kautta että suoraan aineistojen toimittajilta. Aineistojen käyttöoikeudet määritellään lisenssisopimuksissa. 

Yleensä käyttö on sallittua opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoitukseen. Aineistoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kokonaisia teoksia ei myöskään saa tulostaa tai kopioida, mutta niitä voi linkittää mm. verkko-oppimisympäristöön.
HUOM! Kopioston kopiointilupa (digilupa) ei koske lisenssisopimuksin hankittuja aineistoja.

Linkitä e-aineistoihin verkkokursseilla

Kun linkität verkkokurssillesi e-aineiston (kirja tai artikkeli), korvaa aina kun mahdollista URL-osoitteet pysyvällä tunnuksella (DOI, Handle, URN).

 • DOI-tunnisteesta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esim. Crossref Metadata Search
 • Esimerkki: https://doi.org/10.23978/inf.65190

Eäkäyttölinkki

Lisensoitujen e-aineistojen osoitteen eteen täytyy aina lisätä etäkäyttö- eli proxy-palvelimen osoite. Tällöin linkki avaa automaattisesti HAKA-kirjautumisikkunan ja opiskelijat pääsevät lukemaan aineistoa myös yliopiston verkon ulkopuolelta. 

Linkitä LUC-Finnaan

Linkitä ja jaa aineistoja Finnassa

Avaa aineiston tiedot tuloslistasta ja sen jälkeen:

 1. Kopioi linkki osoiteriviltä tai
 2. Lähetä linkki sähköpostitse tai
 3. Jaa linkki sosiaalisessa mediassa

"Juridification and social citizenship in the welfare state" -verkkokirjan tiedot LUC-Finnassa: 2. Lähetä sähköpostilla -linkki. 3. FB, Twitter ja Instagram -logot

Linkitä hakutulos Finnassa

 • Linkin tiedonhaun tuloksiin voit kopioida osoiteriviltä.

Jaa suosikkilista Finnassa

 • Tallenna halutut julkaisut suosikkeihin Nasta-kuvakkeella
 • Avaa Suosikit ja lisää uusi lista, johon halutut julkaisut lisätään
 • Kun avaat kyseisen listan, sen nimen alta valitaan näkyvyys > Julkinen (1), jonka jälkeen saat esiin listan julkisen linkin (2)LUC-Finnan Suosikit-näkymä

E-aineistoihin viittaaminen

Verkkolähteisiin viittaaminen

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten aineistoon pääsee käsiksi:

 1. Korvaa URL-osoitteet pysyvällä tunnuksella (DOI, Handle, URN) aina kun mahdollista.
  DOI-tunnisteesta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esim. Crossref Metadata Search 
 2. Tarkista, onko dokumentti saatavilla verkkoarkistosta, esim. Internet Archive tai Memento ja anna arkistoidun dokumentin osoite.
 3. URL-osoitteiden käyttöä viittaamisessa tulisi välttää.

Lähde: Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), s. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Esimerkkejä lähdeluettelosta, soveltaen APA 6 -viittaustyyliä (LaY, Kielikeskus)

Niiniluoto, I. (2002). Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodotus. Helsinki. Otava.

Heikkinen, V., Hiidenmaa, P. & Tiililä, U. (2000). Teksti työnä, virka kielenä. Helsinki. Gaudeamus.

Amaden-Crawford, C. (2018). The art of fashion draping (5th ed.). London: Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.5040/9781501328510

Duxbury, N., & Richards, G. (toim.). (2019). A research agenda for creative tourism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Suomennettu teos:
Neisser, U. (1982). Kognitio ja todellisuus. Suomentanut Helena Janhukainen. Helsinki. Weilin & Göös. Englanninkielinen alkuteos 1976.

Tekijän tai toimittajan nimi

 • toimittajan nimen perään merkitään (toim.) tai vastaava lyhenne
 • tekijän ollessa yhteisö vastuuyhteisön nimi esitetään samassa muodossa kuin se esiintyy julkaisussa
 • henkilö- tai yhteisötekijän puuttuessa viitteeseen merkitään ensimmäiseksi teoksen nimi


​Oikeustieteessä on käytössä "Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa" -suositus.

Lehtiartikkelit

Harmanen, M. (2011). Kielitiedolla lisää kielitajua – perusopetuksen ja lukion kielitiedon opetus. Virittäjä, 115 (3), 385-394.

Sintonen, S. & Pehkonen, A. (2014). Effect of social networks and well-being on acute care needs. Health & Social Care in the Community, 22(1), 87-95. https://doi.org/10.1111/hsc.12068

Toimitettujen teosten artikkelit (kokoomateosten artikkelit)

Uljas-Rautio, K. (2010). Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Teoksessa J. Hurtig, M. Laitinen & K. Uljas-Rautio (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. (149-182). Jyväskylä. PS-kustannus.

Ohjeita

 • käytä DOI-numeroa (=pysyvä osoite), jos se on ilmoitettu 
 • verkko-osoitetta ei tarvitse merkitä lehdestä, joka ilmestyy myös painettuna
 • jos vuosikertaa ei ole mainittu, kerrotaan lehden numero (Virittäjä-lehden artikkelissa se olisi ollut 3/2011)

Esimerkit

Vastuullinen tiede. Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettinen neuvottelukunnan sivusto. https://www.vastuullinentiede.fi.

Verkkolähteisiin viittaaminen

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten aineistoon pääsee käsiksi:

 1. Korvaa URL-osoitteet pysyvällä tunnuksella (DOI, Handle, URN) aina kun mahdollista.
  DOI:sta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esim. Crossref Metadata Search
 2. Jos on syytä epäillä URL:n pitkäikäisyyttä, tarkista onko dokumentti saatavilla vapaasti käytettävästä verkkoarkistosta (esim. Internet Archive tai Memento) ja anna myös arkistoidun dokumentin osoite jos se löytyy. 
 3. URL-osoitteiden käyttöä viittaamisessa tulisi välttää.

Lähde ja lisätietoa: Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), s. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Merkitään tekijä, julkaisuaika, otsikko ja julkaisukanava.

Esimerkit

Ruokangas, P. (2017). Lapin hiljaisuuden politiikkaa - “Hiljaisuutta on vaikka muille jakaa” (Pro gradu, Lapin yliopisto).  http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201711071361

Begum, S. (2018). Ageing and Gender in the Nordic Arctic (Väitöskirja, Lapin yliopisto). (Acta electronica Universitatis Lapponiensis). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-104-0

Heikkinen, M. (2015). Selainpohjaisen geokätköilyn suunnittelu ja toteutus. (AMK-opinnäytetyö, Kajaanin ammattikorkeakoulu). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201501221506.

Esimerkki

Hakkarainen, K. (1998). Tutkiva oppiminen. Luennot Äidinkielen opettajain liiton talvipäivillä 30.1.1998.

Esimerkkejä

Tutkimusdata (Tutkimusdataan viittaamisesta Tietoarkiston sivulla)

 • Merkitään tekijä, tekijän taustaorganisaatio, aineiston nimi, keruuajankohta, versio, aineistonumero, urn-tunnus sekä jakajatieto.
 • Nystedt, U. (Jyväskylän yliopisto): Erityislapsiperheiden vertaistukiverkostot 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2015-12-18). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3066

Blogit 

Twiitit

Facebook

 • Gaiman, N. [Neil]. (2012, February 29). Please celebrate Leap Year Day in the traditional manner by taking a writer out for dinner. It’s been four years since many authors had a good dinner. We are waiting. Many of us have our forks or chopsticks at the [Facebook status update]. https://www.facebook.com/neilgaiman/posts/10150574185041016

AMKin malli lähteiden merkitsemisestä lähdeluetteloon, soveltaen APA 6 -viittaustyyliä

Nämä ohjeet ovat voimassa 1.8.2022 jälkeen opinnäytetyön aloittaville.
Opinnäytetyöohjeet ennen 1.8.2022 opinnäytetyön aloittaneille.

Kirjalähteen lähdeluettelomerkintä noudattelee peruskaavan mukaista tietojen esittämistä: 1) Kirjoittajan nimi ja lähteen julkaisuvuosi. 2) Lähteen otsikko kokonaisuudessaan (myös alaotsikko). 3) Lähteen julkaisijan tiedot muodossa ”Julkaisijan kotipaikkakunta: Julkaisijan nimi”.

Kananen, J. 2019. Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas. Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Edellisissä esimerkeissä kolme viimeistä ovat kirjaston tietokantaan kirjautumista vaativia e-kirjoja, mutta lähdeluettelossa ei ole tarpeen sitä erikseen mainita.

Jos lähteessä on useita tekijöitä, mainitaan kaikki tekijät samassa järjestyksessä kuin nimet on lähdekirjassa listattu. Nimien väliin laitetaan pilkku, paitsi kahden viimeisen nimen välissä on &-merkki.

Cantell, H., Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. 2020. Ympäristökasvatus. Kestävän tulevaisuuden käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Coughlan, M. & Cronin, P. 2017. Doing a literature review in nursing, health and social care. 2. painos. Los Angeles: SAGE Publications.

Kun lähteenä on e-kirjan sijaan vapaasti verkossa luettavissa oleva kirja, lisätään lähdeluettelomerkinnän loppuun teoksen pysyvä linkki (esim. URN/DOI), jos sellainen on löydettävissä. Jos pysyvää linkkiä ei ole, käytetään URL-osoitetta. Ennen linkkiä tulee mainita viittauspäivämäärä eli tieto ajankohdasta, jolloin kyseistä lähdettä on tekstiin referoitu.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2017. Agenda2030. Helsinki: Suomen YK-liitto. Viitattu 2.2.2022 https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/media/Agenda2030_pikkukirjanen_2017.pdf.

Sammalkangas, J., Ristonmaa, M., Nisula, S. & Kestilä, S. 2021. Veto-apua – matkailun tulevaisuuteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.2.2022 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042611806.

Tieteellisten artikkeleiden lähdeluettelomerkintä muodostetaan seuraavasti: 1) Kirjoittajan nimi ja julkaisuvuosi. 2) Artikkelin otsikko. 3) Tieteellisen journaalin nimi ja tarvittavat tunnistetiedot (esim. vuosikerta, numero), joista pilkulla erotetaan artikkelin alkamis- ja päättymissivu kyseisessä journaalissa (jos ne on lähteessä mainittu). 

Hakala, J. 2017. E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), 77–85. Viitattu 2.2.2022 https://doi.org/10.23978/inf.65190.

Luhtinen, V., Immonen, A., Mäkikangas, A., Huhtala M. & Feldt, T. 2021. Työn tuunaamisen profiilit sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa: yhteydet työhyvinvointiin. Työelämän tutkimus, Vol 19 Nro 2 (2021), 197–221. Viitattu 2.2.2022 https://doi.org/10.37455/tt.99646.

Nurmikari, H. 2021. #eiku – itsekorjauksesta moniäänisyyteen. Virittäjä, Vol 125 Nro 3 (2021), 347–374. Viitattu 2.2.2022 https://doi.org/10.23982/vir.98010.

Stienmetz, J., Kim, J., Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. 2021. Managing the structure of tourism experiences: Foundations for tourism design. Journal of Destination Marketing & Management, Volume 19, March 2021. Viitattu 2.2.2022 https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100408.

Kun kyseessä on toimitettu kokoomateos, niin tällöin lähteenä on aina yksittäinen artikkeli teoksessa. Lähdeluettelomerkintä muodostetaan seuraavasti: 1) Artikkelin kirjoittajan nimi ja teoksen julkaisuvuosi. 2) Artikkelin otsikko. 3) Maininta ”teoksessa”, jonka jälkeen tulee toimittajien nimet (perään sulkeisiin toim.) sekä kokoomateoksen otsikko. 4) Kokoomateoksen julkaisijatiedot, jonka jälkeen pilkulla erotetaan artikkelin alkamis- ja päättymissivu.

Kallio, A. 2021. Litterointi. Teoksessa J. Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Viitattu 2.2.2022 https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/laadullisen-tutkimuksen-prosessi/litterointi/.

Vilkka, H. 2018. Havainnot ja havainnointimenetelmät tutkimuksessa. Teoksessa R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5., uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 156–171.

Sarjajulkaisut, raportit, komiteanmietinnöt: jos julkaisulla on nimetyt kirjoittajat, niin lähdeluettelomerkintä alkaa näillä nimillä. Jos kirjoittajia ei ole eritelty, alkaa lähdeluettelomerkintä julkaisun otsikolla.

Kosunen, T. 2021. Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:35. Viitattu 2.2.2022 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-838-0.

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 2021. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:17. Viitattu 2.2.2022 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-253-2.

Saikku, P., Blomgren, S., Heinonen, H.-M. & Laatu, M. 2021. Sosiaaliturvan monimutkaisuus toimeenpanon näkökulmasta. Teoksessa L. Virran-kari, H. Mattila, P. Saikku, E. Sihvonen & J. Tervola (toim.) Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2021:1. Sosiaali- ja terveysministeriö, 37–47. Viitattu 2.2.2022 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5434-2.

Huom! Jos lähteestä löytyy pysyvä linkki (URN/DOI), käytä sitä. Jos pysyvää linkkiä ei ole, käytä URL-osoitetta.

Yleistajuisten artikkelien lähdeluettelomerkintä muodostetaan seuraavasti: 1) Kirjoittajan nimi ja julkaisuvuosi. 2) Artikkelin otsikko. 3) Julkaisijan nimi ja tarkka julkaisupäivämäärä.

 

Seuraavissa esimerkeissä ensimmäinen on kirjautumisen vaativa e-artikkeli ja jälkimmäinen vapaasti verkossa luettavissa oleva artikkeli.

Huotilainen, H. 2021. Kaupan liitto ennakoi muodin kulutuksen kasvavan tänä vuonna, mutta vuoden 2019 lukemiin ei ylletä edes vuonna 2025. Kauppalehti 13.10.2021.

Repo, H. 2021. Vieraslajien hävitys teiden varsilta on hurjan kallista – kurtturuusun ja komealupiinin torjunta maksaisi jopa 50 miljoonaa euroa. Tekniikka&Talous 28.10.2021. Viitattu 2.2.2022 https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/vieraslajien-havitys-teiden-varsilta-on-hurjan-kallista-kurtturuusun-ja-komealupiinin-torjunta-maksaisi-jopa-50-miljoonaa-euroa/bc499cef-8035-4aaf-9cfa-6eaae61f0957.

Uutiset ja blogit:

Needle, F. 2021. What Is Content Intelligence? HubSpot 28.10.2021. Viitattu 2.2.2022 https://blog.hubspot.com/marketing/content-intelligence.

Niinistö, T. 2021. Järeä puu ohjautuu teollisuuteen, pienpuu menee energiaksi. Luonnonvarakeskus (Luke) 25.10.2021. Viitattu 2.2.2022 https://www.luke.fi/blogi/jarea-puu-ohjautuu-teollisuuteen-pienpuu-menee-energiaksi/.

Sarkkinen, H. 2021. Paras työelämä tehdään yhdessä. Sosiaali- ja terveysministeriö 28.10.2021. Viitattu 2.2.2022 https://stm.fi/-/paras-tyoelama-tehdaan-yhdessa.

Huom! Jos lähteestä löytyy pysyvä linkki (URN/DOI), käytä sitä. Jos pysyvää linkkiä ei ole, käytä URL-osoitetta.

Henkilötekijättömän lähteen lähdeluettelomerkintä laaditaan muodossa: 1) Julkaisijan nimi ja vuosiluku. 2) Käytetyn sivun otsikko. 3) Viittauspäivämäärä ja suora linkki lähteeseen.

Lapin AMK 2021. Opinnäytetyö. Viitattu 1.12.2021 https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. Korkeakoulut, muut julkiset tutkimus-organisaatiot ja tiedelaitokset. Viitattu 1.12.2021 https://minedu.fi/korkeakoulut-ja-tiedelaitokset.

Stora Enso 2021. Towards a circular bioeconomy. Viitattu 1.12.2021 https://www.storaenso.com/en/sustainability/circular-bioeconomy.

Suomen Yrittäjät 2021. Yrittäjyys Suomessa. Viitattu 1.12.2021 https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/yrittajyys-suomessa-316363.

Yhteisöjen kotisivujen tiedotteet, uutiset ym. : 1) Julkaisijan nimi ja vuosiluku. 2) Käytetyn sivun otsikko. 3) Sisällön julkaisupäivämäärä. 4) Viittauspäivämäärä ja suora linkki lähteeseen.

Lapin AMK 2021. Uunituore tiekartta antaa suuntaa lappilaisen arjen turvallisuudelle. 4.10.2021. Viitattu 1.12.2021 https://www.lapinamk.fi/news/Uunituore-tiekartta-antaa-suuntaa-lappilaisen-arjen-turvallisuudelle/fuu3sfdb/a1745fc6-06c0-4324-9a03-80cf328b60e4.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. Opintotuen tulorajoja nostetaan neljänneksellä. Tiedote 26.10.2021. Viitattu 1.12.2021 https://minedu.fi/-/opintotuen-tulorajoja-nostetaan-neljanneksella.

Tilastot:

Eurostat 2021. Being young in Europe today - health. Viitattu 2.2.2022 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_health.

Statista 2021. Media usage in an internet minute as of August 2021. Sta-tista Research Department 6.10.2021.

Suomen virallinen tilasto (SVT) 2021. Rakennuskustannusindeksi. Lokakuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu 2.2.2022 https://www.stat.fi/til/rki/2021/10/rki_2021_10_2021-11-15_fi.pdf.

Lähdeluettelossa tulee tämän lähdetyypin osalta mainita perustietojen (kirjoittaja, julkaisuvuosi, työn otsikko) jälkeen työn taso ja oppilaitos seuraavien esimerkkien mukaisesti.

Kasvi, J. 2021. ”Mä niinku mieluummin suomalaiseen tyyliin, et jos kolmella sanalla pärjäis”: Monikielisen tiimin johtamista vieraalla kielellä kuvaavat kertomukset. Pro gradu, Lapin yliopisto. Viitattu 2.2.2022 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021100149241.

Pruikkonen, A. 2021. Näennäisen helppoa? Sosiaalinen media kuntajohtamisessa. Väitöskirja, Lapin yliopisto. Viitattu 2.2.2022 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-272-6.

Ylilehto, J. 2021. Pölynhallinta ja kvartsipölyntorjunta rakennustyömaalla. Opinnäytetyö, Lapin ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.2.2022 https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092818123.

Lakien osalta kirjataan lähdeluetteloon lain nimi kokonaisuudessaan sekä sen päivämäärä, vuosiluku ja numero.

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Viitattu 2.2.2022 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932.

Rakennerahastolaki 29.12.2006/1401. Viitattu 2.2.2022 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061401.

RT-kortisto ja standardit: lähdeluettelomerkintä alkaa standardin/kortin tunnistenumerolla ja julkaisu- tai vahvistusvuodella. Tämän jälkeen mainitaan lähteen otsikko, jonka jälkeen tulee julkaisijan tiedot. Linkkiä ei mainita, jos kyseessä on kirjautumista vaativa e-aineisto.

RT 103018 2018. Projektinjohtourakan tehtäväluettelo. Rakennustieto Oy.

RT 103098 2019. Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. Rakennustieto Oy.

SFS 2487 2007. Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot. 8. painos. Suomen Standardoimisliitto SFS.

SFS-EN 13306:2017. Kunnossapito. Kunnossapidon terminologia. 3. painos. Suomen Standardoimisliitto SFS.

Sähköpostiviestit: sähköpostitiedoksiannon lähdeluettelomerkintä muodostetaan seuraavasti: 1) Sähköpostin lähettäjän nimi ja lähetysvuosi. 2) Sähköpostiviestin otsikko. 3) Maininta yksityisestä sähköpostiviestistä ja lähetysajankohta. 4) Viestin saajan nimi.

Martikainen, P. 2021. Opinnäytetyön esittämisestä. Yksityinen sähköpostiviesti 11.9.2021. Viestin saaja: Olli Opiskelija.

Suulliset lähteet: suullisten lähteiden osalta lähdeluettelomerkintä muodostetaan seuraavista elementeistä: 1) Henkilön nimi ja vuosi. 2) Henkilön edustama organisaatio. 3) Henkilön titteli/arvo/asema. 4) Maininta lähteen tyypistä (haastattelu/keskustelu/luento tms.) sekä mahdollinen lähteen otsikko ja ajankohta.

Luotonen, M. 2018. Poliisihallitus. Viestintäpäällikön esitys Viestintä muuttuvassa toimintaympäristössä -webinaarissa 3.9.2018. Viitattu 2.2.2022 https://www.eoppiva.fi/koulutukset/viestinta-muuttuvassa-toimintaymparistossa/.

Mattinen, V. 2021. Yritys Oy Ab. Asiakkuuspäällikön haastattelu 12.7.2021.

Nurminen, T. 2021. Suomen lähtökohta EU:n budjettisääntökeskusteluun on moitittua parempi: Oma linja on hyvä tuoda julki selkeästi. Podcast: Eurooppa edellä 30.9.2021. Kauppalehti.

Videot: jos lähteenä on video, kannattaa noudattaa lähdeluettelomerkinnän peruskaavaa:

Työnhakijana TE-toimistossa 2014. TEMvideot 7.5.2014. Viitattu 2.2.2022 https://youtu.be/TO8LblCHdPg.