Skip to main content

Sosiaali, terveys ja liikunta: Kirjat

E-kirjat

E-kirjat näkyvät myös LUC-Finnassa. Lisää tietoa e-kirjoista.

Etäkäyttö

HakaLogin logo
punainen avain  Punaisella avainmerkillä merkittyihin aineistoihin kirjaudutaan Lapin AMK-verkkotunnuksilla.
Aineistojen käyttöoikeudet

Google Books

Google Book Search

Kirjastotietokantoja

LUC-Finna sisältää tiedot Lapin korkeakoulukirjaston ja Varastokirjaston (Kuopio) kirjoista.

Kirjoja voi hakea myös muista Suomen kirjastoista:

Hankintaehdotus

Puuttuuko kirjaston kokoelmista oman tutkimusalasi julkaisuja?

Hakutermit sanastoista

Kirjojen sisällönkuvailuun käytetään YSOn sanoja.. Käytä myös näitä termejä hakusanoina omien termiesi lisäksi.
Ulkomaiset elektroniset kirjat on sisällönkuvailtu usein englanniksi.

Puhekupla: Sopivat hakusanat?

Hakuja kirjoihin

Kirjastotietokannoissa aiheenmukainen haku kohdistuu kirjan nimekkeeseen, asiasanoihin tai jopa tiivistelmään.

E-kirjoissa haku kohdistuu koko tekstisisältöön, joten sisällöistä voi saada esiin tietoa hakemalla hakusanoilla.

Katso LUC-Finnan video-opas!

LUC-Finna video-opas  tarkennettuun hakuun.