Skip to main content

Väitöskirjan julkaiseminen

Artikkelien uudelleenjulkaisun luvat

Artikkeliväitöskirjan tekijän on varmistettava, että hänellä on lupa liittää tieteellisissä lehdissä, kirjoissa tai konferenssijulkaisuissa olleet artikkelinsa julkaistavaan väitöskirjaan.

Jokaisesta tieteellisessä lehdessä tai kirjassa julkaistavasta artikkelista tehdään yleensä julkaisijan kanssa sopimus. Sopimuksella siirretään kirjoittajien tekijänoikeuksia tieteellisen lehden julkaisijalle eli lehden julkaisija saa oikeuden tuottaa käsikirjoituksesta julkaisun ja jakaa sitä. Kansainvälisten kaupallisten kustantajien sopimusmalleissa yleensä rajoitetaan kirjoittajien oikeuksia julkaistun artikkelinsa jakamiseen ja levitykseen. Sopimusta tehtäessä ja allekirjoitettaessa on hyvä tarkastaa, millaiset oikeudet kirjoittajille jää ja varmistaa, että artikkelin saa myöhemmin julkaista osana väitöskirjaa.

Jos lupia artikkelien uudelleenjulkaisuun väitöskirjassa ei ole huolehdittu julkaisusopimuksia tehtäessä, ne pitää varmistaa ennen väitöskirjan julkaisemista. Ensin kannattaa tietenkin tarkastaa kustantajien kanssa tehdyt julkaisusopimukset: niissä voi olla lupa merkittynä, vaikka sitä ei ole erikseen pyydetty. Kansainvälisillä tieteellisillä kustantajilla lukee usein (mutta ei kaikilla kustantajilla) verkkosivuillaan, että heidän tieteellisissä lehdissään julkaistut artikkelit voi liittää osaksi väitöskirjaa ilman erillistä lupaa. Kotimaisten julkaisijoiden verkkosivuilla on usein paljon huonommin kerrottu, millaisia oikeuksia kirjoittajilla on artikkeliensa uudelleenkäyttöön. Jos sopimuksessa tai kustantajan sivuilla ei ole ko. mainintaa, lupa pitää kysyä.

Kun pyydät lupia artikkeliesi liittämiseen väitöskirjaasi, kerro alkuperäisen artikkelin julkaisijalle

 • mistä artikkelista on kyse ja missä julkaisussa artikkelisi on julkaistu?
 • mikä on väitöskirjasi julkaisija (yliopisto tai yliopiston ulkopuolinen julkaisija)?
 • julkaistaanko väitöskirjasi elektronisena Lapin yliopiston julkaisuarkistossa (Laudassa) vai painettuna?
 • jos väitöskirjasi julkaistaan painettuna, myydäänkö väitöskirjaasi vai onko se voittoa tuottamattoman kustantajan kautta maksutta saatavana?
 • että väitöskirjaan liitetään mieluimmin artikkelin julkaistu versio eikä ns. final draft / author's accepted manuscript
 • ja jos väitöskirjasi julkaistaan elektronisena, kysy, millä tekijänoikeuslisenssillä (CC-lisenssit) artikkeli on oikeus julkaista elektronisessa väitöskirjassa

Luvat kannattaa hoitaa kuntoon viimeistään väitöskirjan esitarkastusvaiheessa, jotta niiden saaminen ei viivytä julkaisemista enää taittovaiheessa. Jos jokin kustantaja ei hyväksy artikkelin julkaisemista väitöskirjassa millään CC-lisenssillä, valitse väitöskirjalle tekijänoikeusmerkinnäksi "All rights reserved".

Jos kustantajalta ei saada lupaa liittää artikkelia kokonaisuudessaan väitöskirjaan, väitöskirjan artikkelilistaan merkitään viitteeseen artikkelin pysyvä verkko-osoite (DOI-numeroon perustuva osoite) kustantajan palveluun. Itse artikkeli liitetään silloin vain painossa tulostettaviin kopioihin (vastaväittäjälle, kustokselle, väittelijälle, esitarkastajille,  yliopiston arkistoon ja tiedekunnalle sekä mahdollisiin väittelijän itse maksamiin lisäkopioihin).

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta, research.library (at) ulapland.fi.

ISBN-, ISSN- ja sarjanumerot

Elektroniset väitöskirjat julkaistaan sarjassa Acta electronica Universitatis Lapponiensis, jos julkaisijana on Lapin yliopisto eikä jokin ulkopuolinen kustantaja.

Painetut väitöskirjat julkaistaan sarjassa Acta Universitatis Lapponiensis, jos julkaisijana on Lapin yliopisto eikä jokin ulkopuolinen kustantaja.

Arktisessa keskuksessa tehdyt väitöskirjat voidaan julkaista myös Arktisen keskuksen sarjoissa Arctic Centre Reports tai Juridica Lapponica.

ISSN-numero on aina sama kaikilla ko. sarjan niteillä:

 • Acta electronica Universitatis Lapponiensis, ISSN 1796-6310
 • Acta Universitatis Lapponiensis, ISSN 0788-7604
 • Arctic Centre Reports, ISSN 1235-0583
 • Juridica Lapponica, ISSN 0783-4144

Pyydä sarjan numero sekä teoskohtainen ISBN-numero kirjastosta. Kirjasto ilmoittaa samalla elektroniselle julkaisulle tulevan pysyvän osoitteen.

Jos väitöskirja julkaistaan jonkin ulkopuolisen kustantajan kautta, siihen tulee ko. kustantajan antama ISBN sekä mahdolliset sarjatiedot.

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta, research.library (at) ulapland.fi

Väitöskirjan julkaisusopimus

Kirjan julkaisemisesta tehdään sopimus julkaisijan kanssa. Julkaisusopimuksessa tekijä luovuttaa julkaisijalle oikeuden tuottaa käsikirjoituksesta kirja (elektroninen tai painettu) ja jakaa, myydä ja markkinoida sitä. Sopimuksessa tekijä varmistaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet julkaistavaan käsikirjoitukseen kuvineen ja muine materiaaleineen siten, että hän ei riko kenenkään ulkopuolisen tekijän- tai muita oikeuksia antaessaan julkaisuluvan. Lisäksi sopimuksessa sovitaan myös siitä, millaisia oikeuksia tekijälle jää julkaisemisen jälkeen julkaisun jakamiseen ja uudelleenjulkaisuun ja millaiset oikeudet ja vastuut julkaisijalla on.

Yliopisto julkaisijana ei myy väitöskirjoja eikä jakele painettuja kirjoja. Tekijälle jää kaikki tekijänoikeudet kirjaansa. Yliopisto huolehtii elektronisten väitöskirjojen saatavuudesta ja edistää niiden näkyvyyttä linkittämällä Lauda-julkaisuarkiston mahdollisimman laajasti kansainvälisiin tieteellisten julkaisujen järjestelmiin. Ulkopuolinen kustantaja saattaa myydä ja markkinoida teosta ja julkaisusopimuksessa sovitaan, montako kappaletta tekijä saa jaettavaksi.

Yliopiston sarjoissa julkaistujen väitöskirjojen julkaisusopimuksista vastaa kirjasto. Tekijä tulostaa alla olevan lomakkeen, täydentää ja allekirjoittaa sen ja toimittaa sen skannattuna pdf-tiedostona kirjastoon. Sopimus allekirjoitetaan yliopiston puolesta kirjastossa, skannataan, arkistoidaan ja toimitetaan tiedostokopiona tekijälle.

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta research.library (at) ulapland.fi

Tekijänoikeuslisenssit

Alla on kuvattuna tärkeimmät CC-lisenssit. Käytännön esimerkkejä lisenssien käytöstä on Creative Commons -yhteisön verkkosivustolla:

CC BY logo CC BY Nimeä (Attribution)

Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä. Lisenssillä varustettua aineistoa voi esimerkiksi käyttää opetuksessa kunhan tekijä mainitaan.

CC BY-SA logo CC BY-SA Nimeä–Jaa-samoin (ShareAlike)

Kuten CC BY, mutta johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu. Yleinen yhteistuotantohankkeissa, kuten Wikipediassa ja Tieteen termipankissa. Suositeltava oppimateriaaleille.

CC BY-ND logo CC BY-ND Nimeä–Ei-muutoksia (NoDerivatives)

Kuten CC BY, mutta teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia. Teosta saa hyödyntää vain sen alkuperäisessä muodossa. Tämän lisenssin voi antaa esimerkiksi taideteokselle.

CC BY-NC logo CC BY-NC Nimeä–Ei-kaupallinen (NonCommercial)

Kuten CC BY, mutta teosta tai johdannaisteoksia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin tekijänoikeuslain mukaisesti. Laki ei määrittele, mitä on kaupallinen käyttö ja teoksen hyödyntäjän on mietittävä tämä aina tapauskohtaisesti (tällä lisenssillä varustettua teosta ei esimerkiksi voi jakaa kaupallisessa tai mainosrahoitteisessa blogissa, sivustossa tai julkaisuarkistossa). Lisenssiä suositellaan käytettäväksi vain erikoistapauksissa, esimerkiksi silloin kun teosta todennäköisesti hyödynnetään kaupallisten valmennuskurssien opetuksessa ja tämä halutaan estää.

CC BY-NC-SA logo CC BY-NC-SA Nimeä–Ei-kaupallinen–Jaa-samoin

Kuten CC BY-SA, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu, mutta vain epäkaupallisiin tarkoituksiin. Usein käytetty lisenssi oppimateriaaleissa (esim. MIT).

CC BY-NC-ND logo CC BY-NC-ND Nimeä–Ei-muutoksia–Ei-kaupallinen

Kuten CC BY-ND, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Siis teoksesta ei saa levittää johdannaisteoksia eikä sitä voida käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Lisenssiä on käytetty paljon esimerkiksi äänikirjoissa, podcasteissa ja taideteoksissa, joiden halutaan leviävän laajalle, mutta tarkalleen samassa muodossa.

CC 0                     Nolla

Tekijä luopuu teoksensa kaikista oikeuksista (hyvä tieteellinen käytäntö kuitenkin suosittaa lähteen mainitsemista). Tätä lisenssiä on käytetty mm. Flickr-kuvapalvelussa ja suositellaan tietoaineistojen metadataan ja tutkimusdatan jakamiseen. Esimerkiksi Valtion taidemuseo on jakanut taidekokoelmansa metadatan CC 0 -lisenssillä.

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta research.library (at) ulapland.fi

Artikkeliväitöskirjan rakenne

Artikkeliväitöskirjaan sisältyy

 • kansi
 • nimiösivu ja sitä seuraava sivu (painetussa väitöskirjassa nimiösivun kääntöpuoli)
 • haluttaessa sivu, jolla väitöskirjan voi omistaa jollekulle tai jolle voi kirjoittaa esim. haluamansa sitaatin
 • väitöskirjan tiivistelmä englanniksi ja suomeksi, tarvittaessa muullakin kielellä
 • esipuhe / acknowledgements
 • sivu, jolla on luettelo väitöskirjaan sisältyvistä alkuperäisistä artikkeleista numeroituina roomalaisin numeroin ja tarvittavat uudelleenjulkaisulupatiedot
 • yhteenvedon kuva- ja taulukkoluettelo
 • tarvittaessa lyhenneluettelo
 • väitöskirjan yhteenveto-osan sisällysluettelo
 • artikkelien sisällön ja tulokset yhteen kokoava yhteenveto-osa
 • mahdolliset yhteenveto-osan liitteet
 • itse artikkelit ja kutakin artikkelia edeltävä välilehti, jolla on artikkelin roomalainen numero, artikkelin viitetiedot sekä uudelleenjulkaisulupatiedot

Jos jonkin artikkelin alkuperäinen julkaisija ei anna artikkelille verkkojulkaisulupaa, artikkeli jätetään pois verkkojulkaisusta ja sen sijaan laitetaan linkki ao. artikkeliin, mieluiten sen pysyvän tunnisteen (DOI tai URN) avulla. Verkossa voidaan tarvittaessa julkaista vain väitöksen yhteenveto-osa, jos yhdellekään artikkelille ei ole uudelleenjulkaisulupia.

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta, research.library (at) ulapland.fi.

Kansi

Lapin yliopiston Acta-sarjoissa julkaistavien väitöskirjojen kansille on valmis graafinen malli. Jos käytät yliopiston valmista kansimallia, sinun ei tarvitse huolehtia kannesta, vaan taittaja tekee sen nimiösivun tietojen mukaan. Yliopiston valmiiseen kansimalliin ei sisälly paikkaa valokuvalle tai muulle väittelijän toimittamalle kuvalle. Jos haluat sellaisen väitöskirjasi kanteen, on koko kannet suunniteltava erikseen.

Arktisen keskuksen sarjoissa julkaistavissa väitöskirjoissa käytetään ao. sarjojen kansimallia. Pyydä ohjeet Arktisen keskuksen viestintäasiantuntijalta.

Elektronisieen väitöskirjaan tulee vain etukansi. Painettuihin kopioihin ja painettuna julkaistavaan väitöskirjaan tulee normaaliin tapaan etu- ja takakansi sekä selkämys. Jos haluat painattaa omalla kustannuksellasi lisäkopioita elektronisesta väitöskirjasta, voi olla mielekästä kirjoittaa takakanteen kirjan lyhyt esittelyteksti. Pelkkiä väittely- ja arkistointikopioita varten sitä ei kannata kirjoittaa.

Jos haluat itse suunnitella väitöskirjallesi kannen tai teettää suunnittelun jollakulla, muista, että kanteen tulee sijoittaa samat tekstit kuin mallikannessakin ja selkeästi aseteltuna. Katso suunnitteluohjeita.

Kannen suunnittelutyön voi saada joltakin graafisen suunnittelun opiskelijalta, joka saa siitä opintosuorituksen. Opiskelijatyönä teetettävän kannen suunnittelusta ota yhteys taiteiden tiedekunnan hallintosihteeriin Marjo Majavaan (marjo.majava (at) ulapland.fi), joka on yhteydessä graafisen suunnittelun opettajaan ja selvittää, onko sinun väitöskirjasi aikataulussa saatavissa kannen suunnittelua opiskelijatyönä ja jos on, niin antaa tarvittavat yhteystiedot. Välitä kansia suunnittelevalle opiskelijalle alla liitteenä olevat ohjeet sekä esimerkiksi väitöskirjasi tiivistelmä aihealueen kuvaamiseksi, kun otat häneen yhteyttä. Suunnittelutyö tulee ajoittaa siten, että kansien lopullinen viimeistelytyö tehdään väitöskirjan ollessa taitossa, koska opiskelija saa silloin tutkijakoulun välityksellä selkämyksen leveyden. Opiskelijan tulee tehdä kansista sekä elektronista väitöskirjaa varten tarvittava pelkkä etukansi että väittely- ja arkistointikopioita varten tarvittavat koko kannet (etu- ja takakansi sekä selkämys). Painettavaan väitöskirjaan tarvitaan vain koko kannet. Väitttelijän tulee toimittaa opiskelijalta saamansa kansitiedostot tutkijakouluun viimeistään silloin, kun taitto valmistuu.

Jos painatat omalla kustannuksellasi kopioita elektronisesta väitöskirjasta (ohje), niihin käytetään samoja kansia kuin väittely- ja arkistokopioihin.

Jos väitöskirjan kansia suunnittelevalle opiskelijalle tulee kesken suunnittelun jokin aivan pakottava este, käytetään yliopiston vakiokansimallia. Varasuunnittelijaa ei pystytä järjestämään.

Yliopisto tai tiedekunta ei maksa väitöskirjan kannen suunnittelusta, vaan mahdolliset kustannukset jäävät väittelijälle itselleen.

Nimiösivu ja sitä seuraava sivu

Väitöskirjan nimiösivulle sisältyy

 • julkaisusarjan nimi ja numero
 • tekijän nimi
 • väitöskirjan otsikko
 • teksti, jossa kerrotaan, että kyseessä on akateeminen väitöskirja, jota esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston tiedekunnan luvalla
 • julkaisija
 • julkaisupaikka ja -aika​

Alla yksi esimerkki nimiösivusta. Väittelijän ei tarvitse muotoilla nimiösivua, vaan kirjoittaa vain sille sisältyvät asiat alekkaisille riveille.

Nimiösivua seuraavalle sivulle sisältyy

 • yliopiston nimi
 • tiedekunnan nimi
 • väitöskirjan ohjaajien nimet
 • väitöskirjan esitarkastajien nimet
 • vastaväittäjän (-jien) nimi (-et)
 • lektronisella väitöskirjalla tekijänoikeuslisenssi
 • taittajan nimi
 • kannen suunnittelijan nimi (vain jos väitöskirjallesi on erikseen suunniteltu oma kansi)
 • sarjan nimi ja numero
 • ISBN
 • ISSN
 • elektronisen väitöskirjan pysyvä osoite
Alla yksi esimerkki nimiösivua seuraavasta sivusta. Väittelijän ei tarvitse muotoilla sivua, vaan kirjoittaa vain sille sisältyvät asiat alekkaisille riveille.

Näiden sivujen tekstejä ei tarvitse eikä pidä yrittää asetella mallisivujen mukaisesti. Taittaja tarvitsee kaikki sivulle tulevat tekstit yllä luetellussa järjestyksessä allekkain kirjoitettuina.

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta, research.library (at) ulapland.fi

Väitöstilaisuutta ja arkistointia varten painettavien väitöskirjan kopioiden nimiösivu ja sitä seuraava sivu poikkeavat jonkin verran varsinaisen väitöskirjan nimiösivusta ja sitä seuraavasta sivusta. Kopioiden nimiösivu ja sitä seuraava sivu luodaan taiton yhteydessä eikä väittelijän tarvitse sisällyttää niitä käsikirjoitukseensa.

Tiivistelmät

Väitöskirjaan sisältyy aina englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä. Lisäksi voi tarvittaessa olla tiivistelmä muullakin kielellä, esim. jollakin tai useammalla saamen kielellä.

Kukin tiivistelmä alkaa omalta sivultaan, jonka otsikkona on Tiivistelmä / Abstract / vastaava muulla kielellä.

Ennen varsinaista tiivistelmää merkitään vielä väitöskirjan viitetiedot eli:

Tekijä
Väitöskirjan otsikko
Julkaisupaikka: Julkaisija, julkaisuvuosi, sivumäärä.
Julkaisusarjan nimi ja numero
ISBN
ISSN

Tiivistelmän sisältöön liittyvissä asioissa kysy neuvoa ohjaajiltasi.

Sivu, jolla luetellaan artikkelit

Sivun rakenne:

Otsikko: List of Original Articles.

Otsikon alle: The thesis is based on the following original articles, which will be referred to in the text by their Roman numerals I–[viimeisen artikkelin numero]

Edellä olevan tekstin alle laitetaan artikkelien viitteet aikajärjestyksessä ja roomalaisin numeroin numeroituina.

Sivun alalaitaan: Articles [numerot] are reproduced with the kind permission of their copyright holders.

Jos jonkin artikkelin kustantaja ei ole antanut uudelleenjulkaisulupaa, kirjoitetaan: Article [kyseisen artikkelin numero] is available on the web site of [kyseisen lehden nimi], address https://doi.org/[artikkelin doi-numero].

Jotkin kustantajat haluavat luvan mainittavaksi tietyllä lauseella, joka on silloin sisällytettävä alalaidan teksteihin.

Ks. malli alla

Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastosta, research.library (at) ulapland.fi.

Artikkeleita edeltävät välilehdet

Jokaisen artikkelin alkuun liitetään sivu, jolla on

 • artikkelin roomalainen numero väitöskirjassa
 • artikkelin viitetiedot
 • uudelleenjulkaisulupaan liittyvät tiedot

Uudelleenjulkaisulupaan liittyvät tiedot merkitään sillä tarkkuudella kuin on tarpeen. Jollei kustantaja aseta mitään erityisiä vaatimuksia, kirjoitetaan kuten alla olevan mallin ensimmäisellä ja toisella sivulla. Mallin kolmannella sivulla on yksi esimerkki siitä, miten kustantaja on halunnut luvan ilmoitettavaksi.

Käsikirjoituksen valmistelu taittoa varten

Väitöskirjaan sisältyvät, yhteenvetoa edeltävät sivut kirjoitetaan käsikirjoituksen alkuun, kukin omana sivunaan yllä kohdassa "Artikkeliväitöskirjan rakenne" luetellussa järjestyksessä, ja artikkeliluettelo yhteenvedon jälkeen omana sivunaan. Väittelijän ei tarvitse säätää kirjasintyyppejä ja -kokoja, lihavointeja tai rivivälejä tässä ohjeistossa olevien mallisivujen mukaisesti. Tärkeää on vain kirjoittaa asiat ohjeen mukaisesti ja mallisivujen mukaisessa järjestyksessä.

Yhteenveto-osan muotoilu:

 • Varmista esimerkiksi Wordin tekstityylejä käyttämällä, että eri otsikkotasot erottuvat toisistaan sekä sisennetyt lainaukset leipätekstistä.
 • Numeroi eri tasoiset otsikot (1, 1.1, 1.1.1 jne.)
 • Tarkista, että sanojen välillä on vain yksi välilyönti. Välilyöntejä ei tule käyttää sanojen asemointiin tai rivien sisentämiseen.
 • Tarkista viivojen käyttö: yhdysmerkki (-) vai ajatusviiva (–)
 • Suomen kielessä lainausmerkkejä käytetään samansuuntaisina: ” – – ”, lainauksen sisällä ’ – – ’.
 • Älä tavuta tekstiä käsin, sillä tavuviivat voivat jäädä rivin keskelle, kun tekstin asettelu muuttuu taitossa.
 • Tee taulukot tekstinkäsittelyohjelman taulukkotoiminnolla, älä asemoi tekstiä sarkaimilla tai välilyönneillä. Kirjoita taulukon seloste ja otsikko itse taulukon yläpuolelle.
 • Luo kuviot ja kuvat erillisiksi tiedostoiksi. Käytä mustavalkoisia kuvioita ja kuvia, jos vain mahdollista sisällön kärsimättä. Taittaja ei muuta värillisiä kuvia mustavalkoisiksi.
 • Luo kuviot ja kuvat sellaisella ohjelmistolla, joka käyttää vektorigrafiikkaa. Tallenna kuviot pdf-muotoon mieluiten siinä ohjelmassa, jossa olet ne tehnyt.
 • Kuvien tarkkuuden (resoluution) on oltava 300 dpi lopullisessa koossa.
 • Nimeä tiedostot havainnollisesti, esimerkiksi: kuvio01, kuvio02 jne.
 • Merkitse kuvien ja kuvioiden paikat sekä kuvatekstit käsikirjoitukseen. Kuvateksti laitetaan kuvion/kuvan alle.

Taitossa tekstin ulkoasu (fontti, rivin pituus, sivulle mahtuvien rivien määrä yms.) muuttuu; kursiivit ja lihavoinnit kuitenkin säilyvät.

Taitto

Tutkijakoulu vastaa taiton organisoinnista ja asioi taittajan kanssa.

Taiton alkaessa väitöskirjan yhteenvedon käsikirjoituksen on oltava oikoluettu ja valmis, taiton aikana ei tekstin sisältöä enää muuteta.

Toimita väitöskirjasi tutkijakouluun taittoa varten yhdellä kerralla:

 • yhteenveto-osa alkusivuineen yhtenä docx-muotoisena tiedostona
 • kuvat ja kuviot erillisinä tiedostoina
 • kaikkien väitöskirjaan sisältyvien artikkelien pdf-tiedostot. Tiedostot eivät saa olla lukittuja.
 • jos väitöskirjaan tulee erikseen suunniteltu kansi, kansitiedostot erillisenä: pelkkä etukansi elektroniselle väitöskirjalle ja koko kannet painetuille kopioille

Väittelijä saa oikovedoksen tarkastettavakseen ja tekee korjauspyynnöt tutkijakoulun kautta.

Jos väitöskirja julkaistaan painettuna, taittoon toimitetaan vain ne artikkelit, joille on uudelleenjulkaisulupa.

Jos painettavana julkaistavan taiteellisen väitöskirjan taittoon tai painatukseen liittyy jotakin erityisvaatimuksia, väittelijän tulee sopia järjestelyt ajoissa tutkijakoulun kanssa.

Arktisen keskuksen sarjoilla on oma taittomallinsa. Jos väitöskirjasi julkaistaan Arktisen keskuksen sarjassa, pyydä taitto-ohjeet Arktisen keskuksen viestintäasiantuntijalta ja toimita ne väitöskirjasi käsikirjoituksen mukana tutkijakouluun.

Taittoon liittyvissä asioissa ota yhteys dissertations (at) ulapland.fi

Väitöskirjan tallennus Laudaan

Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja alkuperäiset artikkelit tallennetaan Laudaan erikseen. Väitöskirjalla on Laudassa yksi kuvailusivu, jolta on linkit yhteenveto-osan ja artikkelien kokoteksteihin. Väitöskirjan pysyvä verkko-osoite vie tälle kuvailusivulle.

Tutkijakoulu toimittaa valmiiksi taitetun väitöskirjatiedoston sekä kansitiedoston kirjastoon.

Ennen tallennusta kirjasto varmistaa, että julkaisusopimus on valmiina ja että artikkelien uudelleenjulkaisuluvat ovat kunnossa. Laudaan tallennetaan vain ne artikkelit, joille on uudelleenjulkaisulupa.

Kirjasto ilmoittaa viestintään, kun väitöskirja on tallennettu Laudaan, ja viestintä huolehtii, että yliopiston verkkosivuilla tulevien väitösten sivulla on linkki väitöskirjaan Laudassa.

Llisätietoja kirjastosta, research.library (at) ulapland.fi

Elektronisen väitöskirjan väittely- ja arkistokopiot

Yliopistopaino tekee elektronisena julkaistavasta väitöskirjasta väitöstilaisuutta ja arkistointia varten painettuja kopioita. Niille ei tarvita erillisiä ISBN- ja sarjatunnisteita.

Tutkijakoulu toimittaa valmiiksi taitetun väitöskirjan sekä kannen tiedostot yliopistopainoon ja tarkistaa  painatuksen laadun. Väittely- ja arkistokopioihin sisällytetään kaikki artikkelit – myös ne, joille ei ole uudelleenjulkaisulupaa.

Tutkijakoulu toimittaa valmiit väitöskirjakopiot tiedekuntaan, joka jakaa ne:

 • vastaväittäjälle (jos heitä on kaksi, niin kummallekin)
 • kustokselle
 • väittelijälle
 • molemmille esitarkastajille
 • yliopiston arkistoon
 • tiedekunnalle
 • yliopiston hallintoon

Yliopiston hallinnon kappale asetetaan yliopiston pääaulaan näkyvälle paikalle 10 päiväksi ennen väitöstilaisuutta.

Painetut kopiot eivät ole erillinen julkaisu, jolle annettaisiin oma ISBN-numero sekä oma sarjanumero. Siksi niiden nimiösivulla mainitaan niiden olevan kopioita ja nimiösivulta sekä sen kääntöpuolelta poistetaan ISBN- ja sarjatiedot. 

Kirjasto ei ota elektronisen väitöskirjan painettuja kopioita kokoelmiin, mutta elektroninen väitöskirja on löydettävissä ja luettavissa kirjaston kokoelmatietokannankin kautta.

Tiedekunnan päätöksellä painettuna julkaistavan väitöskirjan painatus ja jakelu

Väitöskirja voidaan julkaista painettuna tiedekunnan päätöksellä, jos on jokin syy siihen, miksi ei voi julkaista elektronisena. Päätös painettuna julkaisemisesta tehdään samalla, kun tiedekunta myöntää väittelyluvan.

Väittelijä vastaa väitöskirjan painatuksesta, jos väitöskirja julkaistaan Lapin yliopiston julkaisemana (Acta Universitatis Lapponiensis -sarjassa).

Väittelijä saa tutkijakoulusta valmiiksi taitetun väitöskirjan tiedoston sekä kannen tiedoston (jollei väittelijä ole teettänyt kannen suunnittelua erikseen ja saanut kansitiedostoa suunnittelijalta).

Jos painettavana julkaistavan taiteellisen väitöskirjan taittoon tai painatukseen liittyy jotakin erityisvaatimuksia, väittelijän tulee sopia järjestelyt ajoissa tutkijakoulun kanssa.

Väittelijä toimittaa painetun väitöskirjan kappaleita tiedekunnan kansliaan 9 kappaletta (jos vastaväittäjiä on kaksi, niin 10 kappaletta) viimeistään kaksi viikkoa ennen väitöstilaisuutta, ja tiedekunta toimittaa ne

 • vastaväittäjälle
 • kustokselle
 • väittelijälle
 • molemmille esitarkastajille
 • yliopiston arkistoon
 • tiedekunnalle
 • kirjastoon luetteloitavaksi ja kokoelmiin sisällytettäväksi
 • yliopiston hallintoon

Yliopiston hallinnon kappale asetetaan yliopiston pääaulaan näkyvälle paikalle 10 päiväksi ennen väitöstilaisuutta.

Lisäksi kirjapainon vastuulla on toimittaa kuusi kappaletta väitöskirjoja Kansalliskirjastoon (Laki 28.12.2007/1433).

Yliopisto ei myy, markkinoi, jakele tai varastoi painettuja väitöskirjoja. Väittelijä vastaa muusta väitöskirjojen jakelusta kuin yllä luetellut väitös-, arkisto- ja vapaakappaleet. Jos tiedekunta tai jokin yliopiston yksikkö maksaa painatuksen tai osan siitä, jakelusta on sovittava maksajan kanssa.

Väitöskirjan julkaiseminen ulkopuolisen kustantajan kautta

Jos väitöskirja julkaistaan ulkopuolisen julkaisijan kautta, kyseinen julkaisija yleensä huolehtii kirjan taitosta, kansien suunnittelusta, nimiösivusta ja sen kääntöpuolesta tai sitä vastaavasta sivusta e-julkaisussa. Väitöskirja saa myös ko. julkaisijan ISBN-numeron ja mahdolliset sarjatunnisteet.

Väitöslehti

Jos väitöskirjan julkaisija on jokin muu julkaisija/kustantaja kuin Lapin yliopisto, kirjan nimiösivulle ei yleensä merkitä sitä, että kyseessä on väitöskirja. Silloin painetun väitöskirjan väliin ennen nimiösivua liitetään irrallinen väitöslehti, jolla kerrotaan, että kyseessä on akateeminen väitöskirja, joka esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston tiedekunnan luvalla.

Jakelu

Ulkopuolisen julkaisijan kautta julkaistuja väitöskirjoja tulee toimittaa tiedekuntaan kahdeksan kappaletta (jos vastaväittäjiä on kaksi, niin yhdeksän kappaletta) viimeistään kaksi viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Muusta jakelusta vastaa julkaisija.