Skip to main content

Väitöskirjan julkaiseminen Lapin yliopistossa

Monografia vai artikkeliväitöskirja?

Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja. Valinta on tehtävä varhaisessa vaiheessa väitöstutkimusta, koska artikkelien julkaiseminen vie paljon enemmän aikaa kuin monografian kirjoittaminen. Artikkeliväitöskirja saattaa olla luonteva vaihtoehto, jos väitöstutkimus on osa laajempaa tutkimusryhmän tutkimustyötä, josta julkaistaan artikkeleita. 

Väitöskirjan julkaisijana voi olla myös jokin muu kuin yliopisto, esim. jokin valtakunnallinen ja tunnettu tutkimuksen aiheeseen liittyvä järjestö. Se on tarkoituksenmukaista silloin, kun tämä julkaisija pystyy tarjoamaan väitöskirjalle paremman levikin ja näkyvyyden sellaiselle kohderyhmälle, jolle väitöstyö on kiinnostava. Jos väitöskirjan sisällöllä voi arvioida olevan laajaa yleistä kiinnostavuutta, kannattaa selvitellä mahdollisuuksia julkaista se jonkin kotimaisen tiedekustantajan kautta. Tämä kannattaa tehdä hyvissä ajoin, koska kustantajilla on omat aikataulunsa, minkä vuoksi mahdollinen kustannussopimus kannattaa tehdä niin aikaisin, että kirja valmistuu varmasti ajoissa ennen väitöstilaisuutta.

Näistä valinnoista kannattaa keskustella ohjaajien kanssa.

Artikkeliväitöskirjan artikkelien julkaisuoikeudet

Artikkeliväitöskirjan tekijän on varmistettava, että hänellä on lupa liittää tieteellisissä lehdissä, kirjoissa tai konferenssijulkaisuissa olleet artikkelinsa julkaistavaan väitöskirjaan.

Luvat kannattaa hoitaa kuntoon mieluimmin jo noita artikkeleita julkaistaessa, mutta viimeistään väitöskirjan esitarkastusvaiheessa, jotta niiden saaminen ei viivytä julkaisemista enää taittovaiheessa.

Ks. tarkemmat ohjeet.

Kannen suunnittelu väitöskirjalle

Yliopiston Acta-sarjoissa julkaistaville väitöskirjoille on valmis kansimalli. Jos käytät sitä, kannen suunnittelu ei edellytä mitään erillisiä toimenpiteitä.

Jos haluat väitöskirjallesi erikseen suunnitellun kannen, kannen suunnitteluprosessi kannattaa käynnistää hyvissä ajoin, koska opiskelijatyönä tehtävään kannen suunnitteluun pitää varata ainakin neljä viikkoa.

Ks.tarkemmat ohjeet