Skip to main content

AMK Tietokantaoppaita

JBI-haku

JBI tarjoaa aineistoja ja välineitä näyttöön perustuvan tiedon hakemiseen, arviointiin ja soveltamiseen terveydenhoitoalalle.

 1. Basic Search mahdollistaa hakujen tekemisen luonnollisella kielellä
 2. Advanced Search mahdollistaa haun asiasanoilla (MeSH) ja niiden yhdistämisen mm. AND- ja OR-operaattoreilla.
 3. Limits-kohdasta voit rajata hakua julkaisutyypillä ja aihealueella

Ovidin Basic Search -hakuruutu

JBI-hakutulos

 1. Voit rajata hakutulosta julkaisutyypin mukaan
 2. Dokumentin saa luettavaksi PDF-linkistä. Evidence Summaries, Näytön tiivistelmät sisältävät myös näytön asteen

Hakutulosnäkymä

JBI:n näytön asteet

Evidence Summaries - Näytön tiivistelmät sisältävät näytön asteet​

 • JBI:n näytön asteet auttavat kuvaamaan näytön vahvuutta.
 • ateikko 1-5 (1 systemaattiset katsaukset, 5 asiantuntijan näkemys)

Best Practice Information Sheets - JBI-suositusten sisältämien suosituslauseiden näytön aste arvioidaan sekä taustalla olevan näytön vahvuuden  että niiden kliinisen käyttökelpoisuuden  ja soveltuvuuden kautta.

JBI-tietokannan julkaisutyypit - Publication Types

Ohjeita kliiniseen käyttöön:

 • Best Practice Information Sheets - JBI-suositukset terveydenhuollon ammattilaisille
  • yhteenvetoja, jotka perustuvat systemaattisiin katsauksiin
 • Consumer Pamphlet Sheets - Potilasohjeet, tarkoitettu lääkäreille ja potilaille
  • helposti ymmärrettäviä yhteenvetoja, näyttöön perustuva lääketiede
 • Evidence summaries - Näytön tiivistelmät, suunnattu hoitajille, lääkäreille ja muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille
  • yhteenveto laajemmasta kansainvälisestä kirjallisuudesta 
  • alkaa aina kliinisellä kysymyksellä ja ratkaisevalla osatekijällä
  • sisältää yhteenvedon sairaudesta/taudista/hoidosta
  • todiste on luokiteltu osoittamaan sen merkitystä ja viitteet sisältävät tiedon käytetyistä lähteistä
 • Evidence based Recommended practice - Näyttöön perustuvat suositellut käytännöt, suunnattu hoitajille, lääkäreille ja muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille
  • kuvaavat yleisiä hoitokäytäntöjä ja menetelmiä, suosittelevat tiettyjä hoitotapoja
  • sisältävät usein myös listan välineistöstä, sekä työterveys- ja turvallisuusmääräykset

Yksityiskohtaisempia resursseja jatkotutkimuksiin:

 • JBI Systematic Reviews - Systemaattiset katsaukset, suunnattu tutkijoille
  • laajoja kliinisten tutkimusten katasuksia
 • JBI Systematic Review Protocols - Systemaattisten katsausten protokollat
 • Technical reports - Tekniset raportit
  • raportoivat JBI-suositusten kehitystä

JBI-aihealueet - Subject Area Nodes

 1. Aged Care - ikääntyneiden hoito
 2. Burns Care - palovammojen hoito
 3. Cancer Care - syöpähoidot
 4. Cardiovascular Care - sydän- ja verisuonihoito
 5. Chronic Disease - krooniset sairaudet
 6. Diagnostic Imaging 
 7. Emergency and Trauma 
 8. General Medicine
 9. Health Services Management

10. Infection Control - infektiokontrolli
11. Mental Health
12. Midwifery Care
13. Pediatrics
14. Rehabilitation
15. Surgical services (peri-operative)
16. Tropical & Infectious Diseases
17. Wound Healing & management -haavojen hoito
18. Renal Care