Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinnan perusteet AMK

Hakusanojen valinta

Hakusanojen miettimiseen kannattaa käyttää hetki aikaa. Mieti, mikä omassa aiheessasi on keskeisintä, minkälaisista asioista haluaisit löytää lisää tietoa. Aihe kannattaa purkaa osiin. (Esim. kriisiyhtiöt -> kriisit AND yritykset). Tavoitteena on tunnistaa hakuaiheen keskeiset käsitteet, mahdolliset vaihtoehtoiset sanat ja synonyymit. Tiedonhaku on hyvä aloittaa käyttämällä hakusanoina kahta tai kolmea keskeistä käsitettä. 

 

Kirjastotietokannoissa julkaisujen sisällöt kuvataan jollakin tietyllä tiedonhakuun tarkoitetulla sanastolla. Usein pelkkä julkaisun nimi ei riitä kuvailemaan sen sisältöä. Jos aihetermejä ei käytetä hakusanoina, hakutulokseen tulevat vain julkaisut, joiden nimissä hakusanat esiintyvät, ja tällöin jäisi runsaasti olennaista tietoa löytymättä (kts. esimerkki alla).

Huomaa, että LUC-Finnassa aihetermit löytyvät klikkaamalla teoksen nimeä! Sisältöä kuvaavat termit ovat Aiheet-kohdassa.

 

Kohti parempaa tulevaisuutta -kirjan tiedot LUC-Finnassa.

Aihe/Asiasanoina käytetään vain tietyistä sanastoista löytyviä termejä. Yleinen suomalainen ontologia YSO on Suomessa tavallisimmin käytetty sanasto. Medical Subjet Headings MeSH-sanastoa käytetään laajasti terveysalan aineiston kuvailussa.

Tarkista käyttämäsi hakusanat sanastosta. Sieltä näkyvät myös mahdolliset vaihtoehtoiset termit (assosiatiiviset käsitteet) ja sekä ylä- että alakäsitteet. Sanastojen termit ovat usein monikkomuotoisia. Tarkista termin kirjoitusasu ja käytä hakusanaasiinä muodossa kuin se on sanastossa tai katkaise hakusana.

Vihje!

Löydettyäsi yhden hyvän teoksen, tarkastele sille tallennettuja termejä. Näin voit löytää hyviä uusia hakusanoja. Kattavaan tiedonhakuun kannattaa usein yhdistää sekä luonnollisen kielen sanoja että asiasanastojen termejä.

Tarkista käyttämäsi hakusanat YSO/MeSH-sanastosta. Esimerkiksi sanaa alkuasukkaat (ohjaustermi) ei käytetä YSOssa asiasanana, vaan sen sijaan käytetään käsitettä 'alkuperäiskansat'.

YSO asiasanasto > alkuperäiskansat: yläkäsite kansat, alakäsitteet aboriginaalit, assosiatiiviset käsitteet, etniset ryhmät, kansalliset vähemmistöt, ohjaustermit, alkuasukkaat, luonnonkansat

Hakusanojen katkaisu

 

Hakutulosta voidaan laajentaa katkaisemalla hakusana sopivasta kohdasta, jolloin mukaan tulevat myös sanan taivutusmuodot. Katkaisu on tärkeää varsinkin suomen kielessä, jossa sanoilla on monia taivutusmuotoja. Hakusanojen katkaisu on erityisen tärkeää silloin, kun hakusanoina käytetään termejä, jotka eivät ole asiasanoja, vaan esiintyvät esimerkiksi teoksen nimessä, joissa taivutetut sanat ovat yleisiä.

Katkaisumerkki vaihtelee tietokannoittain, mutta on yleisimmin *, kuten LUC-Finnassa.

Esimerkiksi haettaessa sanalla KIRJA* tulevat mukaan kaikki kirja-alkuisen sanan sisältävät viitteet (kirja, kirjallisuus, kirjailija, kirjasto jne.)​