Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinnan perusteet AMK

Miksi?

Tiedonhankinnan perusteet 

 

Miksi tiedonhakutaitoja tarvitaan?

Tiedonhankintataitoja (informaatiolukutaitoja) tarvitaan koko elämän ajan opiskelussa, työelämässä ja yksityiselämässä. Korkeakouluopiskelua varten on laadittu informaatiolukutaidon kansainväliset kehykset. Niissä informaatiolukutaito määritellään taidoiksi, jotka edellyttävät henkilöltä kykyä:

  • tunnistaa, milloin tietoa tarvitaan
  • taitoa paikantaa, arvioida ja käyttää tehokkaasti tarvittavaa tietoa
  • luoda ja käyttää informaatiota yhteistyössä toisten kanssa sekä
  • ymmärtää sekä tunnistaa informaation luontiin ja käyttöön liittyvät kontekstit.

ACRL Framework for information literacy for higher education. Chicago, Illinois: Association of College & Research Libraries http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

Tiedonhaun vaiheet

Tiedonhankinnan prosessi on matka epävarmuudesta ymmärrykseen. Matka ei ole aina suoraviivainen, varsinkaan silloin kun etsitään uutta tietoa.

Tiedonhankinnan vaiheet:

  • Tiedontarpeen määrittely, jossa aihe jäsennetään käsitteiksi ja hakusanoiksi
  • Sopivien tietokantojen ja muiden tiedonlähteiden haku
  • Varsinaiset haut mm. Boolen operaattoreita hyödyntäen
  • Hankittua tietoa arvioidaan kriittisesti.
  • Lopuksi valmistaudutaan esittämään tai muuten käyttämään saatuja tuloksia.

Jos tiedonhankinta ei ole sujunut hyvin eikä etsittyä tietoa löytynyt, prosessi aloitetaan joko alusta uudestaan tai palataan johonkin tiettyyn prosessin vaiheeseen. Eri vaiheisiin voi palata missä järjestyksessä tahansa.

Katso tästä oppimisaihio tiedonhankinnan prosessista!​

http://www2.amk.fi/kirjasto/tiedonhankinnan_prosessi.swf