Skip to main content

Kasvatustieteet: KASVATUSTIETEET: Artikkelit

Kotimaisia artikkeleita

Tietoja kotimaisista artikkeleista löytyy useista eri tietokannoista

Hakusanat kotimaisissa tietokannoissa

Artikkeleiden sisällönkuvailuun käytetään kotimaisissa tietokannoissa YSOn asiasanoja.  Käytä näitä termejä hakusanoina.

Hakusanat ulkomaisissa tietokannoissa

Englanninkielisiä hakusanoja voi etsiä sanakirjojen lisäksi YSO-palvelusta, josta hakiessa suomenkielisillä termeillä, saa hakutulokseksi myös vastaavat englanninkieliset termit.
Kokeile tietokantakohtaisesti, mitkä termit toimivat parhaiten hakusanoina eri tietokannoissa.

  • Eric -tietokannassa artikkelit on kuvailtu Eric Thesauruksen asiasanoilla.
  • Academic Search Elite -tietokannassa artikkelit on kuvailtu Subject Terms -asiasanoilla

Viitteet haltuun

 RefWorks logo

RefWorksin avulla voit:
- tehdä lähdeviittaukset tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

Ulkomaisten artikkelien tietokannat

Voit etsiä ulkomaisia artikkeleita tietokantojen omilta käyttöliittymiltä tai LUC-Finnan kansainvälisten e-aineistojen -haulla. Pikaopas

Nämä eivät ole mukana LUC-Finnassa:

Nämä ovat mukana LUC-Finnan kansainvälisten e-aineistojen haussa:

Muita ulkomaisia tietokantoja

Etäkäyttö

  Avainmerkillä merkittyihin aineistoihin kirjaudutaan yliopiston ulkopuolelta henkilökohtaisilla ulapland-tunnuksilla, HakaLogin. HakaLogin logo  Aineistojen käyttöoikeudet

Ulkomaisten artikkelien yhteishaku - LUC-Finna

LUC-Finnan e-aineistohaulla voit hakea kerralla useista Lapin yliopistossa käytössä olevista ulkomaisista artikkelitietokannoista ja mukana on myös paljon vapaasti verkossa olevia aineistoja, mm. DOAJ.  

Tulosjoukot voivat olla huomattavan suuria ja hakutuloksia kannattaakin yleensä heti rajata sivupalkin rajaustoiminnoilla, mm. vertaisarvioitu ja kokoteksti saatavilla. Huomaa myös aikarajaus, koska hakutulos on järjestetty oletuksena relevanssin mukaan. 

Artikkelien saatavuus

- Jos artikkelin yhteydessä ei ole kokotekstilinkkiä, voit myös Find-it -linkityksen avulla tarkistaa, onko artikkeli saatavilla kokotekstinä.
     Find-it ikoni  Find it! ikoni Find in my library! ikoni 

- Jos kokotekstiä ei kuitenkaan löydy, katso artikkelin tiedoista lehden nimi, vuosi ja numero, sekä tarkista LUC-Finnasta lehden nimellä, löytyykö painettu lehti kirjastosta.
- Artikkelipyyntö Kuopion Varastokirjastosta
Katso vinkkejä, miten tarkistaa artikkelin saatavuus

Search for Open Access articles

Tilaa artikkeli

Artikkelin kokoteksti ei löydy?