Skip to Main Content

Aineistonhallinta

Aineiston jakaminen

Lapin yliopiston avoimen tieteen politiikka

Lähtökohtaisesti yliopistossamme julkisin varoin tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto on avointa huomioon ottaen tehdyt sopimukset, tutkimuseettiset periaatteet, kuten tietoturva ja tietosuoja, sekä yliopistoyhteisön ja tutkittavien etu.

Aineistojen jakamisen ja julkaisemisen hyötyjä

 • Lisää vaikuttavuutta tutkimukselleen: muut tutkijat voivat viitata aineistoon, mikä lisää sen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
 • Lisää yhteistyötä, vähemmän päällekkäistyötä: aineistot on helpompi löytää ja siten muut tutkijat tulevat tietoisiksi tehdystä tutkimuksesta
 • Tutkimukselle luotettavuutta: tutkimuksen tuloksia voidaan paremmin validoida, kun aineistot ovat käytettävissä
 • Tulevia käyttömahdollisuuksia: aineistojen säilyttäminen mahdollistaa niiden uudelleenkäytön uusilla analyysimenetelmillä ja yhdessä uusien aineistojen kanssa

Kaikkia aineistoja ei voi jakaa eettisten, käytännöllisten tai tietosuojasyiden vuoksi. Yksityisyyteen, luottamuksellisuuteen, tietoturvaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät syyt voivat estää aineistojen jakamisen uudelleenkäyttöä varten. Tällaiset rajoitteet pitää kirjoittaa näkyviin aineistonhallintasuunnitelmaan.

Tunnisteet

Pysyvät tunnisteet - Permanent identifiers (PID)

Pysyvät tunnisteet identifiioivat verkkoresursseja (esim. aineistoja) antamalla pysyvän linkin niihin. Vaikka aineisto siirtyisi verkossa paikasta toiseen, tunniste säilyy muuttumattomana ja tarjoaa linkin aineistoon sen uuteen paikkaan. Kolme yleistä pysyvää tunnistetta ovat DOI (Digital Object Identifier), URN ja Handle esim.:

 • doi:10.1007/s00300-017-2139-7
 • URN:NBN:fi:ula-201709081296
 • hdl:10138/201585

Kun aineisto arkistoidaan johonkin aineistoarkistoon, arkisto huolehtii tunnisteen antamisesta.

Pysyvien tunnisteiden avulla pystytään yleensä muodostamaan myös pysyvät osoitteet aineistoille. Edellä olevien esimerkkitunnisteiden pysyvät osoitteet olisivat

 • http://dx.doi.org/10.1007/s00300-017-2139-7
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201709081296
 • http://hdl.handle.net/10138/201585

 

Video: Persistent identifiers and data citation explained / Research Data Netherlands

Missä dataa voi jakaa?

Aineistoarkiston valinta

Suositeltu priorisointijärjestys aineistoarkiston valinnalle:

 1. Oman tieteenalasi standardien mukaisesti toimiva aineistoarkisto, esim. Tietoarkisto (aiemmalta nimeltään Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
 2. Oman organisaatiosi aineistoarkisto (Lapin yliopistolla ei ole omaa aineistoarkistoa)
 3. Yleinen aineistoarkisto, esim. Zenodo
 4. Jokin muu aineistoarkisto

Tutkimusaineistoarkistoja

IDA-yhteyshenkilöt Lapin yliopistossa:

 • Liisa Hallikainen, puh 040 758 2590, liisa.hallikainen [at] ulapland.fi
 • Arto Vitikka, puh 040 527 2436, arto.vitikka [at] ulapland.fi

Aineistojen uudelleenkäyttö

Muiden luomien ja avaamien aineistojen löytämisen työkaluja:

Aineistoihin viittaaminen

Jos tutkimuksessa käytetään jonkun muun keräämää tai luomaa aineistoa, aineistoon viitataan kuten julkaisuihinkin. Aineistoon viittaamisella on tavoitteena antaa kunnia sille, jolle kunnia kuuluu aineiston luomisesta, sekä auttaa muita tutkijoita löytämään aineisto. Aineistoviitteeseen kirjoitetaan vähintään:

 • Aineiston tunniste (PID)
 • Author – Aineiston luoja tai kokoaja, voi olla yksittäinen henkilö, ryhmä tai organisaatio
 • Julkaisuaika – ajankohta, josta lähtien aineisto on saatavissa
 • Otsikko – Aineiston otsikko, tarvittaessa myös laajemman aineistokokonaisuuden otsikko
 • Julkaisija / jakaja – organisaatio, jonka kautta aineisto on saatavissa