Skip to main content

Kotimaiset artikkelit

Viitteet haltuun

 RefWorks logo

RefWorksin avulla voit:
- tehdä lähdeviittaukset tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

Hakutermit sanastoista - kotimaiset artikkelit

Artikkeleiden sisällönkuvailuun käytetään kotimaisissa tietokannoissa YSOn asiasanoja.  Käytä näitä termejä hakusanoina.

Kotimaisia artikkeleita

Tietoja kotimaisista artikkeleista löytyy useista eri tietokannoista.

Rakennustietoa

Etäkäyttö

  Avainmerkillä merkittyihin aineistoihin kirjaudutaan yliopiston ulkopuolelta henkilökohtaisilla ulapland-tunnuksilla, HakaLogin. HakaLogin logo  Aineistojen käyttöoikeudet

Hae tieteellisiä julkaisuja verkosta

Google Scholar Search