Skip to Main Content

LaCRIS-opas

CV

LaCRISin avulla voit ylläpitää itselläsi CV:tä, joka päivittyy sitä mukaa kuin tallennat lisää tietoja. CV-tyyppejä on neljä:

  • julkinen CV, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisille yhteistyökumppaneillesi helppo tapa nähdä ja tulostaa CV:si kotisivultasi
  • yksityinen CV, jonka avulla voit ylläpitää CV:tä ja valita siihen haluamasi sisällön sekä tulostaa sen tekstinkäsittelyllä muokattavaksi.
  • TENK:n CV, jonka avulla voit tulostaa ja muokata CV:n TENK:n ohjeen mukaisessa järjestyksessä
  • EuroPass CV, jonka avulla voit lähettää CV:n suoraan EuroPass-järjestelmään

Julkisen ja yksityisen CV:n tuottaminen

Aloita CV:n teko napauttamalla nappulaa

Henkilön kuva, nimi, linkki julkiseen profiiliin, lisää ansioluettelo -nappula, FAAR, linkki profiilin muokkaukseen

Valitse haluamasi CV-tyyppi. Sen jälkeen voit valita, mitä osioita haluat sisällyttää CV:llesi. Hyväksy valintasi napauttamalla "Lisää uusi".

Voit muokata avautuvaa CV:tä viemällä hiiren CV:n eri osioiden päälle, jolloin vasempaan marginaaliin tulee näkyviin pienet nuolet, joilla voit vaihtaa osioiden paikkaa, rasti, jolla voit poistaa koko osion sekä muuta-nappi, jota kautta voit muokata kyseisen osion otsikkoa sekä valita rajauksia, muodon ja järjestyksen tulostuville tiedoille.

Kuhunkin osioon sisältyvä lista voi olla dynaaminen tai staattinen. Dynaaminen päivittyy sitä mukaa, kun tallennat lisää tietoja LaCRISiin. Staattista listaa voit muokata enemmän kuin dynaamista, mutta se ei päivity.

Muokattuasi CV:n haluamasi kaltaiseksi, muista tallentaa se. Julkinen CV ei ole automaattisesti julkinen, vaan se pitää erikseen vielä merkitä julkiseksi.

Tallenna-nappula, merkitse täppä ruutuun, jos haluat julkaista CV:n

Jos julkaiset CV:si, linkki siihen tulee kotisivullesi kuvasi alle ja se on tulostettavissa pdf-tiedostona.

CV:tä ei tarvitse tallentaa, vaan voit luoda sellaisen aina tarvittaessa ja vain tulostaa itsellesi pdf- tai word-muodossa ja muokata sen jälkeen tarpeen mukaan:

Lataa PDF-tiedostona -nappula, Lataa Word-muodossa -nappula

TENK:n CV ja EuroPass CV

Nämä CV-pohjat poimivat LaCRISiin tallennetut tiedot siinä järjestyksessä kuin ko. CV-mallit edellyttävät.

TENK:n CV:lle pitää itse valita, mitkä kaikki aktiviteetit haluaa poimia CV:lle. Lisäksi sitä joutuu vielä muokkaamaan tekstinkäsittelyssä ja samalla siihen voi lisätä tarvittavat vapaatekstiosiot.

EuroPass CV siirtää LaCRISista tietoa EuroPassin järjestelmään, jossa tietoja voi vielä muokata.

FAAR

FAAR (Faculty and Academic Activity Reporting) on palvelu, jolla järjestelmä kokoaa raportiksi julkaisusi, aktiviteettisi, palkintosi, osallistumisesi projekteihin ja hankkimasi rahoitukset määritellyllä ajanjaksolla. Näitä raportteja voidaan tulostaa yksiköittäin yksiköiden tai yliopiston johdolle hallinnollisiin tarkoituksiin.

Virta-tietopalvelu, Juuli-julkaisuportaali, tutkimustietovaranto ja tilastoportaali Vipunen

LaCRIS:iin tallennetut julkaisutiedot kopioidaan Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun ohjeiston mukaisesti Virta-julkaisutietopalveluun, mistä ne siirtyvät Juuli-tietokantaan sekä Tiedejatutkimus.fi -palveluun. Suomen akatemian järjestelmä on linkitetty Virta-tietopalveluun siten, että julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä sekä akatemian rahoitushaussa että projektiraportoinnissa.

Juuli-tietokantaan kootaan kaikkien suomalaisten yliopistojen sekä sektoritutkimuslaitosten Opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoimat julkaisutiedot. Juuli on tarkoitettu julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin. Portaalin ylläpidosta vastaa Kansalliskirjasto yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n kanssa.

Julkaisutiedot siirtyvät Virta-julkaisutietopalvelusta myös Tiedejatutkimus.fi-palveluun. Tiedejatutkimus.fi-palveluun kootaan tiedot myös korkeakoulujen tutkimusinfrastruktuureista. Lapin yliopiston osalta se tarkoittaa LaCRISiin tallennettuja tietoja laboratorioista ja studioista. Myöhemmin tiedejatutkimus.fi-palveluun siirretään LaCRISista myös tietoa tutkijoista ja aktiviteeteista, mutta siihen liittyvä lainsäädäntö ja tutkijoiden suostumuksenantokäytännöt ovat vielä valmisteilla.

Tilastopalvelu Vipusessa ovat OKM:lle raportoitujen julkaisujen lukumäärätiedot, joihin perustuen yliopistot saavat osan rahoituksestaan.