Skip to Main Content

LaCRIS-opas

Yleiset ohjeet

Samaa tapahtumaa ei kirjata kahteen kertaan eli jos esim jos kirjaat esitelmän pitämisen, älä kirjaa erikseen osallistumista ko. tapahtumaan.

Jos aktiviteettiin osallistuu joku ulkopuolinen henkilö, yritä ensin löytää hänen nimensä järjestelmään jo tallennetuista.

Jos aktiviteetti liittyy johonkin tapahtumaan tai ulkopuoliseen organisaatioon, yritä ensin löytää ne järjestelmään jo tallennetuista tapahtumista tai organisaatioista. Määrävälein toistuvat saman nimiset tapahtumat (konferenssit, elokuvajuhlat tms.) kirjataan kuitenkin erillisinä.

Kirjaa ulkopuolisista organisaatioista vain koko organisaation nimi, älä alayksiköiden nimiä (esim. Tampereen yliopisto, mutta ei tiedekuntaa, laitosta tms. yksikköä). Ulkopuolisten organisaatioiden tiedot järjestelmässä ovat valitettavasti vielä siivoamatta erilaisten tiedonsiirtojen jäljiltä.

Julkaisujen vertaisarviointi ja toimituksellinen työ

Tieteellisen lehden erikoisnumeron tai kokoomateoksen toimittaminen luetaan julkaisuiksi, jotka kuuluvat CV:n julkaisuluetteloon ja yliopiston julkaisutiedonkeruuseen. Niitä ei kirjata aktiviteeteiksi vaan tutkimustuotoksiksi.

Näyttelyn tai tapahtuman kuratointi tai tuottaminen kirjataan tuotoksiin silloin, kun siihen sisältyy selkeästi kuraattorin tai tuottajan oma taiteellinen osuus.

Aktiviteetteihin kirjattavia toimituksellisia tehtäviä ovat:

 • lehden toimittajana tai päätoimittajana toimiminen (määräajan tai toistaiseksi)
 • lehden toimituskuntaan tai -neuvostoon kuuluminen
 • lehden tai kustantajan tieteellisen neuvottelukunnan jäsenyys
 • julkaisun käännöstyö
 • vertaisarviointi
 • näyttelyn tai tapahtuman kuratointi tai tuottaminen (oma taiteellinen osuus vähäinen)

Valitse oikea rooli napauttamalla nimesi (ja mahdollisten muiden ko. aktiviteettiin osallistuneiden ihmisten nimen) kohdalta "Muokkaa". Roolivaihtoehtoja ovat:

 • vertaisarvioija
 • toimittaja
 • päätoimittaja
 • vieraileva toimittaja
 • toimituskunnan jäsen
 • tieteellisen neuvottelukunnan jäsen
 • kääntäjä
 • kuraattori
 • tuottaja

Tapahtumaan osallistuminen ja tapahtuman järjestäminen

Kirjaa konferenssiesitelmät (ja laajat paneelin aloituspuheenvuorot) puheisiin ja esityksiin äläkä silloin kirjaa samasta tapahtumasta erikseen osallistumista konferenssiin tai muuhun tapahtumaan!

Tapahtumaan osallistumiseksi ja järjestämiseksi luetaan:

 • konferessin tai seminaarin tieteellisen tai ohjelmatoimikunnan jäsenyys
 • konferenssin tai seminaarin järjestelytoimikunnan jäsenyys
 • työpajan, paneelin, session tai tutoriaalin toteutus
 • työpajan tai session puheenjohtajuus
 • konferenssiin, työpajaan, paneeliin, sessioon tai tutoriaaliin osallistuminen ilman omaa esitystä

Valitse oikea rooli napauttamalla nimesi (ja mahdollisten muiden ko. aktiviteettiin osallistuneiden ihmisten nimen) kohdalta "Muokkaa". Näille aktiviteeteille valittavissa olevat roolit:

 • organisoija
 • ohjelmakomitean jäsen
 • puheenjohtaja
 • osallistuja
 • paneelin jäsen

Puhe tai esitys

Puheisiin ja esityksiin luetaan:

 • esitykset, joita pidät konferenssin tai muun tilaisuuden kutsuttuna pääpuhujana (keynote tai plenary)
 • konferenssi-, seminaari- yms. esitykset sekä laajat paneelin aloituspuheenvuorot akateemisessa yhteisössä
 • julkiset tai pyydetyt puheet tai esitelmät muualla kuin akateemisessa yhteisössä

Valitse oikea rooli napauttamalla nimesi (ja mahdollisten muiden ko. aktiviteettiin osallistuneiden ihmisten nimen) kohdalta "Muokkaa". Näille aktiviteeteille valittavissa olevat roolit ovat:

 • pääpuhuja (keynote, plenary)
 • kutsuttu puhuja
 • puhuja
 • toinen puhuja
 • paneelin jäsen

Luottamustehtävä tai jäsenyys

Luottamustehtäviin ja jäsenyyksiin kuuluvat mm. erilaiset asiantuntija- ja luottamustehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla. Luottamus- ja asiantuntijatehtävät voivat olla osa-aikaisia tai määräaikaisia:

 • nimitettynä tai kutsuttuna asiantuntijana tai luottamustehtävään valittuna toimiminen akateemisessa organisaatiossa
 • nimitettynä tai kutsuttuna asiantuntijana tai luottamustehtävään valittuna toimiminen julkisella sektorilla
 • nimitettynä tai kutsuttuna asiantuntijana tai luottamustehtävään valittuna toimiminen yksityisellä sektorilla
 • nimitettynä tai kutsuttuna jäsenenä tai asiantuntijana toimiminen rahoittajaorganisaatiossa
 • luottamustehtävä (nimitetty tai vaaleilla valittu) seurassa tai verkostossa
 • Jäsenyys seurassa tai verkostossa
 • Kilpailun tuomariston jäsenyys (kutsuttu tai nimitetty) päättämässä palkinnoista tai tunnustuksista
 • Juryn jäsenyys eli toimiminen kutsuttuna tai nimitettynä jäsenenä juryssä, joka päättää taiteellisin perustein apurahoista, tuista, pääsystä näyttelyyn, tapahtumaan tai residenssiin

Näiden aktiviteettien rooleja ovat:

 • puheenjohtaja
 • jäsen
 • varajäsen
 • hallituksen / johtokunnan puheenjohtaja
 • hallituksen / johtokunnan jäsen
 • neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • neuvottelukunnan jäsen
 • työvaliokunnan jäsen
 • asiantuntija
 • neuvonantaja
 • sihteeri
 • avustaja
 • valtuutettu
 • varavaltuutettu
 • koordinaattori

Vierailu ulkoisessa instituutiossa

Vierailuja ulkoisessa instituutiossa ovat:

 • vierailu ulkomailla
 • opinnot ulkomailla
 • tutkijavierailu kotimaassa

Vierailijan rooleija ovat

 • vieraileva tutkija
 • vieraileva luennoitsija
 • vieraileva opiskelija

Vierailijan isännöinti / emännöinti

Akateemisen vierailijan isännöinti / emännöinti

Arviointi

Akateemisen asiantuntija-arvioinnin tyyppejä ovat:

 • toiminnan arviointi
 • professuurin hakijoiden arviointi
 • dosentuurin hakijan arviointi
 • muun hakijan arviointi
 • pätevyyden arviointi
 • rahoitushakemusten arviointi
 • väitöskirjan esitarkastus tai vastaväittäjänä toimiminen

Arvioijarooleja ovat:

 • arvioija
 • esitarkastaja
 • vastaväittäjä
 • ohjaaja
 • puheenjohtaja

Konsultointi

Konsultoinnin rooleja ovat

 • konsultti
 • neuvonantaja

Muu aktiviteetti tai ansio (mm. dosentuuri)

Muihin aktiviteetteihin kirjataan dosentuurit sekä sellaiset tehtävät, joille ei ole muuta paikkaa LaCRISissa. Tyyppejä ovat

 • akateeminen pätevyys (esim. dosentuuri)
 • muu

Valittavia rooleja ovat:

 • dosentti
 • jäsen
 • puhuja
 • kirjoittaja
 • esittäjä
 • neuvonantaja
 • osallistuja