Skip to Main Content

LaCRIS-opas

Profiilitiedot LaCRIS-järjestelmässä

Näet LaCRISiin tallennetut profiilitietosi ja voit muokata ja täydentää niitä klikkaamalla kohtaa "Muokkaa profiilia"

Oman profiilisivun alku: kuva, nimi, linkki julkiselle profiilisivulle, linkki ansioluettelon lisäykseen, suoriutumisraportin lataus, linkki profiilin muokkaukseen

Profiilitietoja tuodaan automaattisesti henkilöstö- ja opintohallinnon tietojärjestelmistä. Pääosaa niistä ei voi itse muokata LaCRISissa.

Kaikki LaCRIS-järjestelmässä olevat profiilitietosi näkyvät vain sinulle itsellesi ja LaCRISin pääkäyttäjille (kirjastossa Toni Raja-Hanhela ja Eija Kumpula, tietohallinnossa Jani Koppström ja Seija Nevala). Lisäksi tiedekuntasi (AK:ssa AK:n) hallintosihteeri pääsee näkemään profiilitietosi – hänellä on ne henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttäjänä joka tapauksessa. Edes esimiehesi ei pääse näkemään profiilitietojasi LaCRISissa, vaan vain julkisen profiilin tiedot.

Profiilitiedoista osa on sellaisia, jotka tuodaan tai tallennetaan sitä varten, että voit tuottaa CV:n LaCRISin avulla.

Julkisen profiilin sisältö ja näkyvyys

Julkisessa profiilissasi tutkimusportaalissa näytetään

 • kutsumanimesi
 • valokuvasi, jos sellaisen tallennat
 • tehtävänimikkeesi ja yksikkö, jossa olet töissä
 • ne tutkimusryhmät, -yhteisöt ja -verkostot, joihin sinut on liitetty
 • jatko-opiskelijalla  yksikkönä on se tiedekunta, johon tutkintoa suorittaa, sekä tohtoriohjelma
 • Scopus-järjestelmän mukainen viittausmäärä julkaisuihisi ja H-indeksisi (voit myös piilottaa nämä)
 • tutkimus- ja opetusintressit-kohtiin kirjoittamasi tekstit
 • tieteenalasi
 • mahdollisesti kirjoittamasi hakusanat
 • osoitteesi, jos tallennat sen
 • puhelinnumerosi, jos tallennat sen 
 • profiiliisi tallentamasi linkit esim. profiiliisi Academia.edussa, LinkedInissä, ResearchGatessa jne.

Lisäksi julkiseen profiiliin tulee näkyviin julkaisusi, aktiviteettisi, palkintosi, medianäkyvyytesi sekä ne projektit, joissa olet mukana. Voit myös laittaa julkisen CV:si näkyviin profiilisivullesi.

Tiedekuntien, Arktisen keskuksen ja Kielikeskuksen tutkijoiden ja opettajien sekä Koulutus- ja kehittämispalveluiden henkilökunnan profiilin näkyvyys on säädetty tutkimusportaalissa avoimesti näkyvillä olevaksi, kun henkilötiedot tulevat tiedonsiirtona LaCRISiin. Näkyvyyden voi tarvittaessa itse vaihtaa lyhytaikaisesti yliopiston sisäiseksi (Vain asianosaiset LaCRIS-käyttäjät), jos siihen on erityinen tarve. Muun henkilökunnan profiilien näkyvyys on säädetty sisäiseksi, mutta sen voi vaihtaa julkiseksi.

Väitöskirjatutkijoiden profiilin näkyvyys on säädetty yliopiston sisäiseksi (Vain asianosaiset LaCRIS-käyttäjät), kun henkilötiedot tulevat tiedonsiirtona LaCRISiin. Näkyvyys pitää itse vaihtaa avoimeksi, jos haluaa ylläpitää julkista profiilia yliopiston tutkimusportaalissa.

Palvelu- ja hallintohenkilökunnalla ei ole tarkoitus olla julkista profiilia, jolleivät he osallistu projekteihin. Sisäisesti näkyvään profiiliin kirjatut julkaisut näkyvät kuitenkin yliopiston sivuilla ja tulevat mukaan kansalliseen julkaisutiedonkeruuseen.

Näkyvyys säädetään oman profiilin alalaidassa olevasta Näkyvyys-kohdasta:

Näkyvyys: Vain asianosaiset LaCRIS-käyttäjät     tai    Näkyvyys: Avoimesti näkyvillä

Tutkimusportaalissa näytetään vain niiden ihmisten profiilitiedot, joilla on voimassa oleva työ- tai vierailijasopimus tai jatko-opiskelijan status eikä näkyvyyttä ole määritetty sisäiseksi yllä esitetyllä tavalla. Kun työ- tai vierailevan tutkijan sopimus päättyy tai jatko-opiskelu päättyy valmistumiseen tai keskeyttämiseen, profiilitietoja ei näytetä. Uuden työ- tai vierailijasopimuksen myötä näkyvyys palautuu automaattisesti, jos sitä ei ole estetty yllä kuvatulla tavalla.

Kotisivun muokkaus

Napauta "Muokkaa profiilia" / "Edit profile" kuvasi alla. Vasemman reunan valikon kautta pääset muokkaamaan kotisivullasi näkyviä tietoja.

Portaaliprofiili

Portaaliprofiilin muokkausmahdollisuudet: yhteistyökartta, organisaatiokytkökset, viittaukset ja H-indeksi

Yhteistyökartta

Jos olet viiden viime vuoden aikana julkaissut tai tehnyt yhteistyöprojekteja yhdessä muissa maissa toimivien tutkijoiden kanssa, kotisivullasi näkyy Verkosto-otsikon alla maailman kartta ja siinä yhteistyökohteet sinisinä palloina. Palloja napauttamalla saa näkyviin linkit ao. yhteisjulkaisuihin ja -projekteihin. Kartan voit halutessasi poistaa näkyvistä.

Organisaatiokytkökset

Voit halutessasi poistaa kotisivultasi näkyvistä jonkin sinulle merkityn tutkimusryhmän, -yhteisön tai -verkoston, mutta nimesi näkyy silti edelleen ko. ryhmän, yhteisön tai verkoston sivulla. Jos haluat itsesi kokonaan pois jostakin ryhmästä, ota yhteys lacris@ulapland.fi.

Viittaukset ja H-indeksi

Kotisivullasi näkyy lukuina Scopus-järjestelmään perustuvat viittaukset julkaisuihisi ja h-indeksisi.

Viittausten määrä, H-indeksiluku

Nämä voit halutessasi poistaa näkyvistä. Viittausmäärät ja h-indeksi ovat usein harhaanjohtavan alhaiset niillä tieteenaloilla, joilla julkaistaan paljolti kirjoja ja kirja-artikkeleita. Lisää tietoa viittausmääristä ja h-indeksistä.

Korostettu sisältö

Jos haluat nostaa jotain julkaisujasi, projektejasi, aktiviteettejasi, palkintojasi tai mediasisältöjäsi kotisivullasi ao. listan alkuun, voit valita ne kohdassa korostettu sisältö.

Sormenjäljet

Kotisivullasi näkyy ns. sormenjälkinä julkaisujesi tiivistelmistä poimittuja keskeisiä termejä, jotka järjestelmä tunnistaa eri alojen thesauruksista.

 • Voit poistaa harhaanjohtavat sanat kotisivultasi joko viemällä hiiren yksittäisen sanan kohdalle ja napauttamalla esiin tulevaa punaista rastia
 • Voit poistaa kokonaan jonkin thesauruksen sanat napauttamalla ao. Päällä-nappulaa
 • Halutessasi saat kaikki sormenjälki-sanat pois kotisivultasi poistamalla kaikki thesaurukset käytöstä
 • Sormenjälkiin ei voi lisätä sanoja tai muuttaa niitä

Sormenjälkien muokkaus: kokonaisen thesauruksen vaihto päälle ja pois, yksittäisen sanan poisto

Työ- ja vierailijasopimustiedot LaCRISissa

Tiedekuntien, Arktisen keskuksen, Kielikeskuksen ja Koulutus- ja kehittämispalveluiden henkilökunta sekä vierailevat tutkijat

Henkilöstöhallinnon järjestelmästä tuodaan automaattisesti

 • koko nimi ja kutsumanimi
 • sukupuoli
 • tutkijanuravaihe
 • pääasiallinen tieteenala
 • työsuhteet Lapin yliopistossa ja niihin liittyvät tehtävänimikkeet
 • Kompassi-järjestelmässä käytettävä ryhmä (vain tutkimus- ja opetushenkilökunnalle)

Jos yllä luetelluissa tiedoissa on virheitä tai puutteita, ota yhteys tiedekuntasi tai yksikkösi hallintosihteeriin. Tiedot korjataan henkilöstöhallinnon järjestelmään, josta ne päivittyvät LaCRISiin. Samoja tietoja henkilöstöhallinnon järjestelmässä käytetään myös vuotuiseen henkilöstöraporttiin OKM:lle.

Kaikki yllä luetellut tiedot eivät näy tutkimusportaalissa. Tiedot tuodaan mahdollistamaan CV:n tuottaminen LaCRISin avulla.

Muiden yksiköiden henkilökunta

Muiden yksiköiden henkilöstön tietoja ei tuoda automaattisesti LaCRISiin, vaan lisätään käsin silloin, kun ao. ihminen osallistuu sisällöllisesti johonkin tiede-, taide-, koulutus- tai kehittämisprojektiin ja / tai tuottaa julkaisuja. LaCRISin pääkäyttäjä lisää tarvittaessa muiden yksiköiden henkilökunnan perustiedot.

Tutkimusryhmät, -yhteisöt ja -verkostot

Tutkijoiden liittäminen tutkimusryhmiin, -yhteisöihin ja -verkostoihin ja poistaminen niistä on kirjaston tehtävä, tarvittaessa ota yhteys lacris@ulapland.fi.

Tutkijat liitetään kirjastossa tutkimusryhmiin, -yhteisöihin ja -verkostoihin vain voimassaolevan työ- tai vierailevan tutkijan sopimuksen ajaksi, joten uuden työ- tai vierailijasopimuksen alkaessa sinun tulee itse vaihtaa uuden sopimuksen päättymispäivä tutkimusryhmiin, -yhteisöihin tai verkostoihin liittyviin affiliaatiotietoihisi. Muussa tapauksessa et enää näy ko. ryhmän, yhteisön tai verkoston sivuilla.

Jatko-opiskelijatiedot LaCRISissa

Opintohallinnon järjestelmästä tuodaan automaattisesti

 • koko nimi ja kutsumanimi
 • sukupuoli 
 • opiskeluoikeuden myöntänyt tiedekunta
 • opiskeluoikeuden myöntöpäivä
 • tavoiteltava tutkinto
 • tohtoriohjelma
 • väitöskirjan ohjaajat
 • ilmoittautumistilanne: läsnäoleva / poissaoleva / valmistunut
 • valmistumispäivä tai muu opinto-oikeuden päättymispäivä
 • tieteenala (tulkittu pääaineen mukaan)

Itse täydennettävät tiedot

HUOM! Muistathan aina tallentaa täydentämäsi tai muuttamasi tiedot ennen kuin poistut profiilitiedoistasi - sivun alalaidan harmaassa palkissa on sininen Tallenna-nappula:

Tallenna

 

Tutkinto tehtävänimikkeesi oheen

Lisää halutessasi tutkintotieto kohtaan "Lisää titteli" ja valitse tyypiksi "akateeminen tutkinto".

Lisää titteli, valitse valikosta Akateeminen tutkinto, kirjoita tutkintotieto suomeksi ja englanniksi, tallenna

Muista tallentaa myös sivun alalaidasta!

 

Osoite, sähköposti, puhelinnumero

Julkiselle kotisivulle tulee automaattisesti sähköpostiosoitteesi. Jos haluat työosoitteesi ja / tai puhelinnumerosi näkyvän kotisivullasi, lisää ne klikkaamalla voimassaolevan organisaatioaffiliaation kohdalla "Muokkaa".

Organisaatioaffiliaatiot: affiliaatiotyyppi, tehtävänimeke, yksikkö, sopimuskausi, tutkijanuravaihe, Aseta ensisijaiseksi -nappula, Muokkaa-nappula

Muokkaa-napautuksella avautuvassa ikkunassa voit tallentaa haluamasi osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä sähköpostiosoite, jos sitä ei vielä ole.

Osoite: Lisää osoite -nappula, Sähköiset osoitteet: Lisää puhelin -nappula, Lisää sähköposti -nappula, Lisää www -nappula

 

Tunnisteet ja profiilit muissa järjestelmissä

Kohtaan "Tunnus" voit lisätä Scopus author ID:n, Web of Science -järjestelmään luodun Researcher ID:n tai Mendeley ID:n.

ORCID-tunnuksesi voit lisätä sille varattuun kohtaan tai luoda siitä itsellesi ORCID-tunnuksen.

Linkit mahdollisiin profiileihin erilaisissa tutkijoiden sosiaalisen median järjestelmissä (Academia.edu, ResearchGate, LinkedIn, Twitter) lisätään kohtaan Linkit.

 

Oman tutkimus- ja opetusprofiilin kuvaus

Kuvaus tutkimusintresseistä sekä mahdollisista opetusintresseistä lisätään kohtaan "Lisää profiili-informaatiota". Kuvaukset voivat olla pituudeltaan parista pariin kymmeneen riviin kumpikin.

Työsopimustiedoista tulleen tieteenalan lisäksi voit lisätä muita tieteenaloja kuvaamaan asiantuntijuuttasi ja tutkimustasi.

Voit lisätä myös tutkijaprofiiliasi kuvaavia hakusanoja. Muista lisätä ne sekä suomeksi että englanniksi ja kukin sana eri "laatikkoon". Kieli vaihdetaan vasemman yläkulman lippunappuloilla:

Suomen lipun kuva suomenkielisen tekstin tallentamiseen, Ison-Britannian lipun kuva englanninkielisen tekstin tallentamiseen

Voit lisätä tietoa aiemmista työsuhteistasi kohtaan "Tehtävät organisaation ulkopuolella". Tiedot tulevat näkyviin kotisivullasi. Huom! Erilaiset luottamustehtävät, jäsenyydet yms. kuuluvat aktiviteetteihin eivätkä tähän.

Voit lisätä muita koulutustietoja kohtaan "Koulutus/pätevyys". Tiedot tulevat näkyviin kotisivullesi, joten tähän ei kannata kirjoittaa esim. alempia tutkintoja tms. Parempi paikka akateemiselle arvolle on kohdassa Titteli.

 

CV tai tulostettava julkaisuluettelo näkyviin kotisivulle

Jos haluat liittää julkiseen profiiliisi tulostettavan ansio- tai julkaisuluettelon, siihen sisältyvien tietojen tulee olla tallennettuna LaCRISiin. Napauta profiilikuvasi vieressä olevaa CV Lisää ansioluettelo -nappulaa:

Profiilikuva, nimi, linkki julkiseen profiiliin, lisää ansioluettelo -nappula ympyröitynä, FAAR, muokkaa profiilia -nappula

Valitse sen jälkeen Julkinen CV. Valitse sitten, mitä tietoja sisällytät julkiseen CV:hesi. Kun olet valinnut sisällöt, voit vielä muokata ja rajata niitä, napauttamalla kunkin osion otsikon vasemmalta puolelta hiirellä löytyvää Muuta-nappulaa. Pikkunuolilla voit vaihtaa osioiden järjestystä. Kun olet tehnyt valintasi, merkitse rasti "Julkaise"-ruutuun ja tallenna valitsemallasi nimellä.

ORCID

ORCID on pysyvien digitaalisten tutkijatunnisteiden rekisteri. Se on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen. ORCID on riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio.

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor ID) tarjoaa sinulle pysyvän ja yksilöivän digitaalisen tunnisteen. Se on numerosarja, jonka avulla voit erottua muista tutkijoista. 

ORCID-tunniste:

 •  ratkaisee nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia.
 •  mahdollistaa myös tutkimustuotostesi automaattisen linkittämisen toisiinsa.
 •  vähentää ajan mittaan tarvetta syöttää henkilö- ja julkaisutietoja moneen kertaan eri järjestelmiin.

ORCID-tunnisteen hyödyntämismahdollisuudet paranevat sitä mukaa, kun tutkijoiden tietoisuus siitä lisääntyy ja sen kattavuus tutkijoiden keskuudessa kasvaa.

Esimerkkejä ORCID-tunnisteen käyttämisestä

Julkaisun tekijän ORCID-tunniste seuraa julkaisun tietojen mukana kustantajalta internetin viitetietokantoihin. Tutkijan julkaisut on tämän jälkeen helppo jäljittää ja siirtää automaattisesti muihin palveluihin, kuten yliopistoille. Tunniste lisätään julkaisuun käsikirjoitusta lähetettäessä.

ORCID-tunniste voidaan myös linkittää muihin tutkijatunnisteisiin. Tämä tehdään ORCIDin palvelussa, jolloin tutkijan ORCID-profiiliin voidaan siirtää automaattisesti julkaisuja viitetietokannoista (Web of Science, Scopus…).

Julkaisun vertaisarvioinnin yhteydessä kustantajat voivat antaa henkilön/tutkijan luvalla ORCID-profiiliin merkinnän suoritetusta vertaisarvioinnista.

ORCID-tunniste on nimikirjoitus, se kuuluu verkkojulkaisemiseen kuten kotisivuille, blogeihin, sosiaaliseen mediaan, sekä ansioluetteloon ja sähköpostin allekirjoitukseen.

Tutkimusrahoituksen hauissa Ruotsissa Vetenskaprådet sekä Iso-Britanniassa WellcomeTrust edellyttävät hakijoilta ORCID-tunnistetta. Tämä helpottaa muun muassa CV-tietojen siirtämistä rahoitushakemuksiin.


Tietojen omistusoikeus säilyy sinulla

Omien tietojen omistusoikeus ORCID-järjestelmässä säilyy sinulla. Voit määrittää itse, mitkä tiedot ovat julkisia ja mitkä jaetaan vain tutkijan nimeämien luotettujen organisaatioiden kanssa. Luotettu organisaatio voi olla esimerkiksi nykyinen yliopistosi tai kustantaja, jolle teet vertaisarviointeja.

LaCRIS-tietojen synkronointi ORCID-järjestelmään

Kun sinulla on ORCID-tunnus tallennettuna LaCRISiin, voit linkittää sen ORCID-järjestelmään ja sallia Lapin yliopiston synkronoida julkaisusi LaCRISista ORCIDiin ja vahvistaa affiliaatiosi Lapin yliopistossa. Synkronoitavat tiedot ovat:

 • julkaisutiedot, jotka on validoitu ja joiden näkyvyys on julkinen
 • muut tutkijantunnisteet
 • linkki kotisivullesi Lapin yliopiston tutkimusportaaliin
 • affiliaatiosi Lapin yliopistossa

Synkronointi tapahtuu öisin, joten tiedot eivät näy ORCIDissa välittömästi.

Tuplaprofiili siirryttäessä muiden yksiköiden henkilökunnasta tutkijaksi/opettajaksi tai väitöskirjatutkijaksi

Jos siirryt muiden yksiköiden henkilökunnan työsopimukselta tutkijan / opettajan työsuhteeseen tai aloitat jatko-opinnot, sinulle tulee LaCRISiin tuplatietue ja vanhat tietosi eivät yhdisty automaattisesti uusiin. Ota yhteyttä LaCRISin pääkäyttäjiin (lacris@ulapland.fi), jotta tietosi saadaan yhdistetyksi.