Siirry pääsisältöön

Tietoa kirjastosta

Kirjastojärjestelmän rekisteriseloste

Laatimispvm: 27.5.2010, päivitetty 2.6.2017

1. Rekisterinpitäjä   

Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen erillinen laitos)

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C
96300 ROVANIEMI
    Lapin yliopisto
    PL 122
    96101 ROVANIEMI 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Susanna Parikka
Lapin yliopisto
PL 122
96101 ROVANIEMI
susanna.parikka@ulapland.fi 

3. Rekisterin nimi 

Lapin korkeakoulukirjaston kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Rekisteriä ylläpidetään kirjaston lainaustoiminnan hoitamiseksi kirjastojärjestelmän avulla. 

5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteri sisältää asiakkaasta seuraavat tiedot:
- nimi
- syntymäaika/henkilötunnus
- kirjastokortin numero
- yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
- käyttöoikeudet määrittävä asiakastyyppi
- käyttäjätilastointiryhmät
- tiedot asiakkaan voimassaolevista lainoista ja varauksista sekä palauttamattomiin aineistoihin liittyvistä toimenpiteistä ja maksuista 

6. Säännönmukaiset tietolähteet*  Tiedot rekisteriä varten antaa kukin kirjaston asiakas itse. Asiakkaan tiedot voidaan tarkistaa tarvittaessa kunkin korkeakoulun opiskelijarekisteristä tai väestörekisteristä. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja luovutetaan laskutustapauksissa korkeakoulujen (Lapin AMK, LaY) käyttämille perintätoimistoille. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä muuhun käyttöön.

Mikäli asiakas käyttää LUC-Finnan kautta Varastokirjaston yhteislainauspalvelua, hänen asiakastietonsa siirtyvät väliaikaisesti myös Varastokirjaston asiakasrekisteriin.

Lainausta koskevat tilastoluvut kerätään vuosittain kirjaston omaan käyttöön ja valtakunnalliseen kirjastotilastoon. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto
Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake tuhotaan, kun tiedot on tallennettu asiakasrekisteriin.

B. Rekisteriin talletetut tiedot 
Rekisterin sisältävä palvelin on CSC:n tiloissa. Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Lapin korkeakoulun kirjastossa asiakasrekisteri on ainoastaan henkilökunnan käytettävissä työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Kukin asiakas saa nähdäkseen vain itseään koskevat tiedot. 

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

LUC-Finnan rekisteriseloste