Skip to main content

Tutkimus ja TKI

Etäkäyttö

keltainen avain  Keltaisella avainmerkillä merkittyihin aineistoihin kirjaudutaan yliopiston ulkopuolelta henkilökohtaisilla ulapland-tunnuksilla, HakaLogin. HakaLogin logo  Aineistojen käyttöoikeudet

Tietoaineistot

Lapin yliopistolla ja Lapin ammattikorkeakoulussa käytössä olevat tietokannat ja verkkoaineistot on järjestetty tieteenaloittaisille sivustoille

Viitteet haltuun

 RefWorks logo

RefWorksin avulla voit:
- tehdä lähdeviittaukset tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille