Skip to main content

Lainaajalle

Miten löydän kirjan tai artikkelin luettavaksi?

Opinnäytteiden arkistokappaleet

Opinnäytteiden arkistokappaleet (gradut ja lisensiaatintyöt)

 • vuosien 1979-2007 pro gradu-työt säilytetään vain yliopiston arkistossa
 • painetut pro gradu-työt vuosilta 2008-2013 löytyvät kirjaston opinnäytekokoelmasta (Lop) 0-kerroksesta
 • vuodesta 2014 lähtien pro gradu -työt ja lisensiaatintyöt löytyvät e-muodossa LUC-Finnasta
  • osassa pro graduista on rajoitettu käyttöoikeus, jolloin se on luettevissa vain yliopistokirjaston tietokoneilla
 • kotilainaan ei anneta vanhoja eikä uusia graduja eikä lisensiaatintöitä, kaukolainoina niitä voi tilata lukusalikäyttöön

Ongelmia e-aineistoon pääsyssä

E-aineistojen käytössä tuetut Internet-selaimet ovat:

 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Safari (Apple)

Internet Explorer ei ole enää tuettujen selainten listalla. Aineistojen palveluntarjoajat päivittävät tietokantojen tietoturvaa ja käyttöliittymiä, joten yhteensopivuutta vanhan IE-selaimen kanssa ei voida enää tukea.

E-aineistojen käyttö saattaa estyä jos käyttämäsi selain ei salli kaikkia aineistojen tarvitsemia käyttöoikeuksia. Selaimen on sallittava:

 • varmenteet eli sertifikaatit
 • evästeet (cookies)
 • Pop-up -ikkunat
 • siirtyminen toiselle palvelimelle

Mikäli jokin tietokanta tai e-aineisto ei aukea, ilmoita asiasta kirjastoon. Muista lisätä viestiisi ongelman mahdollisimman tarkka kuvaus.

Finna-kysymyksiä

Mikä on salasana Finnaan? Mistä saan sen?

 • Jos salasanaa ei ole vaihdettu, salasana on oma sukunimi.
 • Salasana vaaditaan, kun liittää kirjastokortin Finna-tiliin. Muut kuin amkin tai yliopiston opiskelijat tarvitsevat salaasanaa, kun kirjautuvat Finnaan kirjastokortin ja salasanan yhdistelmällä.
 • Jos salasana ei toimi tai se on unohtunut, voit pyytää uutta salasanaa Lapin korkeakoulukirjaston asiakaspalveluista. Pyynnön voi tehdä myös Finnan chatissä.

Miten voin palauttaa lainoja, jos kirjasto on kiinni?

Palautuslaatikot kirjaston ulkopuolella (palautuslaatikot tyhjennetään vain aamuisin)

 • Lapin yliopistolla A-siiven pääovella
 • Kosmoskirjastossa Q-ovella
 • Minervakirjastossa Ammattiopisto Lappian puoleisen oven oikealla puolella 

Miten löydän tieteellisen artikkelin?

Kotimaiset artikkelit

Tee tiedonhaku LUC-Finnan Kotimaisia artikkeleita (Arto) -haulla. Hakutulosessa on mukana myös yleisaikakauslehtien artikkeleita. Kun lisäät hakusanksi "jufo:1" tai "jufo:2", hakutulos rajautuu tieteellisiin lehtiin.
Suomessa on käytössä julkaisufoorumijärjestelmä, jossa tieteelliset lehdet on luokitettu kolmelle jufo-tasolle, 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Voit halutessasi tarkistaa lehden jufo-tason Julkaisufoorumin julkaisukanavahaulla. Katso esimerkki

Kansainväliset artikkelit

Tee tiedonhaku LUC-Finnan Kansainväliset e-aineistot -haulla. Rajaa hakutulosta ruksaamalla "Vertaisarvioitu".
Monissa tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointimenettely, jossa saman alan asiantuntijat arvioivat artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta. Katso esimerkki

Lisää tietoa lehtien arvioinnista

Ongelmia tietokannoissa