Skip to Main Content

RefWorks-opas

Lähdeluettelo

Lähdeluettelon voi tehdä joko kaikista viitteistä tai jostakin tietystä kansiosta.

 1. Avaa ensin kansio, josta haluat lähdeluettelon tehdä.
 2. Klikkaa sitten yläpalkin Create bibliographyRefWorksin ylävalikko > lainausmerkit > Create bibliography
   
 3. Valitse lähdeluettelon viittaustyyli, esim. APA tai Harvard (mm. kasvatustieteissä yleisimmin on käytetty APA-tyyliä)
  • RefWorksista lötyy Lapin yo:n kielikeskuksen ohjeen mukainen viittaustyyli: APA-sovellus LaY Kielikeskus sekä oikeustieteen ohjeiden mukaan kaksi viittaustyyliä: OTK LaY (Harvard), lähteet sulkuviitteissä ja OTK LaY (suom. oikeustiet. suositus), lähteet alaviite
 4. Voit hakea lisää viittaustyyjelä hakulaatikosta
 5. Lähdeluettelon voi kopioida klikkaamalla Copy to Clipboard, jonka jälkeen voit liittää sen esim. word-tiedostoon.

RefWorksin lähdeluettelo -näkymä

Lähdeluettelon ja lähdeviitteiden tyyli - Output Style

Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan merkitä tekstin sekaan tekstiviitteiksi, sivun alareunaan alaviitteiksi tai luvun/työn loppuun loppuviitteiksi. Eri tieteenaloilla on käytössä erilaisia tapoja. 

Refworks sisältää lukuisia eri tyylejä - Output Styles. Valitse RefWorksista lähinnä omaa tieteenalaa vastaava tyyli, mm. APA - American Psychological Association tai Harvard. RefWorksiin on muokattu Lapin yliopistolle APA-sovellus ja kaksi oikeustieteeseen viittaustyyliä:

 • APA-sovellus LaY Kielikeskus
 • OTK LaY (Harvard), lähteet sulkuviitteissä
 • OTK LaY (suom. oikeustiet. suositus), lähteet alaviite

Viittaustyylin muokkaus

Voit muokata olemassa olevia viittaustyylejä. Huomaa kuitenkin, että viittaustyylien muokkaus on tarkkaa ja aikaa vievää puuhaa. Helpompi on käyttää olemassa olevia viittaustyylejä.

 1. Klikkaa: Citation Style Editor > Citation Style Editor
 2. Valitse muokattava tyyli. Voit esikatsella viittaustyylejä klikkaamalla tyylin nimeä.
 3. Klikkaa Options-painiketta ja valitse Duplicate
 4. Anna muokattavalle tyylille uusi nimi ja tallenna klikkaamalla Create duplicate.
 5. Voit nyt ryhtyä muokkaamaan tyylia. Tee muutokset lähdeluettelon (Bibliography) lisäksi tekstiviitteille (Citations) ja tarvittaessa alaviitteille (Footnotes). Muokkaa kaikki käyttämäsi julkaisutyypit yksi kerrallaan. Julkaisutyypin (Reference type) oletusarvo on Generic, jota RefWorks käyttää aina kun julkaisutyypiä ei ole määritelty. Tallenna muutokset klikkaamalla Save-painiketta.

Nykyisin mm. APA-viittaustyyli sisältää tietokantojen verkko-osoitteet, jotka voi poistaa viittaustyylistä julkaisutyyppi (Reference type) kerrallaan, mm. Book, Book Section ja Journal Article. Poista muokkaustilan yläreunasta "Retrieved from URL" -painike.