Siirry pääsisältöön

Tiedonhankinnan perusteet

Miksi tiedonhakutaitoja tarvitaan?

Tiedonhankinnan perusteet -kurssi on osa Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssia. Voit suorittaa tämän kurssin myös erillisenä verkkokurssina, ilmoittautuminen Pepissä, YMEN1807.

 

Miksi tiedonhakutaitoja tarvitaan?

Tiedonhankinnan taitoja tarvitaan koko elämän ajan opiskelussa, työelämässä ja yksityiselämässä. Ne ovat yksi keskeisistä yliopisto-opiskelijan perustaidoista. Yliopistoissa on liitetty informaatiotaitojen opetus osaksi opintosuunnitelmaa. Myös verkko-opiskelu edellyttää monipuolisia taitoja hakea tietoa sekä käyttää ja arvioida eri tietolähteitä. 

Tiedonhankinnan käyttötaidon sisäistäminen tärkeäksi osaksi opiskelua auttaa opiskelijaa koko hänen oppimisprosessissaan. Opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja tottumista elinikäiseen opiskeluun. Opiskelijan on opittava vastaamaan omasta työskentelystään, perehtymään omaan alaansa sekä kyettävä itsenäiseen ja kriittiseen ongelmanratkaisuun. Tiedonhankintataidot auttavat:

  • tiedon etsimisessä ja löytämisessä
  • tiedon arvioinnissa
  • kaikenmuotoisen tiedon käyttämisessä
  • yksittäistä opiskelijaa muotoilemaan ja suunnittelemaan projektejaan

Informaation kriittinen käyttötaito on tärkeä osa akateemisia perustaitoja.


Yksinkertainen haku

Usein opintojen alussa riittää yksinkertainen, nopea tiedonhaku.

Esimerkiksi löytyykö kirjastosta tietty kurssikirja? Mikä on Mika Waltarin syntymävuosi? Mikä on Australian asukasluku? Mitkä ovat Euroopan unionin jäsenmaat?

Kirjastoissa olevia kirjoja voi etsiä kirjastotietokannoista. Lapin yliopistokirjaston kokoelmia voi selata LUC-Finnan kautta. Kun tarvitset yksittäistietoa tai yleistietoa jostakin aiheesta, verkkohakupalvelut riittävät hyvin. Niiden avulla saa yleiskuvan aiheesta ja tuntumaa terminologiaan. Yliopisto-opintoihin liittyvää tuoreinta tietoa saa yleensä tieteellisten aikakauslehtien uusimmista numeroista.

Aiheen mukainen haku

Kun tiedontarve on laajempaa, esimerkiksi seminaari- tai opinnäytetyötä varten tarvittavan aineiston keruu, tarvitaan aiheen mukaista hakua, jonka myötä perehdytään aiheeseen syvällisesti.

Esimerkiksi tehtävänäsi on kirjoittaa essee Mika Waltarin nuoruudentuotannosta. Tai tehtävänä on tehdä ryhmätyönä lyhyehkö katsaus päivähoitokulttuurin eroista Suomessa ja Saksassa.

Tiettyyn aiheeseen tai ongelmaan liittyvä tiedonhaku tarkoittaa, että perehdyt riittävän laajasti ja kattavasti siihen, mitä etsimästäsi aiheesta on aikaisemmin kirjoitettu. Prosessin aikana tietoa etsitään, saatuja tietoja arvioidaan, valikoidaan ja yhdistellään. Tietojen hankinta ja muokkaaminen hahmottavat ja jäsentävät asioita kokonaisuuksiksi.

Tiedonhaussa on usein vaikeinta päästä alkuun. Aluksi tutun kirjaston hyllyltä saattaa löytää teoksia, joiden nimestä voi päätellä niiden käsittelevän esitelmän tai tutkielman aihepiiriä. Uusin tieto voi kuitenkin jäädä sivuun, ellei osaa hyödyntää hakupalveluja monipuolisesti. Pelkästään kirjaston hyllyjä tutkimalla tulos voi olla vaillinaista, epävarmaa ja satunnaista. Kannattaa tutustua kirjaston hankkimiin tietokantoihin ja verkkoaineistoihin laajemmin, jotta löytää hyödyllisiä, relevantteja julkaisuja omaan aiheeseen.  Tästä lisää kohdasta 2. Tarkennettu haku alkaen.