Skip to main content

3. Oikeuskäytäntö

Korkein oikeus KKO

Korkeimman oikeuden ratkaisut

 • Suomenlaki.com ratkaisut kokonaisuudessaan 1969 alkaen
 • Finlex ja Edilex: ratkaisutekstit 1980 alkaen, hakemistot ja ratkaisuotsikot 1926-1979
 • LaY:n kirjastossa painetut KKO:n ratkaisut 1918 alkaen (2. krs)

Ennakkoratkaisut

 • uusimmat Korkeimman oikeuden sivuilla
 • Finlex ja Edilex 1926 alkaen

Muut kuin ennakkoratkaisut

 • Finlex ja Edilex 1995 alkaen
 • valituslupamenettelyn kautta käsittelyyn otettuja vuosikirjassa julkaisemattomia ratkaisuja

Korkeimman oikeuden myöntämät valitusluvat

 • Finlex ja Edilex
 • tiedot valituslupamenettelyn kautta käsittelyyn otetuista asioista, joista KKO ei ole vielä antanut ratkaisua

Oikeustapauksia kommentoituna

Korkein hallinto-oikeus KHO

KHO:n  vuosikirjaratkaisut

 • Korkeimman hallinto-oikeuden sivuilta 2001 alkaen uusimpiin, ratkaisuselosteina aihealueittain jaoteltuna 1999 alkaen
 • Finlex ja Edilex 2001 alkaen, päätöslyhennelmiä 1944 alkaen
 • LaY:n kirjastossa vuosikirjat painettuina 1918 alkaen (2. krs)

KHO:n julkaistut ratkaisut

 • Finlex ja Edilex 1944 alkaen
 • Suomenlaki.com 1980 alkaen

Verotusta koskevia pitkiä vuosikirjaratkaisuja

 • Edilex 1990 alkaen

Lautakuntatyyppisiä ratkaisuelimiä

Julkisen sanan neuvoston päätöksiä 1995 alkaen. Päätökset koskevat hyvän journalistisen tavan tulkintaa. Painettuna kirjastossa Julkisen sanan neuvoston ratkaisurekisteri 1985-1993 (Lot, 2.krs)

Keskusverolautakunnan ennakkopäätösten lyhennelmiä Edilexistä 1992 alkaen. Painettuna kirjastossa 1986-93, 1997-99 (Lot, 2.krs). KVL:n päätöksiä kirjastossa 1970-91.

Kirjanpitolautakunnan lausuntoja ja päätöksiä Edilexissä 1974 alkaen, Suomenlaki.com 1990 alkaen. Painettuna kirjastossa 1974-2010 (Lot, 2.krs).

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja 2000 alkaen. Painettuna kirjastossa Kuluttajansuojaviranomaisten oikeustapausrekisteri 1978 alkaen (Lot, 2.krs).

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta oikeustapauksien tiedot ja lyhyet kuvaukset 2003 alkaen.

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja 1986 alkaen. Painettuna kirjastossa 1986-2000 (Lot, 2.krs).

Tietosuojalautakunnan päätöksiä Finlexissä 1988 alkaen. Päätökset koskevat henkilötietolain ja aiemman henkilörekisterilain tulkintaa.

Työneuvoston lausuntoja 1998 alkaen. Edilexissä 1998 alkaen.

Hovioikeudet ja hallinto-oikeudet

Hovioikeuksien ratkaisuja

 • Finlex ja Edilex 1964 alkaen
 • Oikeustapausselosteessa on ratkaisulyhennelmä, lainvoimaisuustiedot ja viittaukset säädöksiin, oikeustapauksiin ja kirjallisuuteen

Hallinto-oikeuksin ja aikaisempien lääninoikeuksien ratkaisujen lyhennelmiä

 • Finlex ja Edilex 1981 alkaen
 • Oikeuskysymys lyhyesti selostettuna, tosiasiat, alempien asteiden ratkaisut ja hallinto-oikeuden ratkaisu sekä viittauksia KHO:n ratkaisuihin ja kirjallisuuteen

Erityistuomioistuimet

Painettuna Lapin yo:n kirjastossa (2. krs)

 • Maaoikeuksien oikeustapausrekisteri 1991-99.
 • Markkinatuomioistuimen ratkaisut -vuosikirjat 1979- 2002
 • Työtuomioistuimen vuosikirjat 1955 - 2004
 • Vakuutusoikeuden ratkaisuja löytyy Tapaturmavakuutus-lehdestä (1963-2017).