Skip to main content

2. Lain esityöt

Säädöshankkeet

 • Valtioneuvoston Hankkeet ja säädösvalmistelu -sivuilta voi hakea ministeriöiden käynnissä olevia ja vuoden 2010 jälkeen päättyneitä hankkeita, työryhmiä ja erilaisia toimikuntia sekä selvitystöitä.
 • Oikeusministeriön sivuilla on luettelo ministeriössä valmisteilla olevista säädöshankkeista
 • Edilexistä löytyy myös vireillä olevat lakiuudistukset
 • Eduskunnan viikko -tiedote (Edilex) sisältää ajankohtaista tietoa eduskunnassa käsiteltävistä asioista
 • Valtioneuvoston viikko -julkaisu (Edilex) sisältää ajankohtaista tietoa lainsäädäntöhankkeista.
 • Korkeimman oikeuden sivuilla on KKO:n lausuntoja mm. luonnoksista hallituksen esityksiksi sekä komiteoiden, toimikuntien ja työryhmien mietinnöistä.
 • Eduskunnan kirjaston asiantuntijat laativat keskeisistä lainsäädäntöhankkeista tietopaketteja. Aineistoa kerätään sekä eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta että eduskuntakäsittelystä.

Komiteoiden ja toimikuntien mietinnöt sekä ministeriöiden muut julkaisut


Valtioneuvoston päätöksestä asettaa komitea saa tietoa Valtioneuvoston sivuilta.
Ministeriöiden päätöksestä asettaa toimikunta tiedotetaan ministeriöiden verkkosivuilla.

Luovutetut mietinnöt

 • tiedotetaan Valtioneuvoston viikko -julkaisussa
 • valmiiden mietintöjen julkaisemisesta vastaa asianomainen ministeriö

Ministeriöiden julkaisusarjat

Ministeriöiden julkaisusarjojen julkaisut vuodesta 2016 alkaen luettavissa Finna.fi:n kautta. Tee Finnassa Organisaatio-rajaus: Valtioneuvoiston julkaisuarkisto Valto.

 • sisältävät ministeriöiden asettamien työryhmien mietintöjä
 • ministeriössä laadittuja tai sen laadituttamia selvityksiä ja ehdotuksia
 • vähäisempiä mietintöjä, ehdotuksia ja lausuntotiivistelmiä saatetaan julkaista numeroimattomissa sarjoissa.

Painetut komiteamietinnöt ja muut ennen eduskuntakäsittelyä syntyneet lainvalmisteluaineistot Lapin yo:n kirjastossa

 • Komiteanmietinnöt 1863-2009 (0-kerros)
 • Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja 1889-2000 (2. krs)
  • Lainvalmistelulautakunnan julkaisuja1889-1972 
  • OM:n lainsäädäntöosaston julkaisuja 1972-1977 
  • OM:n lainvalmisteluosaston julkaisuja 1978-2000 
 • Laintarkastuskunnan lausuntoja 1962 -1992 (2. krs)
 • Työryhmien raportit (yleiskokoelma)

Valtiopäiväasiakirjat

Hallituksen esitykset (HE)

 • Finlex 1992 alkaen
 • Edilex 1991 alkaen
 • Suomenlaki.com sisältää kaikki lakimuutoksia siältävät hallituksen esitykset 1991 alkaen ja valikoituja 1978-1990

Valiokuntien mietinnöt ja lausunnot

 • Edilex, vain valiokuntamietinnöt 1991 alkaen
 • Suomenlaki.com, vain valiokuntamietinnöt 2001 alkaen
 • Eduskunta 1998 alkaen

Muita valtiopäiväasiakirjoja

Eduskunnan verkkosiuilla on myös tietoa asioiden käsittelyvaiheista (1919 lähtien) ja valiokuntakäsittelystä. Tietoa sisällöstä.

Painetut valtiopäiväasiakirjat Lapin yo:n kirjastossa

1907 - 2013 (2. krs)