Skip to main content

1. Säädökset

Lainsäädäntö

Ajantasainen lainsäädäntö

 • Finlex ja Edilex -palveluissa linkit säädösteksteistä voimaantulotietoihin, hallituksen esityksiin ja eduskunnan valiokuntamietintöihin
 • Edilex-palvelussa linkkejä myös oikeustapauslyhennelmiin, toisiin säädöksiin ja asiantuntijakirjoituksiin

Säädökset alkuperäisinä

 • Finlex ja Edilex-palveluissa kaikki säädökset v. 1987 alkaen ja keskeinen osa vanhemmista säädöksistä

Säädösmuutosrekisteri

 • Finlex -palvelussa
 • säädösmuutosrekisteristä löytyvät viitetiedot yksittäisen säädöksen muutoksista, kumotuista säädöksistä ja säädöksen korvanneesta uudesta säädöksestä

Säädöskäännökset

 • Finlex-palvelussa on hakemisto suomenkielisistä säädöksistä tuotetuista vieraskielisistä käännöksistä
 • Edilex -palvelussa linkit säädöskäännöksiin löytyvät viitekortista

Lainsäädäntö painettuna Lapin yo:n kirjastossa

Suomen laki 1909 -

 • 1734 ÅRS LAG (2.krs)
 • Lakikirja ja Ruotsin valtakunnan laki 1909-1951 (2. krs)
 • Suomen laki I ja II (2006 alkaen myös III) 1955 lähtien (2. krs)

Verolait 1956 lähtien

Suomen säädöskokoelma 1817-2014

 • Finlands författningssamling 1817-1859 (2. krs)
 • Suomen asetuskokoelma 1860-1980 (2 krs.)
 • Suomen säädöskokoelman vihkot 1981-2014 (2. krs)
 • Finlands författningssamling 1860 – 2010 (0-kerros) ja 2011-2014 (2. kerros)

Suomen säädöskokoelman talousarviosarja 1993-1995 (2. krs)

Ålands författningssamling vuodesta 1923 lähtien (2. krs)

Valtiosopimukset

 • sopimuksia kokoteksteinä 1920 alkaen
 • Finlexissä sähköinen sopimussarja pdf-tiedostoina 1999 alkaen
 • viitetietoina jokaisesta sopimuksesta perustiedot, kuten otsikko, luokitus, allekirjoituspäivä, voimaantulopäivä, sopimuksen säädös- ja sopimussarjanumerot, muutostiedot, osapuolet ja tehdyt varaumat
 • Edilexissä sopimukset aihealueittain jaoteltuna

Valtiosopimukset painettuna LaY:n kirjastossa

 • Suomen asetuskokoelman sopimussarja 1890-1980 (2. krs)
 • Suomen säädöskokoelman sopimussarja 1981-2013 (2. krs)
 • Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset 1988-2006 (2. krs)
 • Suomen säädöskokoelman sopimussarjan Euroopan talousaluetta käsittelevä osa 1994 (2. krs)
 • Finlands författningssamlings fördragsserie 1951 – 2013 (0-krs)

Valtiosopimukset

Säädöksistä lisäksi

Eduskunnan viikko -tiedote

 • sisältää eduskunnan päätökset lyhyesti
 • painettuna julkaisu ilmestyy perjantaisin Virallisen lehden liitteenä
 • Edilexissä Eduskunnan viikko -tiedotteet vuodesta 2001 alkaen

Valtioneuvoston viikko -julkaisu

 • sisältää ajankohtaista tietoa presidentin ja valtioneuvoston päätöksistä, mm. vahvistetuista laeista ja presidentin antamista asetuksista
 • painettuna julkaisu ilmestyy maanantaisin Virallisen lehden liitteenä
 • Edilexissä vuodesta 2002 alkaen

Yleissitovat työehtosopimukset Finlexissä.

Viranomaisten määräyskokoelmat

 • tiedot ministeriöiden ja keskusvirastojen antamista ohjeista ja määräyksistä
 • Ympäristöministeriön määräyskokoelmassa on Suomen rakentamismääräyskokoelma kokonaisuudessaan
 • Rakentamismääräykset löytää myös Edilex-palvelusta Virallistieto-osiosta

EU-lainsäädäntö

 • EUR-Lex portaali on EU-lainsäädännön keskeisin apuväline
 • EU:n antamien säädösten alkuperäinen ja virallinen lähde on Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti, jonka sähköinen versio on ollut 1.7.2013 alkaen todistusvoimainen ja sillä on oikeusvaikutuksia.
 • Edilexin aineisto vastaa pääosin Eurooppaoikeuden lakikirja -teoksen sisältöä laajennettuna, aineisto on suomen kielellä ja aihealueittain jaoteltuna
 • Suomenlaki.com -palvelussa EU-säädökset on yhdistetty samaan osioon kansallisten säädösten kanssa