Siirry pääsisältöön

Tietokantaoppaita

Kotimaiset artikkelit - Jufo-rajaus

Katsottaessa LUC-Finnassa hakutuloksen kotimaisia artikkelitietoja, hakutuloksessa on mukana myös yleisaikakauslehtien artikkeleita. Kun lisäät hakusanaksi jufo, hakutulos rajautuu tieteellisiin lehtiin sekä tieteellisiä artikkeleita sisältäviin ammattilehtiin.
Suomessa on käytössä julkaisufoorumijärjestelmä, jossa tieteelliset lehdet on luokitettu kolmelle jufo-tasolle, 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Mukana on myös jufo0-tason lehtiä, jotka eivät kaikin osin täytä tieteellisyyden kriteereitä. Kotimaisia lehtiä ei ole jufo3-tasolla.

LUC-Finnan kau hakusanoina: älypuhelimet jufo

Voit halutessasi tarkistaa lehden jufo-tason Julkaisufoorumin julkaisukanavahaulla. Lisää tietoa lehtien arvioinnista

LUC-Finnan tarkennetussa haussa voit hakea yhdellä haulla sekä jufo1- että jufo2-tason lehtien artikkelit. 

  1. kirjoita haluamasi hakusanat
  2. lisää uusi hakuryhmä
  3. kirjoita alekkaisiin ruutuihin "jufo:1" ja "jufo:2"
  4. yhdistä hakuruudut ORilla

LUC-Finna tarkennettu haku

Kansainväliset artikkelit - Vertaisarviotu-rajaus

Tee tiedonhaku LUC-Finnan Kansainväliset e-aineistot -haulla. Rajaa hakutulosta ruksaamalla "Vertaisarvioitu". Monissa tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointimenettely, jossa saman alan asiantuntijat arvioivat artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta. Lisää tietoa lehtien arvioinnista.

  1. kirjoita haluamasi hakusanat
  2. ruksita vertaisarvioitu-rajaus

Kansainvälisten e-aineistojen haku

Tietokantojen omissa käyttöliittymissä voi usein tehdä täsmällisempiä hakuja. Myös näissä voi rajata tieteellisiin artikkeleihin, esim.

  • Ebscon ja ProQuestin tietokannoissa on Scholarly journals tai Peer reviewed -rajaukset.
  • Mm. ScienceDirect, Scopus ja Web of Science -tietokannat sisältävät vain tieteellisiä julkaisuja.