Skip to Main Content

Tietokantaoppaita

Kotimaiset artikkelit - Jufo-rajaus

Haettaessa LUC-Finnan "Arto - kotimaisia artikkeleita" -haulla, hakutulosessa on mukana myös yleisaikakauslehtien artikkeleita. Kun lisäät hakusanaksi jufo, hakutulos rajautuu tieteellisiin lehtiin sekä tieteellisiä artikkeleita sisältäviin ammattilehtiin.
Suomessa on käytössä julkaisufoorumijärjestelmä, jossa tieteelliset lehdet on luokitettu kolmelle jufo-tasolle, 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Mukana on myös jufo0-tason lehtiä, jotka eivät kaikin osin täytä tieteellisyyden kriteereitä. Kotimaisia lehtiä ei ole jufo3-tasolla.

LUC-Finnan kotimaisten artikkelien haku älypuhelimet ja jufo -hakusnaoilla

Voit halutessasi tarkistaa lehden jufo-tason Julkaisufoorumin julkaisukanavahaulla. Lisää tietoa lehtien arvioinnista

LUC-Finnan tarkennetussa haussa voit hakea yhdellä haulla sekä jufo1- että jufo2-tason lehtien artikkelit. 

  1. kirjoita haluamasi hakusanat
  2. lisää uusi hakuryhmä
  3. kirjoita alekkaisiin ruutuihin "jufo:1" ja "jufo:2"
  4. yhdistä hakuruudut ORilla

Kotimaisten artikkelien tarkennettu haku

Kansainväliset artikkelit - Vertaisarviotu-rajaus

Tee tiedonhaku LUC-Finnan Kansainväliset e-aineistot -haulla. Rajaa hakutulosta ruksaamalla "Vertaisarvioitu". Monissa tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointimenettely, jossa saman alan asiantuntijat arvioivat artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta. Lisää tietoa lehtien arvioinnista.

  1. kirjoita haluamasi hakusanat
  2. ruksita vertaisarvioitu-rajaus

Kansainvälisten e-aineistojen haku

Tietokantojen omissa käyttöliittymissä voi usein tehdä täsmällisempiä hakuja. Myös näissä voi rajata tieteellisiin artikkeleihin, esim.

  • Ebscon ja ProQuestin tietokannoissa on Scholarly journals tai Peer reviewed -rajaukset.
  • Mm. ScienceDirect, Scopus ja Web of Science -tietokannat sisältävät vain tieteellisiä julkaisuja.