Skip to main content

Tietokantaoppaita

ScienceDirect haku

  1. Kirjoita vaihtoehtoiset hakusanat samaan hakuruutuun ja kirjoita OR sanojen väliin. Ilman operaattoria peräkkäin kirjoitetut hakusanat yhdistyvät automaattisesti ANDillä. Samoin alekkaiset hakuruudut yhdistyvät automaattisesti ANDillä.
  2. Voit täsmentää hakutulosta kirjoittamalla hakusanat "With words in title, abstract or keywords" -hakuruutuun. "Find articles with these words" -hakuruutuun kirjoitettuja hakusanoja haetaan artikkeleiden kokotekstistä.
  3. Voit rajata hakua tiettyihin julkaisutyyppeihin, keskeisimpiä ovat mm. Research articles. Lapin yliopistolla on käytettävissä myös yksi Elsevierin encyclopedia, International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences.

ScienceDirect advanced search. 1. Find articles with these words: "social services" OR "social support" 2. With words in title, abstract or keywords: refugee* OR immigrant*

Hakutulos

Hakutuloksena tuli 1178 viitettä.

  1. Voit järjestää hakutuloksen uusimmat ensin, sorted by: date.
  2. Voit rajata hakutulosta annetuilla vaihtoehdoilla, mm. lehden nimellä, Refine by > Publication title
  3. Pääosaan artikkeleista on saatavilla pdf-kokoteksti
  4. Mukana on myös artikkeleita, joihin ei ole käyttöoikeutta Lapin yliopistolla, "Purchase PDF". Mm. vuotta 1995 vanhempiin artikkeleihin ei ole käyttöoikeutta.
  5. Voit siirtää viitteitä RefWorksiin valitsemalla viitteet ja klikkaamalla sitten Export. Valitse vielä avautuvasta ikkunasta: Export > Save to RefWorks.

Artikkelin nimestä klikkaamalla avautuu artikkelin tarkemmat tiedot, mm. tiivistelmä ja artikkelin kokoteksti html-muodossa.

  1. Citing articles-kohdasta näkyy, missä artikkeleissa on viitattu tähän artikkeliin. Kyseiseen artikkeliin on viitattu 14 kertaa.
  2. Myös tästä näytöstä voi siirtää artikkelin tiedot RefWorksiin ylävalikon Export-toiminnolla.

hakutulos