Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Avoin julkaiseminen

Tieteellisiä julkaisuja on saatavilla yhä enemmän avoimesti verkossa (Open Access / OA). Tutkija voi valita, miten tutkimuksensa julkaisee

 • jo alun perin avoimena = Golden OA
  • yleensä kaikki väitöskirjat ja gradut
  • Open Access periaatteella toimivat lehdet, jotka ovat kaikkien saatavilla, mutta ovat usein maksullisa kirjoittajalle
  • DOAJ, DOAB, OAPEN
 • tai alun perin maksullisessa julkaisussa (kansainväliset tieteelliset lehdet) julkaistujen artikkelien avoimet rinnakkaistallenteet = Green OA
  • Lapin yliopiston avoimen tieteen politiikka suosittaa julkaisujen avaamista ensisijaisesti rinnakkaistallentamalla aina, kun se on mahdollista. 
  • Lapin yliopiston julkaisuarkisto on LaCRIS

Miten löytää näitä tieteellisä OA-julkaisuja?

Tieteen avoimuus on kehittynyt pääosin vasta 2010-luvulla, siksi sitä vanhempia julkaisuja löytyy niukemmin avoimina. Avoimen tieteen kehityksen rinnalla on kulkenut vanhojen julkaisujen digitointihankkeita, joiden tuloksena tekijänoikeuksista vapautuneita vanhoja aineistoja on saatavilla paljon avoimina.​

 • Tieteellisiä OA-lehtiä on koottu DOAJ-palveluun (Directory of Open Access Journals)
 • Tieteellisiä OA-kirjoja on koottu DOAB-palveluu (Directory of Open Access Books)
 • Myös OAPEN-palvelusta voi hakea akateemisia open access kirjoja
 • Base, Core, Oaister hakevat tutkimusorganisaatioiden julkaisuarkistoista, myös Lapin yliopiston LaCRISista.

Osaa OA-lehdistä kutsutaan saalistajalehdiksi (predatory journals) siksi, että niiden pääasiallinen tarkoitus on vain rahastaa kirjoittajia eikä lainkaan tarjota pätevää tieteellistä toimitustyötä vertaisarviointeineen. Näissä lehdissä julkaistut artikkelit eivät löydy yleisesti käytettyjen kansainvälisten artikkelitietokantojen kautta, eikä tieto leviä toisille tutkijoille. 

Tieteellisiä julkaisuja vapaasti verkossa

Tieteellisiä julkaisuja on saatavilla yhä enemmän avoimesti verkossa (Open Access / OA). Tutkimusta tehdään pääasiassa julkisilla varoilla; siksi tiede ja tutkimus ovat lähtökohtaisesti avoimia, ellei ole jotain perusteltua syytä olla avaamatta. Tieteen avoimuus on kehittynyt pääosin vasta 2010-luvulla, siksi sitä vanhempia julkaisuja löytyy niukemmin avoimina. Avoimen tieteen kehityksen rinnalla on kulkenut vanhojen julkaisujen digitointihankkeita, joiden tuloksena tekijänoikeuksista vapautuneita vanhoja aineistoja on saatavilla paljon avoimina.​

Läheskään kaikkia vapaasti verkossa olevia tieteellisiä julkaisuja ei löydä perus Google-haulla. Voit etsiä näitä tieteellisiä julkaisuja useiden eri hakupalveluiden avulla. Näiden palveluiden sisällöt menevät osittain päälekkäin, mutta mikään niistä ei kata kaikkea.

Avoimet tutkimusaineistot

Voit käyttää toisten tuottamaa dataa omassa tutkimuksessasi, esim. kandin tutkielmassa tai gradussa. Avointa dataa/avoimia aineistoja on yhä enemmän saatavilla data-arkistojen kautta. Tarkista ennen kuin alat keräämään omaa aineistoasi, minkälaisia aineistoja löytyy jo valmiina:

 • Aila on Tietoarkiston hakupalvelu, jonka kautta löydät noin 1400 aineistoa, joista parisataa on kvalitatiivisia. Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ovat maksutta saatavilla kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. 
 • Etsin tarjoaa pääsyn suomalaisten tutkimusorganisaatioiden eri alojen aineistoihin, yli 9000 aineistoa. Julkaistut aineistojen kuvailutiedot ovat kaikille avoimia. Aineiston omistaja päättää miten ja kuka itse tutkimusaineistoon pääsee käsiksi.
 • Kielipankki sisältää laajan valikoima puhe- ja tekstiaineistoja. Monet aineistot ovat käytettävissä avoimesti, osa puolestaan oman yliopiston myöntämin tunnuksin.
 • Finna.fi - kansallinen kirjastojen, museoiden ja arkistojen hakupalvelu sisältää myös laajan valikoiman vapaasti hyödynnettäviä aineistoja, kuvia, karttoja, taideteoksia jne.
 • Europeana sisältää eurooppalaisten museoiden, kirjastojen, arkistojen ja audiovisuaalisten kokoelmien digitaalisia aineistoja.

Aineistoihin viittaaminen

Jos tutkimuksessa käytetään jonkun muun keräämää tai luomaa aineistoa, aineistoon viitataan kuten julkaisuihinkin. Aineistoon viittaamisella on tavoitteena antaa kunnia sille, jolle kunnia kuuluu aineiston luomisesta, sekä auttaa muita tutkijoita löytämään aineisto. Aineistoon viittaamisesta Tietoarkiston sivulla.
Aineistoviitteeseen kirjoitetaan vähintään:

 • Aineiston tunniste (PID)
 • Author – Aineiston luoja tai kokoaja, voi olla yksittäinen henkilö, ryhmä tai organisaatio
 • Julkaisuaika – ajankohta, josta lähtien aineisto on saatavissa
 • Otsikko – Aineiston otsikko, tarvittaessa myös laajemman aineistokokonaisuuden otsikko
 • Julkaisija / jakaja – organisaatio, jonka kautta aineisto on saatavissa

Tutkimusetiikka