Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Hakusanojen kohdistaminen hakukenttiin

Tiedonhakua voidaan tarkentaa kohdistamalla hakusanat eri kenttiin, kuten esim. artikkelin otsikkoon, tiivistelmään, asiasanoihin tai tekijöihin. Lisäksi joissakin tietokannoissa hakutulos on ryhmitelty aineistotyypeittäin ja hakujoukosta on mahdollista tarkastella esimerkiksi ainoastaan tieteellisiä, vertaisarvioituja lehtiä.

Kaikkiin kenttiin kohdistettuna haku voi tuottaa suuren hakutuloksen, jossa on mukana epärelevantteja viitteitä. Hakua voidaan täsmentää kohdistamalla hakusanat asiasanakenttään, jos tietokanta sisältää vakiintuneen asiasanaston eli tesauruksen. LaY:ssa käytössä olevista tietokannoista asiasanaston sisältävät: ProQuestin ja Ebscon tietokannat, Leisure Tourism sekä kotimaisista mm. LUC-Finna ja Finna.fi.

Kun julkaisun, esim. artikkelin, tiedot tallennetaan tietokantaan, sen keskeinen sisältö kuvaillaan asiasanastosta valittavilla termeillä ja termit sijoitetaan asiasana-kenttään (Subjects, Thesaurus terms, Index Terms ...). Asiasanoituksen tarkoituksena on auttaa tiedonhakijaa relevanttien viitteiden löytämisessä.

Tietokantojen käyttöliittymissä on yleensä tarjolla mahdollisuus, jolla haku rajataan asiasanakenttiin.
Esimerkit:

LUC-Finna > Aihe-rajaus

Ebsco: Academic Search Elite > SU Subject Terms

Ebscossa valittu SU Subject Terms "Select a field" -alasvetovalikosta.

ProQuest > All subjects & indexing  - SU

ProQuestissa valittu "All subjects & indexing" "Anywhere except full text"-alasvetovalikosta.