Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Fraasihaku

Fraasihaku voi olla tarpeen, kun haetaan kaksiosaisella hakusanalla tai yhdyssanalla. Useimmiten hakupalvelut yhdistävät peräkkäin kirjoitetut hakusanat ANDillä. Siis jos haet hakusanoilla: kansainvälinen yhteistyö, hakutulokseen tulee julkaisut, joissa esiityy kansainvälinen-sana ja yhteistyö-sana, mutta eivät välttämättä peräkkäin. Fraasihaulla hakutulokseen tulevat julkaisut, joissa nämä hakusanat ovat peräkkäin.

Finnassa fraasihaku on tarpeen myös yhdyssanojen kohdalla, koska Finna paloittelee yhdyssanat. Jos esim. haet LUC-Finnasta verkko-oppiminen, saat lähes 2000 viitettä. Kun haet fraasina "verkko-oppiminen", hakutulos on noin 300.

Fraasihaku toimii yleensä lainausmerkeillä

Hakusanojen katkaisu

Hakusanojen katkaisulla saadaan mukaan hakusanan eri taivutusmuodot. Hakusanojen katkaisu ei kuitenkaan usein ole tarpeen. Esim. Finna ja useimmat ulkomaiset tietokannat hakevat sekä yksiköt että monikot.

Katkaisuun on tietokannoissa eri käytäntöjä:

  • Automaattinen katkaisu - ei katkaisumerkkiä

Esim.: valmistu - mukaan tulevat automaattisesti: valmistuminen > valmistus > valmistuksen jne.

  • Sanan perusmuoto - tietokanta ottaa huomioon automaattisesti eri taivutusmuodot

    Esim.: code > codes > coding > coded jne. (mm. monet ulkomaiset tietokannat)

  • Katkaisumerkki
    Yleensä katkaisumerkkiä käytetään sanan lopussa. Varsinkin suomenkielisissä hakusanoissa kannattaa käyttää katkaisua. Katkaisumerkki vaihtelee tietokannoittain.

Tavallisimmin käytetty katkaisumerkki on asteriski: 

Esimerkkejä:

1. Halutaan löytää tietoa alkoholismista, teoksissa voisi olla asiasanoina joko ’alkoholisti’ tai ’alkoholiongelmainen’. Molemmat termit tulisivat hakutulokseen, jos hakusana katkaistaisiin: alkoholi*

2. school* etsii muodot school, schools, schooling
hoitot* etsii muodot hoitotaito, hoitotiede, hoitotyö, hoitotavat, jne.

Jokerimerkki ?

Jokerimerkki korvaa minkä tahansa yhden merkin. Esimerkiksi jos sanan kirjoitustapa vaihtelee yhden kirjaimen osalta, voi sanan eri muotoja hakea jokerimerkkiä käyttäen. Jokerimerkki on useimmiten ?.

Esimerkkejä:

1. organi?ation hakee sekä organisation että organization
2. wom?n hakee naiset yksikössä ja monikossa. (Useimmiten monikkomuodon saa mukaan katkaisumerkillä.)
3. carbon fib?? hakee sekä carbon fiber että carbon fibre

Muista tarkistaa katkaisumerkki ja muut operaattorit tietokannan ohjeista!