Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Hakusanojen yhdistäminen

Boolen operaattorit

Tiedonhakuun kuuluu olennaisena osana Boolen logiikka, jolla hakusanoja voi yhdistää. Kun hakuongelman täsmälliseen kuvailuun ei riitä yksi sana, niin mietitään useita sanoja ja yhdistetään ne Boolen operaattoreilla. Tavallisimmat operaattorit ovat and, or ja not (ja, tai, ei).

" "

 AND, kun halutaan viitteitä, joissa kaikissa esiintyvät käytetyt hakusanat.
 Rajaava vaikutus hakutulokselle.
 Esim. taloustiede AND lainsäädäntö. Saadaan viitteitä, jotka sisältävät molemmat sanat.

" "

 OR, kun halutaan viitteitä, joista löytyvät käytetyt hakusanat, tai ainakin toinen.   Käytetään varsinkin silloin, kun hakutermit ovat merkitykseltään lähellä toisiaan tai ovat  saman käsitteen erikielisiä vastineita.
 Laajentava vaikutus hakutulokselle
 Esim. markkinatalous OR kapitalismi. Saadaan viitteitä, jotka sisältävät jomman kumman tai molemmat sanoista.
 

" "         NOT, kun halutaan rajata viitejoukosta pois tietty osa.
 Vaikuttaa poissulkevasti hakutulokseen.
 Tämän operaattorin käyttöä kannattaa harkita, ettei vahingossa tule rajattua pois tarpeellistakin aineistoa

 Esim. kauppa NOT yrityskaupat. Saadaan viitteitä, jotka sisältävät sanan kauppa, mutta ei sanaa yrityskaupat

 

Huom! Useissa tietokannoissa peräkkäin kirjoitetut hakusanat yhdistyvät automaattisesti ANDillä

Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattoreita käytetään silloin, kun haetaan kahdella termillä, joiden ei tarvitse olla peräkkäin, mutta kuitenkin tietyllä etäisyydellä toisistaan. Etäisyys voi olla ennalta määrätty (esimerkiksi 10 sanaa) tai hakijan määriteltävissä. Läheisyysoperaattoreita ei ole käytössä kaikissa tietokannoissa ja ne ovat tietokantakohtaisia.

Esimerkkejä:

1. women within 4 violence - hakee viitteet, joissa esiintyvät hakusanat missä järjestyksessä tahansa ja enintään neljän sanan etäisyydellä toisistaan.
2. dyslexia near treatment - hakee viitteet, joissa hakusanat esiintyvät samassa lauseessa missä järjestyksessä tahansa
3. language near2 computer - hakee viitteet, joissa hakusanat esiintyvät enintään kahden sanan päässä toisistaan missä järjestyksessä tahansa
4. computer W/3 careers - hakee viitteet, joissa hakusanat esiintyvät enintään kolmen sanan päässä toisistaan missä järjestyksessä tahansa

Tarkennettu haku LUC-Finnassa

Haetaan tietoa Irakin sodasta. Yhdistäen Irak ja sota saadaan (ilman rajauksia) noin 180 viitettä. Jos halutaan hakea laajemmin, voidaan sodan vaihtoehtoisiksi termeiksi ottaa mukaan myös kriisit ja konfliktit. Tällöin hakutulos suurenee reilulla 20 viitteellä.

  1. Jos käytät useampaa kuin kolmea hakusanaa, lisää tarvittaessa hakukenttä.
  2. Yhdistä vaihtoehtoiset termit ORilla
  3. Lisää uusi hakuryhmä

LUC-Finnan tarkennettu haku

  1. Kirjoita uuden hakuryhmän hakulaatikkoon irak
  2. Yhdistä hakuryhmät ANDillä

LUC-Finnan tarkennettu haku

Esimerkkejä hakusanojen yhdistämisestä eri tietokannoissa

Ebsco-esimerkki. Ensimmäisessä hakuruudussa: refugee OR immigrant*. Toisessa hakuruudussa: "social work". Hakuruutujen välistä valittuna AND.

 

ProQuest-hakuesimerkki. Ensimmäisessä hakuruudussa: "social work". Toisessa hakuruudussa: refugee* OR immigrant*. Hakuruutujen välissä valittuna AND.