Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Viittauskäytännöt

Lähteisiin viittaamisen tarkoituksena on antaa lukijalle riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon kirjoituksessa viitataan. Lähteisiin viittaamisen avulla lukija (esim. tutkielman tarkastaja) voi tarkistaa julkaisun väitteiden tukena käytettyjen perusteluiden paikkansapitävyyden. Lisäksi viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle tunnustus kuuluu eli kirjoittaja ilmoittaa, mistä hän on saanut julkaisuunsa muun kuin itse tuottamansa tekstin.

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta:

  • lähdeviitteestä (tekstiviitteestä)
  • lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon, jossa käytetystä julkaisusta on tarkat bibliografiset tiedot. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata tarkasti toisiaan, jotta tekstissä mainittu lähde löytyy lähdeluettelosta helposti.

Lähdeviitteiden merkitsemistapa vaihtelee tieteenaloittain, tieteellisestä laitoksesta tai julkaisusta riippuen. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

Ohjeita lähdeviittauksiin:

RefWorks viitteidenhallintaohjelma

Viitteiden hallintaan on käytettävissä erilaisia ohjelmia. Useissa yliopistokirjastoissa on hankittu käyttöön RefWorks viitteidenhallintaohjelma. Sopimusoikeudellisista syistä RefWorksin käyttöoikeutta ei välttämättä jatketa enää vuoden kuluttua. RefWorksin sijasta voit ottaa käyttöön myös Mendeley-ohjelman.

Voit kirjautua RefWorksiin luomalla ensimmäisellä kerralla omat tunnuksesi (ohje).

RefWorks-ohjelmalla voi

  • tallentaa eri tietokannoista löydetyt viitetiedot omaan henkilökohtaiseen tietokantaan
  • muotoilla automaattisesti lähdeluettelon ja tekstin sisäiset viitteet monien eri säännöstön mukaan

Viitteidenhallintaohjelma nopeuttaa oleellisesti tutkimuksen tekoa, koska aikaa vievät viiteluettelot syntyvät hetkessä, viitemerkinnät tekstin joukossa ja uudelleenmuotoilut eri käyttötarkoituksiin ovat yksinkertaisia. RefWorks -ohjelma kannattaa ottaa käyttöön heti tiedonhaun alussa ja siirtää sinne tiedonhaun edetessä löydetyt, relevantit viitteet. Viitteitä voi järjestellä kansioihin käyttötarkoituksen mukaan. Myöhemmin voi halutessaan poistaa tarpeettomia, esim. kaksoiskappaleita.

RefWorks -ohjelmalla voi myös

  • muotoilla lähdeluettelon tyyli oman laitoksen ohjeiden mukaiseksi. Tarkista oman tiedekuntasi osalta, mitä ohjeita on käytössä.
  • tehdä tiedonhakuja ulkopuolisesta tietokannasta. Yhteys tietokantaan luodaan Search Databases -linkistä ja tallennetaan löytyneet viitteet omaan tietokantaan. Mukana ovat mm. PubMed ja Library of Congress.
  • tehdä tiedonhakuja omassa RefWorks -tietokannassa. Ohjelma luo automaattisesti tekijä-, asiasana- ja julkaisuhakemistot, joista haluttua termiä klikkaamalla voi tehdä tiedonhaun.

RefWorks-opas

Mendeley viitteidenhallinta

Mendeley viitteidenhallintaohjelma on vapaasti verkossa ja sitä voi käyttää sekä netin että omalle koneelle asennettavan käyttöliittymän kautta.

Tee itsellesi Mendeley-tili, katso ohje