Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Tiedonhakutekniikat

Tiedonhaun perustekniikat auttavat tietokannoista tapahtuvan haun onnistumisessa. Hakusanojen yhdistäminen AND ja OR-operaattoreilla, hakusanojen katkaisu, haun kohdistaminen tiettyihin kenttiin ja muut rajausmahdollisuudet tarkentavat hakua.

Tiedonhaun perustekniikoiden lisäksi kannattaa perehtyä tietokantakohtaisiin hakuohjeisiin, sillä käytettävissä olevat tiedonhaun tekniikat, hakukomennot ja rajausmahdollisuudet vaihtelevat tietokannoittain. Lisätietoa löytyy LaY:n kirjaston tietokantojen pikaoppaista sekä tietokantojen yhteydessä olevista opastetoiminnoista.

Tiedonhaussa kannattaa aina muistaa, että tarvittava tieto ei aina löydy ensimmäisellä yrittämällä. Hakuprofiilia ja hakusanoja voi joutua muuttamaan hakua tehtäessä. Kannattaa katsoa kiinnostavien ja onnistuneiden viitteiden sisältöä kuvaavia termejä ja mahdollisesti tehdä lisähakuja niillä.

Yksinkertaisessa haussa haku kohdistuu kaikkiin tietokannassa oleviin tietoihin. Tällöin voidaan puhua myös vapaatekstihausta tai sanahausta. Vapaatekstihaku kohdistuu siis julkaisun tai artikkelin nimekkeeseen, tiivistelmään, asiasanoihin ja julkaisutietoihin (esim. viitetiedot). Hakutermi kirjoitetaan sille varattuun hakuruutuun sellaisenaan tai katkaistuna katkaisumerkillä. Useimmiten voi myös käyttää hakulausetta, jossa hakusanoja on yhdistelty Boolen operaattoreilla. Useissa e-lehtien tietokannoissa (mm. Sage, ScienceDirect, Emerald) vapaatekstihaku kohdistuu artikkelin kokotekstiin. Tällöin on huomattava, että jos hakusanat ovat yleisiä, hakutulos voi sisältää hyvinkin kaukana haettavasta aiheesta olevaa tietoa.

Vapaatekstihakua kannattaa käyttää:

  • systemaattisen haun ensimmäisessä vaiheessa
  • tutkimusalue on uusi ja terminologia ei ole vielä vakiintunut asiasanastoihin
  • käsite on hyvin spesifi, mutta joka kuitenkin saattaa esiintyä julkaisun nimessä.
Löydettyäsi yhden tai useamman keskeisen julkaisun, käytä hyväksi niille annettuja asiasanoja uusissa hauissa.

Sanahaku tuo helposti esiin paljon turhaakin aineistoa. Mitä suuremmasta tietokannasta on kysymys tai mitä laajemmasta hakuaiheesta, sitä vaikeampi on saada relevanttia hakutulosta vapaatekstihaulla.
 

Asiasanahaku

Suositeltavin tapa on hakea julkaisulle tai artikkelille annetuilla asiasanoilla (Descriptors, Subject, Keyword). Asiasanat on valittu tietokannan asiasanastosta eli tesauruksesta.

Kirjastojen kokoelmatietokannoissa ja useimmissa suurissa artikkelitietokannoissa julkaisujen tietoihin lisätään asiasanastosta valittuja termejä, jotka mahdollisimman tarkasti kuvaavat julkaisun sisältöä. Asiasanasto on eräänlainen avainsanaluettelo, jossa kutakin asiaa kuvaamaan on valittu tietty termi. Kyseisen termin kohdalla viitataan edelleen assosiatiivisiin, suppeampiin ja laajempiin termeihin.

Asiasanastojen termeillä tehdyt haut johtavat yleensä tarkempiin hakutuloksiin kuin vapaatekstihaut. Asiasanahaku hakee termejä aineiston sisältöä kuvaavista kentistä, kun taas vapaatekstihaku (sanahaku, kaikki sanat) kohdistuu tietueen kaikkiin hakukelpoisiin kenttiin.

Kattavaan tiedonhakuun kannattaa usein yhdistää sekä luonnollisen kielen sanoja että asiasanaston termejä.

Esimerkkejä viitetiedoista

Kun artikkelista ei ole mukana kokotekstiä, löytyy artikkelin viitetiedoista, missä lehdessä, minä vuonna ja missä numerossa artikkeli on julkaistu. Artikkelin viitetiedoissa on myös artikkelin sisällönkuvailu joko asiasanoin (aiheet, subject) tai tiivistelmässä tai molemmissa.

1. Artikkelin viitetiedot LUC-Finnan kotimaisia artikkeleita osiossa

Esimerkkinä artikkeli "Systemaattisuudesta kvalitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa", Tieteessä tapahtuu -lehti, vuoskerta 18, 2000 numero 1, sivut 55-58.


2. Artikkelin viitetiedot Eric (ProQuest) -tietokannassa

Title: Skills and Strategies for Media Education.
Author: Thoman, Elizabeth
Publication title: Educational Leadership
Volume: 56
Issue: 5
Pages: 50-54
Publication year: 1999
ISSN: 0013-1784
Abstract: To thrive in our media-saturated culture, children must become media literate and learn five lessons: media messages are constructed by a few for the many; constructions involve creative languages; different people experience the same media message differently; media are primarily profit-driven businesses; and media have embedded values and viewpoints. (MLH)
Subject: Active Learning (major); Advertising; Definitions; Elementary Secondary Education; Futures (of Society); Interpretive Skills (major); Learning Strategies (major); Media Literacy (major); Technological Literacy (major); Technology Education (major); Television; Values; Violence