Skip to main content

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Tieteellinen tiedonhankinta

" "

Tieteellinen tiedonhankinta kuuluu osana tutkimusprosessiin. Tutkimusprosessin eri vaiheissa tiedontarve vaihtelee.

TUTKIMUSPROSESSI

Siihen liittyvä tiedonhaku

Tutkimusaiheeseen tutustuminen,
tutkimusaiheen rajaaminen

* taustatietoa
* mitä ja miten paljon aiheesta on kirjoitettu, viitetietojen selaus

Tutkimuksen suunnittelu

* menetelmätiedon hakeminen
* keskeiset aiheet, joista haluaa lisää tietoa tutkimusta varten

Aineiston hankinta ja analysointi

* yksittäistietoa
* tietoa tilastollisista menetelmistä

Tutkielman kirjoittaminen

* relevantit tieteelliset julkaisut aiheesta ja niiden hankkiminen luettavaksi
* lähteiden dokumentointi


Myös tiedonhankinta on prosessi, jonka kuluessa perehdytään riittävän laajasti ja kattavasti siihen, mitä aiheesta on aikaisemmin kirjoitettu ja tutkittu. Tiedonhankinnan prosessin vaiheet ovat tietokantojen valinta, hakusanojen valinta, tiedonhaku ja arviointi. Eri tieteenaloilla käytetään erilaisia tiedonhankinnan menetelmiä ja tiedonlähteitä/tietokantoja.

Kurssin tavoitteet

Kurssin keskeiset tavoitteet voidaan tiivistää neljään kohtaan:

1. Mistä tietoa haetaan: tietokantojen tuntemus sekä kyky tunnistaa eri lähteiden mahdollisuudet 
        Lue kurssimateriaalin osa 2. Tietokannan valinta

2. Mitä tietoa halutaan löytää: kyky rajata ja ilmaista tiedontarpeensa 
        Lue kurssimateriaalin osa 3. Hakusanojen valinta

3. Miten tietoa haetaan: taidot suorittaa tiedonhakuja eri välineillä eri ympäristöissä ja vielä jatkuvasti muuttuvissa ympäristöissä 
        Lue kurssimateriaalin osa
4. Tiedonhakutekniikat

4. Löytyikö aiheeseen sopivaa tieteellistä tietoa: kyky arvioida kriittisesti löytyvää informaatiota 
        Lue kurssimateriaalin osa 5. Hakutuloksen arviointi