Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tieteellisen tiedonhankinnan opas

Tieteellinen tiedonhankinta

" "

Tieteellinen tiedonhankinta kuuluu osana tutkimusprosessiin. Tutkimusprosessin eri vaiheissa tiedontarve vaihtelee.

TUTKIMUSPROSESSI

Siihen liittyvä tiedonhaku

Tutkimusaiheeseen tutustuminen,
tutkimusaiheen rajaaminen

* taustatietoa
* mitä ja miten paljon aiheesta on kirjoitettu, viitetietojen selaus

Tutkimuksen suunnittelu

* menetelmätiedon hakeminen
* keskeiset aiheet, joista haluaa lisää tietoa tutkimusta varten

Aineiston hankinta ja analysointi

* yksittäistietoa
* tietoa tilastollisista menetelmistä

Tutkielman kirjoittaminen

* relevantit tieteelliset julkaisut aiheesta ja niiden hankkiminen luettavaksi
* lähteiden dokumentointi


Myös tiedonhankinta on prosessi, jonka kuluessa perehdytään riittävän laajasti ja kattavasti siihen, mitä aiheesta on aikaisemmin kirjoitettu ja tutkittu. Tiedonhankinnan prosessin vaiheet ovat hakupalveluiden/tietokantojen valinta, hakusanojen valinta, tiedonhaku ja arviointi. Eri tieteenaloilla käytetään erilaisia tiedonhankinnan menetelmiä ja hakupalveluita/tietokantoja.

Kurssin tavoitteet

Kurssin keskeiset tavoitteet voidaan tiivistää neljään kohtaan:

1. Mistä tietoa haetaan: hakupalvelujen/tietokantojen tuntemus sekä kyky tunnistaa eri hakupalveluiden mahdollisuudet 
        Lue kurssimateriaalin osa 2. Tietokantojen valinta

2. Mitä tietoa halutaan löytää: kyky rajata ja ilmaista tiedontarpeensa 
        Lue kurssimateriaalin osa 3. Hakusanojen valinta

3. Miten tietoa haetaan: taidot suorittaa tiedonhakuja eri välineillä eri hakupalveluissa ja vielä jatkuvasti muuttuvissa ympäristöissä 
        Lue kurssimateriaalin osa
4. Tiedonhakutekniikat

4. Löytyikö aiheeseen sopivaa tieteellistä tietoa: kyky arvioida kriittisesti löytyvää informaatiota 
        Lue kurssimateriaalin osa 5. Hakutuloksen arviointi