Skip to main content

Saamentutkimuksen tiedonlähteet

Kirjat, tutkimusjulkaisut

Keskeisimmät tiedonlähteet kirjojen hakuun ovat Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteistietokannat: Melinda, Bibsys ja Libris. Hakuesimerkkejä kirjojen hakemisesta.
Melinda sisältää tiedot kirjoista ja myös kaikista Suomessa tuotetuista väitöskirjoista. Bibsys ja Libris sisältävät tietoja myös artikkeleista. Näissä molemmissa haun voi rajata myös vain osatietokantaan, esim. Samisk bibliografi. Suomalaisia aineistoja kannattaa lisäksi hakea Lapin kirjasto -tietokannasta.

Lapin yliopiston julkaisuja saamelaisuuteen, poronhoitoon tai alkuperäiskansoihin liittyen

Lapin yliopiston väitöskirjoja ja graduja voi hakea LUC-Finnasta. Rajaa hakutulosta oikean reunan valikosta > Aineistotyyppi > Opinnäyte > Pro Gradu tai Väitöskirja

LUC-Finnasta voi myös katsoa kaikki muut kirjaston kokoelmissa olevat saamelaisuuteen liittyvät julkaisut.

Digitoituja vanhoja aineistoja

Tietoa saamenkielisistä oppimateriaalista