Skip to Main Content

Aineistonhallinta

Miksi aineistonhallintaa?

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan tutkimukseen liittyvien aineistojen ja niihin liittyvän kuvailevan tiedon (metadatan) luomista, käsittelyä ja tallentamista siten, että aineistot säilyvät käyttökelpoisina ja luotettavina. Myös aineistojen tietosuojan ja tietoturvan tulee olla varmistettuna sekä tutkimuksen aikana että sen jälkeen. 

Hyvällä aineistonhallinnalla

 • Varmistat oman työsi laadun
 • Helpotat omaa työtäsi, erityisesti jos siihen tulee keskeytyksiä syystä tai toisesta
 • Helpotat yhteistyökumppaniesi ja joissakin tilanteissa mahdollisen työsi jatkajan työtä
 • Säästät aikaa
 • Täytät rahoittajien vaatimukset
 • Täytät EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset, jos käsittelet henkilöihin liittyviä aineistoja
 • Parannat tutkimuksen näkyvyyttä
 • Löydät ja voit jatkokäyttää dataa tulevaisuudessa
 • Saat viittauksia, jos muut käyttävät dataasi
 • Tuet avoimen tieteen kehitystä
[kuva] tutkimusaineiston elinkaari
Lähde: Tietoarkisto, Aineistonhallinnan käsikirja CC BY 4.0

 

Aineistojen kokoamista ja hallintaa Lapin yliopistossa ohjeistetaan tietosuojapolitiikalla

Aineistonhallintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään myös Tutkimuseettisen ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntien yhdessä ylläpitämällä verkkosivustolla:

Aineistonhallintaan liittyviä valtakunnallisia palveluita esitellään sivustolla:

Aineistonhallinnan oppaita

Tietoarkiston ylläpitämä Aineistonhallinnan käsikirja on laaja ja perusteellinen opas, joka on päivitetty kauttaaltaan GDPR:n voimaantulon jälkeen. Se sisältää kattavat ohjeet mm. tutkittavien informoinnista sekä aineistojen anonymisoinnista, minkä vuoksi niitä asioita ei ole kirjoitettu lainkaan tähän yliopiston ohjeistoon.

EU / OpenAire -ohjeita tutkimuksen aineistonhallintaan

Aineistonhallintasuunnitelman kirjoittaminen

Kunnollinen aineistonhallintasuunnitelma auttaa aineistojen hallinnassa projektin aikana, vaaditaan hakemuksen liitteeksi monille rahoittajille ja tukee aineistojen säilyvyyttä ja jatkokäyttöä.

DMPTuuli on työkalu, joka helpottaa aineistonhallintasuunnitelman tekemistä ja ylläpitoa. DMPTuulissa on mm. Suomen Akatemian ohjeistus suunnitelman tekoon.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrotaan

 • miten tutkimusaineistot hankitaan
 • miten aineistot dokumentoidaan
 • miten aineistojen laatu varmistetaan
 • miten aineistot säilytetään ja varmuuskopioidaan
 • miten hallitaan eettiset ja tekijänoikeudelliset näkökohdat
 • miten, missä, milloin ja kenelle aineistot ovat käytettävissä ja miten järjestetään aineistojen myöhempi käyttö ja pitkäaikaissäilytys ja mitä aineistoille pitää tehdä, jotta ne voidaan jakaa ja säilyttää pitkäaikaisesti

Voit kysyä apua aineistonhalllintasuunnitelman laatimiseen

 • research.library [at] ulapland.fi

Aineistonhallintasuunnitelman malleja

dmpTuulissa on välilehdellä "References" joitakin eri tieteenalojen julkistettuja aineistonhallintasuunnitelmia (Public DMPs).